Preventivní prohlídky, část I. - ženy

16.08.2013

Prevence je nedílnou součástí péče o vlastní zdraví. I když se cítíte zdraví, neměli byste zapomínat na preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Přečtěte si v našem přehledu, na jaké bezplatné preventivní prohlídky máte během života nárok. Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Preventivní prohlídky u žen ve věku 19 - 35 let

Při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. Pojišťovny plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné anamnézy zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, vysokého tlaku či diabetu (cukrovky). Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření - změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy (pohmatem), vyšetření srdce a plic (poklepem a poslechem), zjištění stavu žil a tepen na dolních končetinách. Lékař pacientku zváží a orientačně jí vyšetří zrak a sluch. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rektum (konečníkem) a u žen od 25 let, při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů, klinické vyšetření prsů. Praktický lékař také kontroluje očkování proti tetanu.
Dvakrát ročně hradí pojišťovna návštěvu u zubního lékaře (v rámci preventivní prohlídky a tzv. pravidelné prohlídky). Vyšetření obsahuje zjištění stavu chrupu, sliznic nebo čelistí. Dále představuje nácvik ústní a zubní hygieny a zaměřuje se také na zjišťování změn v dutině ústní, které by mohly signalizovat jiné onemocnění.
Jednou za rok by měla každá žena absolvovat vyšetření u gynekologa (ženského lékaře), které je rovněž pojišťovnou hrazené. Prohlídka je přizpůsobena věku ženy a tomu, zda je sexuálně aktivní. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku prováděn odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření. Součástí gynekologického vyšetření je také nácvik samovyšetření prsů.

Harmonogram péče od 19 let:

každé dva roky: preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně: stomatologické vyšetření
každé dva roky: orientační chemické vyšetření moče
jedenkrát ročně: preventivní gynekologická prohlídka
v 18 a ve 30 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
v 18 letech: kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
od 25 let: klinické vyšetření prsů (při pozitivní rodinné anamnéze nebo při jiných rizikových faktorech)

Orientační chemické vyšetření moči

Vyšetření moči patří mezi základní vyšetřovací metody. Dává lékaři průběžnou zprávu o stavu ledvin a vnitřního prostředí pacienta. Vyšetření moči má více úrovní dle složitosti a náročnosti na laboratorní techniku. V ambulanci praktického lékaře se provádí základní vyšetření moči pomocí testačních (indikátorových) papírků. K vyšetření je potřeba vzorek vaší moči, do které se ponoří testační papírek, jehož koncové části se po styku s močí vlivem chemických reakcí různě zabarví a dle zabarvení lze pak orientačně detekovat přítomnost určitých látek v moči (např. cukr, bílkoviny, krev atd.).
Výsledek vám lékař oznámí ihned a v odůvodněných případech posílá moč do laboratoře na složitější vyšetření. Provádí se při každé preventivní prohlídce, tzn. každé dva roky.

Vyšetření cholesterolu, tukových látek v krvi a glykémie

Váš praktický nebo ošetřující lékař vám vypíše žádanku na odběr krve, kde vyznačí skupiny požadovaného vyšetření. Na odběr přijďte ráno nalačno, nemusíte se však ničeho obávat - odebírá se malé množství krve. Výsledky obdrží váš praktický nebo ošetřující lékař přímo z laboratoře, ty vám pak následně sdělí. Toto vyšetření lékař zařídí v 18, 30, 40, 50 a 60 letech pacienta v rámci preventivní prohlídky. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

Preventivní prohlídky u žen ve věku 35 - 50 let

Stále pokračují preventivní prohlídky u praktického lékaře (jednou za dva roky), preventivní prohlídky u stomatologa (dvakrát do roka), gynekologické prohlídky (jednou za rok).

Harmonogram péče:

každé dva roky: preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně: stomatologické vyšetření
každé dva roky: orientační chemické vyšetření moče
jedenkrát ročně: preventivní gynekologická prohlídka
ve 40 a 50 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi
ve 40 letech a dále každé dva roky: kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi)
ve 40 letech a dále každé čtyři roky: vyšetření EKG
od 45 let a dále každé dva roky: mamografické vyšetření

Co je to EKG (elektrokardiograf)?

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě vašeho srdce. EKG vyšetření patří k jedněm z nejzákladnějších.
Jak probíhá vyšetření? Na odhalené kotníky, zápěstí a hrudník se umístí elektrody. Před přiložením každé elektrody bude místo pod ní na kůži navlhčeno speciálním gelem pro zajištění dostatečné vodivosti. Až budou všechny elektrody na svých místech, začne vlastní vyšetřování a elektrická aktivita vašeho srdce bude zaznamenána na papír. Výsledek vyšetření je prakticky ihned. Je to křivka EKG zaznamenaná na papír. Aby však měla nějakou výpovědní hodnotu, musí ji nejprve zhodnotit příslušný lékař, obvykle internista nebo praktický lékař. Je-li v ordinaci přítomen, výsledek vám sdělí bezprostředně. EKG se provádí pacientům od 40 let ve čtyřletých intervalech.

