Domácí měření krevního tlaku. Hlavní zásady

16.07.2013

Měření krevního tlaku v domácích podmínkách je v současnosti považováno za výhodné, dokonce mnohdy poskytujte přesnější údaje o krevním tlaku než měření v ordinaci lékaře. Klíčové je však mít kvalitní přístroj a vědět, jak měřit krevní tlak správně.

Stěžejní výhodou domácího měření krevního tlaku je to, že pacient je doma ve větší psychické pohodě než v ordinaci a naměřené hodnoty tak více odpovídají jeho skutečnému zdravotnímu stavu. V ordinaci totiž často funguje fenomén bílého pláště. To znamená, že pacient má v důsledku úzkosti a stresu z lékařského prostředí nebo zdravotníků vyšší tlak než doma a může být tedy mylně považován za „hypertonika" (pacienta s vysokým krevním tlakem - hypertenzí). Domácí měření může odhalit ale i jiné případy hypertenze, které nelze pouze při jednom měření v ordinaci zaznamenat, a bylo zjištěno i to, že pomáhá lépe odhadnout riziko budoucího srdečního infarktu, kterému jsou osoby s hypertenzí více vystaveny.

Jak a kdy měřit

Vhodné je domluvit se na domácím měření krevního tlaku s ošetřujícím lékařem a nechat si doporučit vhodný a spolehlivý přístroj. „Volit bychom měli prověřené automatické nebo poloautomatické přístroje s manžetou na paži. Vlastní měření se doporučuje provádět ráno a večer, vždy dvakrát po sobě a nejlépe sedm dní před plánovanou návštěvou lékaře. Podstatný je celkový průměr ze všech hodnot a nikoli jednotlivá měření," doporučuje MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. z III. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dodává, že domácí měření lze doporučit každému pacientovi s hypertenzí, kromě těch, kteří trpí výraznými úzkostmi.

Jen málo Čechů se daří úspěšně léčit

Bylo zjištěno, že v České republice dosahuje hodnot krevního tlaku nižších než 140/90 mm Hg (milimetrů rtuťového sloupce)  jen necelá třetina všech pacientů s hypertenzí. Pokud však vezmeme v úvahu jen ty pacienty, kteří jsou na hypertenzi léčeni léky, jsou výsledky o něco lepší: správných hodnot dosahuje 42 % léčených osob. „Příčiny jsou na straně lékaře i na straně pacienta. Případů, kdy hypertenze skutečně nereaguje na cílenou léčbu, není v praxi mnoho," říká MUDr. Petrák. Nejčastější příčiny selhávání léčby hypertenze ukazuje tato tabulka:V čem je hypertenze zrádná? Ze začátku nebolí

Lékaři se shodují v tom, že řada pacientů hypertenzi podceňuje nebo nebere léky proto, že v počátečních stádiích hypertenze nebývá krevní tlak příliš zvýšen a lidé se cítí zdravě a bez obtíží a často o tom, že mají hypertenzi, ani nevědí. To je bohužel na hypertenzi velice zrádné, neboť i když se neohlašuje příznaky, dále se rozvíjí a způsobuje poškození některých orgánů. Prvními, neurčitými projevy hypertenze může být bolest hlavy, únava, porucha spánku. Druhé stadium je již charakterizováno aterosklerotickými změnami na tepnách. V třetím stadiu jsou jednotlivé orgány, např. srdce, ledviny nebo oko výrazně poškozeny a dochází k jejich zhoršené funkci, prohlubuje se poškození tepen aterosklerózou. Často se zhorší prokrvování nohou, hrozí také mozková mrtvice nebo srdeční infarkt. Ještě větší riziko komplikací mají osoby, které současně trpí cukrovkou. Je však nutno podotknout, že pokud je hypertenze včas a dobře léčena, je možné riziko těchto závažných komplikací výrazně snížit či zcela eliminovat.

Výběr tlakoměru a velikosti manžety pro domácí měření

Zvolený přístroj (tonometr) by měl splňovat několik základních požadavků. V prvé řadě je to jednoduchá a intuitivní obsluha. Proto je vhodné vybrat plně automatický přístroj s možností uchovávání jednotlivých měřených hodnot včetně data a času v zabudované paměti. Některé tonometry umožňují propojení s počítačem a možnost stažení dat, což může lékaři usnadnit zhodnocení výsledků. Seznam přístrojů, které jsou nezávisle klinicky ověřené, je k dispozici na webových stránkách www.dableducational.org. Měl by se upřednostňovat přístroj s manžetou na paži a nikoli na předloktí nebo prstech, kde měření není zcela přesné, a v neposlední řadě by se nemělo zapomínat na přiměřenou velikost manžety, která se určuje podle obvodu paže. Rozlišujeme tři základní typy manžet pro dospělé: malé (šířka 17-24 cm), střední (24-32 cm) a velké (32-42 cm). „Příliš malá manžeta může krevní tlak nadhodnocovat, a naopak příliš velká manžeta podhodnocovat," zdůrazňuje MUDr. Petrák.

Jak doma správně měřit krevní tlak

1. Tlak je vhodné měřit po 5 minutách klidu a nejméně 30 minut před měřením nekouřit a nepít nápoje s kofeinem či alkohol. Nevhodné je také měření krevního tlaku při silném nucení na močení či na stolici; v tom případě je třeba potřebné úkony provést ještě před měřením.
2. Měření je nutno provádět v pohodlné poloze vsedě s volně položeným předloktím ve výši srdce.
3. Manžetu umístit na předloktí tak, že spodní okraj je zhruba 2-3 cm nad loktem a šipka (či jiný symbol označující na manžetě místo měření) směřuje přímo nad pažní tepnu.
4. V jednom sezení se doporučuje provést dvě měření s odstupem jedné minuty.
5. Měřit krevní tlak se doporučuje dvakrát denně (ráno časně po probuzení a večer), a to před užitím léků na vysoký tlak.
I když je postup pro měření krevního tlaku snadno pochopitelný i proveditelný, je vhodnější, když vám jej lékař v základních bodech vysvětlí a předvede správné nasazení manžety.

Jak často si měřit krevní tlak doma?

Čeští odborníci v současnosti radí měřit tlak v domácích podmínkách pouze sedm dní před plánovanou kontrolou u lékaře. Všechny naměřené hodnoty je vhodné zprůměrovat. Tak získáme dostatečnou informaci o dlouhodobém stavu krevního tlaku.

Jaké jsou normální hodnoty krevního tlaku při domácím měření?

Za normální hodnoty považujeme TK < 135/85 mm Hg. Záchyt vyšší hodnoty tlaku v jednom měření většinou nepředstavuje žádné akutní nebezpečí, pokud velmi vysoké hodnoty nepřetrvávají i po dostatečném období klidu nebo nejsou‑li provázeny jinými příznaky (dušností, bolestí na hrudi, slabostí končetin, poruchami řeči). „Pacient by si neměl na základě takto zjištěných hodnot svévolně měnit léčbu a její dávkování. Při podezření na nepřesná měření by měl být přístroj opakovaně kalibrován, tdy správně nastaven, v autorizovaném servisu," radí MUDr. Petrák.

Zdroj: Petrák Ondřej: Domácí měření krevního tlaku - dobrý pomocník v léčbě hypertenze. Kapitoly z kardiologie 2/2013.

 

Použité odborné pojmy