Co znamená dieta DASH aneb Jak krotit krevní tlak bez pilulek

02.08.2012

Komplexním dietním přístupem u pacientů s vysokým krevním tlakem je dieta nazývaná DASH, což je zkratka anglického názvu - Dietary Approaches to Stop Hypertension. Tedy doslova: Dietní postupy k zastavení hypertenze.

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze patří k nejčastěji se vyskytujícím srdečně-cévním poruchám. Současně je vysoký krevní tlak rizikovým faktorem především pro vznik mozkové mrtvice, selhání srdce a ledvin. Řadu let je vysoký krevní tlak pod palbou farmaceutických společností a lékaři mají k dispozici mnoho velice účinných léků k jeho snížení (viz článek Všechny dobré léky, co chrání naše cévy). I přes mohutné úspěchy řady studií, které prokázaly, že snížení krevního tlaku skutečně významně zabraňuje zdravotním katastrofám, je kontrola vysokého krevního tlaku v populaci stále neuspokojivá. Výsledkem je stále vysoký výskyt smrtelných a mrzačících cévních příhod a dalších zmíněných onemocnění způsobených touto poruchou.

Vysokým krevním tlakem trpí každý čtvrtý až pátý z nás (20-30 % dospělé populace). Ne vždy je samozřejmě nutné užívat léky. Prvním krokem při prvních náznacích zvýšeného krevního tlaku jsou opatření vedoucí k úpravě životního stylu - redukce váhy, přiměřená pohybová aktivita a vhodná dieta - především se zaměřením na omezení soli.

Komplexním dietním přístupem u pacientů s vysokým krevním tlakem je dieta nazývaná DASH což je zkratka anglického názvu - Dietary Approaches to Stop Hypertension; tedy doslova: Dietní postupy k zastavení hypertenze. Dieta byla zavedena v devadesátých letech minulého století ve Spojených státech amerických jako dieta vhodná nejen pro pacienty s vysokým krevním tlakem, ale pro celou populaci. Posun dietních návyků v celé populaci totiž může být zlomovým okamžikem, kdy krevní tlak přestane být problémem působící masovou nemocnost a úmrtnost jako dosud, a jeho léčba se přestěhuje do ambulancí několika specialistů.

Jak dieta DASH konkrétně vypadá?
Nejde o žádnou specifickou ani zázračnou dietu, která vyřeší všechny problémy. V podstatě se jedná o dietu bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné a nízkotučné potraviny s dostatkem hrubé vlákniny. Z masa preferuje ryby a drůbež, podporuje příjem ořechů a luštěnin. Na druhé straně omezuje potraviny obsahující přebytek jednoduchých cukrů, především slazených nápojů. Hlavní důraz je kladen na omezení přijmu soli a zvýšení příjmu draslíku, hořčíku a vápníku. U této diety se energetický příjem pohybuje mezi 1 600 - 3 000 kilokaloriemi za den, dle fyzické aktivity a případné nutnosti redukce váhy. Denní příjem potravin je rozdělen zhruba do tří hlavních jídel a dvou svačin. Níže uvedená Tabulka ukazuje základní principy doporučené diety DASH pro nižší energetický příjem, tedy cílenou i na redukci váhy.

Jak je dieta DASH účinná?
V několika studiích na stovkách reprezentativně vybraných osob s přiměřeným zastoupením žen, rozdílných etnik a sociálních skupin bylo již před několika lety prokázáno, že DASH dieta snižuje systolický krevní tlak o 6 mmHg a diastolický krevní tlak o 3 mmHg u pacientů s hraničním krevním tlakem; u hypertoniků byl tento pokles ještě výraznější - 11 a 6 mmHg. Tyto změny krevního tlaku nebyly spojeny se změnami tělesné hmotnosti, ačkoli i zde má zřejmě tato dieta nezanedbatelný pozitivní účinek (viz dále). DASH dieta je upravena na základě denního energetického příjmu v rozmezí od 1 700 do 3 100 kilokalorií. Ve většině studií byly první účinky na krevní tlak patrné již po 2 týdnech, celková doba sledování byla většinou několik týdnů. Vzhledem k tomu, že bylo vypočítáno, že například pokles diastolického krevního tlaku o pouhé 2 mmHg má za následek snížení rizika ischemické choroby srdeční o šest procent a rizika mozkové mrtvice o 15 %, mohl by být populační dopad ohromný.

