O nás

O nás

Vážení čtenáři webu tlukotsrdce.cz,

jsme velice rádi, že máte zájem o své zdraví a o to, jak se vyhnout závažným civilizačním chorobám, protože většinou platí, že: 
"Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí". (Démokritos)

Cesta za zdravím není ale úplně jednoduchá...."Představte si život jako hru, kde 24 hodin denně žonglujete s pěti míčky: práce, rodina, zdraví, přátelé a smysl života a snažíte se je udržet ve vzduchu". (Dave Logan).

Navíc máte často nepříjemný pocit, že: "Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co nám nechutná, pít, co se nám oškliví, a dělat, co se nám nechce." (Mark Twain).

A ve Vašem okolí na každém kroku slyšíte: "Tučná jídla a alkohol jsou našeho zdraví nepřátelé, avšak nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme." (neznámý autor)

Mějte však na paměti, že: "Zdraví je předpokladem všeho." (Miloš Kopecký)

Co na webu najdete: články sledující aktuální vědecký vývoj (nové diagnostické a léčebné přístupy, trendy v prevenci srdečně-cévních onemocnění), články o sportu a zdravé výživě, tipy na zajímavé knihy a mnoho dalšího.
Co na webu nenajdete: reklamní články nebo odborná tvrzení nepodložená respektovaným výzkumem.

Kdo je garantem obsahu webu?
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, laboratoř pro výzkum aterosklerózy
Z profesního životopisu:
Vzdělání:
1988 - promoce FVL UK Praha, 1992 - atestace I. stupně interní lékařství, 1997 - atestace II. stupně, 2003 - atestace kardiologie, 2001 - postgraduální doktorandské studieum (PhD.)
21.5. 2010 - Licence pro výkon funkce vedoucí a primáře ve ZZ v oboru vnitřní lékařství a kardiologie

 

Hlavní zájem: neinvazivní detekce známek preklinické aterosklerózy, epidemiologická genetika, kardiovaskulární onemocnění u žen

 

Zaměstnání:
srpen 1988 - leden 2000 -  lékař: Výzkum. základna preventivní kardiologie/Pracoviště preventivní kardiologie IKEM
Únor 2000 - září 2004 - odborný asistent: IPVZ Praha, Katedra interního lékařství
Září 2004 - dosud -  vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM Praha

 

Zahraniční stáže:
1990 - Berlín - 23. Mezinárodní seminář kardiovaskulární epidemiologie a prevence
1992 - studijní pobyt na Lipid Clinic for Cardiovascular Research Institute, University of California, USA
1994 - studijní pobyt v Public Health Institute, Kuopio University, Finsko
1996 - studijní pobyt na Odd. neurosonologie Bowman Gray School of Medicine, Winston-Salem, Sev. Karolína, USA

Mezinárodní spolupráce:
1992 -1996 - Program snížení kardiovaskulárních chorob v ČR- grant US AID
2009 - Research Network for Women's Health and Cardiovascular Diseases in the Visegrad Four Countries

Publikace:
Hlavní autor knihy: Akutní stavy na interním oddělení (Jan Piťha a kol., Triton, 2002), Rezisentní dyslipidémie (Jan Piťha a kol, Triton, 2004), Zdravá výživa pro každý den (J. Piťha a R. Poledne, 2009).
Spoluautor knihy: Klinické projevy nežádoucích účinků léků (Štefan Alušík a kol, Triton, 2001)
Spoluautor skript: Ateroskleróza (Štefan Alušík a kol., Katedra interního lékařství IPVZ, 2001)
Autor/spoluautor cca 40 publikací, cca 30 v impaktovaných časopisech.
Autor/spoluautor cca 40 tištěných abstraktů vč. impaktovaných časopisů.