Mamografické vyšetření prsu

Váš gynekolog či praktický lékař vám vypíše žádanku, ve které je uvedeno, zda jdete do mamologického centra na vyšetření proto, že máte nějaké potíže, nebo že jdete na preventivní vyšetření. Před mamografickým vyšetřením vás laborantka pozve do kabinky, kde si odložíte veškeré oblečení, které by bránilo vyšetření prsů. Znamená to odložit i podprsenku. Při samotném vyšetření je velmi důležité spolupracovat s laborantkou, aby se snímky vašich prsů zdařily a lékaři se dobře hodnotily. Laborantka vám vysvětlí, jak se k mamografu postavit, co máte dělat, kam položit prs a kam dát ruku. Každý prs se rentgenovými paprsky prosvítí dvakrát v odlišné poloze. Laborantka si pokaždé prs rozloží na podložku mamografu do ideální pozice a přimáčkne jej průhledným umělohmotným držákem, aby byl prs při snímkování v neměnné poloze. Tento moment vyšetření může být nepříjemný, mírně bolestivý. Při prosvícení prsu, které provede laborantka spuštěním tlačítka, dojde k přenosu obrázku vnitřních částí prsu na rentgenový snímek, který je pak lékaři vyhodnocován. Tento typ rentgenového snímku se jmenuje mamogram. Po mamografickém vyšetření se posadíte do čekárny. Laborantka vám po vyvolání snímků (mamogramů) sdělí, zda se zdařily a co bude následovat dále. Mamografické vyšetření se provádí v rámci preventivních prohlídek od 45 let vždy ve dvouletých intervalech. Vyšetření probíhá na základě doporučení gynekologa či praktického lékaře.

Preventivní prohlídky u žen ve věku 50 let a starších

Stále pokračují preventivní prohlídky u praktického lékaře (jednou za dva roky), preventivní prohlídky u stomatologa (dvakrát do roka), gynekologické prohlídky (jednou za rok). Nezapomínejte také na mamografické vyšetření (každé dva roky), orientační chemické vyšetření moče (každé dva roky), kontrolu hladiny cukru v krvi (každé dva roky) a vyšetření EKG (každé čtyři roky)!

Harmonogram péče:

od 19 let a dále každé dva roky: preventivní prohlídka u praktického lékaře
dvakrát ročně: stomatologické vyšetření
jedenkrát ročně: preventivní gynekologická prohlídka
každé dva roky: mamografické vyšetření
od 50 do 55 let jednou za rok: test okultního krvácení ve stolici - TOKS
od 55 let jednou za dva roky: test okultního krvácení ve stolici - TOKS
od 55 let a dále každých deset let: endoskopické vyšetření střev (jako druhá varianta k TOKS)
v 60 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

Test okultního krvácení do stolice (TOKS)

Test okultního (okem neviditelného) krvácení do stolice je jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva). Test si provádíte v klidu domova sami. Test se provádí tak, že ze tří po sobě následujících stolic (v různých dnech) si sami odebere vzorky velikosti čočky a nanesete je na vymezená políčka v testovacím „psaníčku". Tato psaníčka jsou uložena v obálce, kterou pak odnesete ke svému lékaři k dalšímu zpracování. Test funguje na jednoduchém principu. Dokáže zachytit i velmi malé množství natrávené krve ve stolici. Test si provedete doma a vyhodnotí jej pak lékař v ordinaci. Výsledek je znám ihned a při jeho pozitivitě (to znamená, že krev byla ve vzorku nalezena) následuje objednání endoskopického vyšetření tlustého střeva. TOKS se provádí ve věku od 50 let do dovršení 55 let pacienta v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu.

Kolonoskopie (endoskopické vyšetření tlustého střeva)

Kolonoskopie je vyšetřovací a zároveň léčebná metoda. Lékaři umožňuje prohlédnout dolní část trávicí trubice. Konkrétně se jedná a konečník a tlusté střevo. Výhodou této metody je, že dovoluje bezbolestně odebírat z výše uvedených oblastí vzorky. Kolonoskop si můžete představit jako přístroj, který se skládá z hadice, optického aparátu, malých pracovních nástrojů, procesoru a obrazovky. Přístrojem lze odebrat ze střeva vzorek nebo odstranit malé nezhoubné střevní nádorky zvané polypy. Velký význam má toto vyšetření také při zjišťování možného krvácení z tlustého střeva. Pro úspěšné vyšetření je nezbytná dokonalá příprava pacienta, která spočívá ve vyprázdnění střev. Pokud se chystáte na kolonoskopické vyšetření, zcela jistě vám váš ošetřující lékař vysvětlí, jak máte před výkonem postupovat. V zásadě ale platí, že 3 dny před vyšetřením se jí pouze kašovitá strava a den před vyšetřením jsou dovoleny pouze tekutiny. Do večera byste měli vypít asi tak 4 litry tekutiny a užít přesnou dávku projímadla. Musíte počítat s tím, že se budete postupně vyprazdňovat. Proto je lépe být v domácím prostředí a v klidu. Den před vyšetřením si vezměte jen nejnutnější léky. Užíváte-li léky na ředění krve, vysaďte je po dohodě s ošetřujícím lékařem týden před kolonoskopií. Než se položíte na vyšetřovací stůl, dostanete injekci proti bolesti a na zklidnění. Po celou dobu budete v kontaktu s ošetřujícím personálem. Lékař vám zavede v poloze na levém boku opatrně ohebnou hadici do konečníku. Klidně při vyšetření dýchejte, nežvýkejte a nehýbejte se. Vyšetření trvá přibližně15 až 20 minut. Někdy se vyšetření provádí i v celkové anestezii. Po skončení kolonoskopie zůstaňte ještě půl hodiny v klidu. Pokud vám byl odstraněn polyp, budete poučeni o možných komplikacích, vhodné stravě a denním režimu pro následující dny. Výsledek vyšetření vám lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud odebíral z vašeho tlustého střeva vzorky, pak bude výsledek zhruba za týden. Kolonoskopie se nabízí jako druhá varianta (první variantou je test okultního krvácení do stolice) pacientům ve věku od 55 let, a to v intervalu 10 let.

Zdroj: www.vzp.cz

Použité odborné pojmy