Okno pro hormonální substituční terapii v prevenci srdečních onemocnění opět pootevřeno (Aneb gynekologové to tvrdili dávno)

24.10.2012

Ženy po menopauze (přechodu) jsou vystaveny vyšším riziku srdečně-cévních příhod. Toto riziko je z velké části způsobeno nedostatkem ochranných ženských pohlavních hormonů. Jejich nahrazení tedy bude pro ženy prospěšné. To jsme si mysleli před přibližně 10 lety.

Ve dvou rozsáhlých studiích s hormonální substituční terapií na počátku tohoto tisíciletí však nebyl zaznamenán příznivý účinek této terapie. Celkově na tom byly až na výjimky „léčené" ženy dokonce o něco hůře. Proto jsme hormonální substituční terapii u žen po menopauze jako preventivní i nepreventivní kardiologové vyprovodili ze dveří jako neúčinnou pro předcházení srdečně-cévním onemocněním.

Gynekologové ale nad ní tak úplně hůl nezlomili a nechali pro ni pootevřené okno. Tvrdili, že ve zmíněných studiích podávání ženských pohlavních hormonů dlouhou dobu po menopauze včetně 80letých dam by žádného rozumného gynekologa nenapadlo. Navíc podávání pouze jednoho hormonálního preparátu, který se v současnosti nezdá ideální, také na přesvědčivosti těmto studiím nepřidává. Použití jiných dávek a jejich správné načasování - podání časně po menopauze - by tedy stále mohlo ženy před srdečně-cévními příhodami ochránit.

Právě byla publikována studie, díky které se hormonální substituční terapie tím pomyslným oknem skutečně vrací zpět (zdroj 1, viz níže). Jednalo se o dánskou studii, ve které bylo přes 1 000 žen rozlosováno do dvou skupin. Přibližně 500 ženám byly podávány upravené a více na míru šité hormonální přípravky, 500 žen bylo ponecháno bez této terapie a tvořily tedy kontrolní skupinu. Ženám bylo 45-58 let a poslední menstruační krvácení měly maximálně 24 měsíců před zahájením léčby; případně nepravidelně menstruovaly - měly klinické známky přechodu do menopauzy. Ženy byly sledovány přibližně 16 let, ale v léčené skupině byla hormonální terapie ukončena po 10 letech, vzhledem k prvním studiím, které naznačovaly možná rizika tohoto postupu. V této studii však bylo naopak prokázáno, že závažné klinické příhody - úmrtí, srdeční infarkty a srdeční selhání se výrazně méně vyskytovaly v léčené skupině. Došlo zde k jejich polovičnímu výskytu, i když absolutní počet zemřelých žen byl poměrně malý - 16 v léčené a 33 v kontrolní skupině. Dalším neméně důležitým nálezem bylo, že nedošlo ke zvýšenému výskytu žádného z původně obávaných onemocnění - mozkových příhod či některých druhů nádorového onemocnění.

Závěr: Z hlediska podávání hormonální substituční terapie u žen po menopauze z důvodu prevence srdečně cévních onemocnění znamená tato studie obrat k více vyváženému pohledu na tuto léčbu. Trochu nejistoty budí menší počet žen se závažnými klinickými příhodami - maximálně desítky. Zda je toto okno časně po menopauze pro léčbu skutečně otevřené by měly potvrdit další studie, zaměřené na cévní změny, které již probíhají a jsou zaměřené na podávání hormonální substituční terapie ženám bezprostředně po menopauze (zdroj 2 a 3).

Zdroje:
1. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, Stilgren L, Eiken P, Mosekilde L, Køber L, Jensen JE. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausal women: randomised trial. BMJ. 2012 Oct 9 (Epub ahead of print)
2. Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS) http://clinicaltrials.gov/show/NCT00154180
3. Early versus Late Intervention Trial with Estradiol (ELITE). http://clinicaltrials.gov/show/NCT00114517

 

 

Použité odborné pojmy