Luxováním ke štíhlosti

13.03.2013

Podle nově publikované studie je zase o něco lépe potvrzeno, že nedostatek pohybu vede k obezitě. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby ovšem autoři studie nenabídli vysvětlení, které u části veřejnosti vyvolalo pozdvižení. Nárůst obezity u žen je podle jejich výsledků způsoben především tím, že ženy už se dnes tak čile nevěnují domácím pracem jako dříve.

Naše maminky a babičky doma spálily více kalorií

Studie, která vyšla v renomovaném časopise PLoS One, ukázala, že od šedesátých let minulého století až dodnes významně poklesly aktivity žen co se týče vaření, uklízení, praní a podobně. Hospodyňka z roku 1965 se domácím pracem věnovala až 26 hodin týdně a denně touto prospěšnou činností dokázala spálit až 360 kalorií (týdně 6000 kalorií). Dnes ženy věnují zvelebování domácnosti průměrně jen 13 hodin týdně a týdně tak spálí průměrně jen 3400 kalorií.

Autoři studie hned v druhé větě dodávají, že rozhodně nemají v úmyslu ženy (nebo i muže) nabádat k většímu úsilí v péči o domácnost, jejich práce má inspirovat hlavně k přemýšlení o tom, kolik energie denně přijmeme a především kolik vydáme a zda je mezi příjmem a výdejem potřebná rovnováha. "Naše pohybová aktivita se ve srovnání s dřívějšími dobami z velké části přesunula mimo domov, což může způsobovat potíže. Potřebujeme pohyb a s ním spojený výdej energie mnohem více integrovat do běžných denních aktivit," uvedl hlavní autor studie.

Na výdej energie se myslí málo

Za pomoci dat z jiných studií, které sledovaly výdej energie v zaměstnání, bylo zjištěno, že ženy, které jsou nezaměstnané, spálí fyzickou aktivitou ještě méně energie než ženy zaměstnané. Z tohoto pohledu jsou tedy nejohroženější skupinou co se týče rizika vzniku obezity. "Dnes se utrácejí miliony dolarů zkoumáním různých diet a výživy. Toto je však jen jedna strana mince, příjem energie. Mnohem méně pozornosti je zaměřeno na výdej. Přitom fyzická aktivita je nejvíce ovlivnitelný faktor v rovnici příjem- výdej," doplnili autoři studie a dodali, že oproti referenčnímu roku 1965 se také zdvojnásobila doba, kterou ženy věnují sledování televize. Dnes ženy u televize či počítače stráví průměrně 16 hodin týdně.

... aneb Bez pohybu to nepůjde

Lékaři se v současnosti shodují na tom, že ke snížení rizika vzniku srdečně cévních onemocnění postačí 30 minut fyzické aktivity denně - fyzickou aktivitou se rozumí i běžná chůze. Tato aktivita však nemá nijak významný vliv na hmotnost a redukci tělesného tuku. Na udržení správné hmotnosti se proto doporučuje hodina denně vyplněná středně náročnou pohybovou aktivitou, na hubnutí pak ještě o hodinu víc. "Nejlepší rada zní: vypněte televizi a počítač a jděte se projít ven nebo si zacvičte", radí odborníci.

Zdroj: theheart.org, PloS One

Použité odborné pojmy