Rekordní počet dětských srdečních transplantací

31.01.2020

Lékaři Dětského kardiocentra FN Motol vloni transplantovali nejvíce pacientů za uplynulých 10 let.

Celkem pěti dětem transplantovali lékaři Dětského kardiocentra FN Motol v loňském roce nové srdce. Jedná se o rekordní počet transplantací uskutečněných během jednoho roku, a to za posledních deset let. Od roku 2013, kdy MZ ČR schválilo Dětské kardiocentrum jako transplantační centrum pro srdce u dětí, zde bylo provedeno celkem 17 transplantací. 

Nového srdce se tak v roce 2019 dočkali 3 chlapci a 2 dívky. „Transplantované děti byly různého věku – nejmladšímu bylo 8 měsíců a nejstaršímu 16 let. Všichni pacienti trpěli vrozenými srdečnými vadami nebo onemocněním srdečního svalu a čekali na nové srdce několik měsíců,“ uvádí prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol. Podle něj se počet indikovaných pacientů (jednotky ročně) i diagnostika v posledních letech zásadně nemění. „Náš tým a jeho výsledky patří v léčbě srdečních onemocnění u dětí k nejlepším v Evropě. V mnoha kritériích dosahujeme lepších výsledků než je evropský průměr. To vyžaduje nejen dostatek zkušeností, ale i perfektní spolupráci celého týmu a zároveň vysoké individuální nasazení,“ dodává prof. Janoušek.  

Všechna srdce transplantovaná v loňském roce pocházela od českých dárců. V případě malých dětí je ale množství dárců velmi omezené, protože potenciální dárce pro daného příjemce musí splňovat poměrně úzká kritéria. Odpovídat musí nejen velikost srdce, ale dárce s příjemcem musí mít kompatibilní (shodnou) také krevní skupinu a další imunologické parametry. Obecně je dětských srdcí vhodných k transplantaci velmi málo. Významně tak záleží především na shodě okolností, kdy se daný pacient transplantace dočká. Navíc Česká republika není členem Eurotransplantu a nabídka srdcí z jiných států je proto velmi omezená.

Jedním z transplantovaných dětí je i 5letá Adélka, u které bylo v červnu 2019 zjištěno velmi závažné srdeční selhání. Na základě provedených vyšetření byla šance na zlepšení srdeční funkce hodnocena jako velmi malá, a proto byla Adélka zařazena na čekací listinu k transplantaci srdce. I přes maximální možnou léčbu se však postupně její stav dále zhoršoval a dokonce u ní došlo i k selhání krevního oběhu. Proto bylo nutné připojit ji na mechanickou srdeční podporu (Heartware) – čerpadlo, které je schopné částečně nebo úplně nahrazovat funkci levé srdeční komory. Díky tomuto přístroji se stav malé pacientky stabilizoval a o více než dva měsíce později se dočkala transplantace srdce. Průběh po zákroku byl nekomplikovaný a nyní je Adélka již více než tři měsíce po transplantaci. Daří se jí dobře a dochází do ambulance už jen na kontroly. 

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol je jediné komplexní kardiovaskulární centrum pro děti v ČR, které poskytuje všechny léčebné možnosti na současném světovém standardu. Dosahuje skvělých výsledků v mezinárodním srovnání (viz graf níže – úmrtnost po operacích vrozených srdečních vad). 

Průměrný počet ošetřovaných pacientů

900 ročně

Z toho transplantovaných

na 900 pacientů cca 1-5 transplantací, tj. 0,11 – 0,56 %

Spektrum diagnóz

převážně (cca 90 %) vrozené srdeční vady, získaná srdeční onemocnění v daleko menší míře

Převažující věková kategorie

novorozenci/kojenci/starší děti cca 1:1:1

Průměrná doba trvání hospitalizace

stále se zkracuje - v roce 2000 9,6 dne; v roce 2018 7,0 dní

Nejčastěji prováděné výkony

ročně cca 500 operací srdce a 350-400 katetrizací (z toho 80 % s léčebnou intervencí)

Nejdéle žijící transplantovaný pacient

rekordmanem je pacient transplantovaný v roce 2000, žije tedy už 19 let s novým srdcem 

 

STATISTIKA TRANSPLANTACÍ SRDCE V DĚTSKÉM KARDIOCENTRU ZA POSLEDNÍCH 6 LET

Medián věku při transplantaci byl 9,6 let (rozsah 5 měsíců – 17 let). Tři pacienti byli mladší než jeden rok. Zemřel pouze jeden pacient. V indikacích byly zhruba stejně zastoupeny komplexní vrozené srdeční vady (9) a kardiomyopatie (8). Medián doby strávené na čekací listině byl 91 dnů (rozsah 23 – 370 dnů). Čtyři pacienti byli transplantováni z mechanické srdeční podpory (3 Heartware, 1 Berlin Heart). Medián doby hospitalizace bezprostředně po transplantaci byl 22 dnů. Medián doby sledování po transplantaci byl 2,6 roku (rozsah 3 měsíce – 5,4 roku). Pravděpodobnost 5letého přežití je t.č. 95 %. 

 

 

 

Použité odborné pojmy

Připojené obrázky