Má dieta DASH nějaké nežádoucí účinky?
Prakticky žádné; u několika pacientů v provedených studiích bylo vysloveno podezření, že může způsobit nadýmání a zácpu. Posledně jmenovaný problém by však měl být teoreticky touto dietou právě minimalizován pro vyšší příjem vlákniny.

Je dieta DASH vhodná pro děti?
Jistě ano. Vzhledem k univerzálnosti této diety by mohl být efekt této diety právě v dětské populaci zásadní. Máme opět velice kvalitně doložené důkazy z několika (až 10 let trvajících) studií o účinnosti této diety u dětí, zejména u dívek mezi 9. a 19. rokem věku. V těchto nedávno uveřejněných studiích bylo skutečně prokázáno, že děti obecně, ale zejména dospívající dívky měly díky této dietě nejenom nižší krevní tlak, ale i nižší výskyt nadváhy. O nebezpečí dětské obezity jsme psali nedávno (viz článek Proč a jak nemít obézní děti). Právě prevence nadměrného přírůstku hmotnosti v období dospívání je klíčovým prostředkem k prevenci obezity dospělých a dieta DASH může být velice účinným prostředkem k dosažení tohoto cíle. I malé dietní změny mohou mít tedy velký vliv, pokud jsou zavedeny již v dětském věku.

Je dieta DASH vhodná pro specifické skupiny pacientů - diabetiky?
Nevíme jistě. Do studií s touto dietou nebyli například pacienti s cukrovkou (diabetem), se srdečním a ledvinným selháním zařazeni. Ale vzhledem k tomu, že u pacientů s cukrovkou i dalšími poruchami velice stojíme o nižší hodnoty krevního tlaku, byla by dieta DASH i pro ně zřejmě výrazným přínosem. Vzhledem k tomu, že existuje několik jejích modifikací (například z hlediska zmíněného rozsahu kalorického příjmu) byla by pravděpodobně možná a přínosná i její modifikace z hlediska cukrovky. Nicméně je zásadní, aby tato dietní opatření byla předem probrána s nutričním terapeutem i ošetřujícím lékařem. Jistě by se neměla doporučovat pacientům s výrazně dekompenzovanou cukrovkou a veliké obezřetnosti by bylo zapotřebí u pacientů se selháním ledvin a srdce; tyto skupiny se totiž řídí poměrně specifickými dietními opatřeními. Dieta DASH sama o sobě jistě není těmto pacientům nebezpečná, ale mohla by právě specifická dietní opatření komplikovat z hlediska spolupráce pacientů.

Shrnutí:
Dieta DASH vyniká svou obyčejností - několik praktických rad a případných omezení na základě selského rozumu je jistě přijatelné pro většinu z nás. Přitom máme dobrá a vědecky ověřená data, že funguje, a to již během několika týdnů. Její ohromná výhoda je i v tom, že má velice dobré účinky na dětskou populaci. To, že kromě snižování krevního tlaku také například snižuje nadváhu u mladých dívek, ji jistě na pověsti neuškodí. Není zaměřena na jednotlivé živiny ale na celkové stravovací zvyklosti v rámci běžně dostupných potravin. Může být jistě zdatným soupeřem pro řadu komerčně zaměřených diet nabízejících zázračná řešení.

Vybrané odkazy:
"Your Guide To Lowering Your Blood Pressure With DASH" (PDF). US Department of Health and Human Services. http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/dash/

Karanja N, Lancaster KJ, Vollmer WM, Lin PH, Most MM, Ard JD, Swain JF, Sacks FM, Obarzanek E. Acceptability of sodium-reduced research diets, including the Dietary Approaches To Stop Hypertension diet, among adults with prehypertension and stage 1 hypertension. J Am Diet Assoc. 2007;107(9):1530-8.

Moore LL, Bradlee ML, Singer MR, Qureshi MM, Buendia JR, Daniels SR. Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) eating pattern and risk of elevated blood pressure in adolescent girls. Br J Nutr. 2012:1-8.

Hajna S, Liu J, Leblanc PJ, Faught BE, Merchant AT, Cairney J, Hay J. Association between body composition and conformity to the recommendations of Canada's Food Guide and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet in peri-adolescence. Public Health Nutr. 2012:1-7.

Berz JP, Singer MR, Guo X, Daniels SR, Moore LL. Use of a DASH food group score to predict excess weight gain in adolescent girls in the National Growth and Health Study. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(6):540-6.

Tyson CC, Nwankwo C, Lin PH, Svetkey LP. The Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Eating Pattern in Special Populations. Curr Hypertens Rep. 2012 Jul 31. [Epub ahead of print]

 

 

Použité odborné pojmy