Jak oklamat zlé sudičky - špatné geny

20.02.2012

V našich buňkách máme desetitisíce hodných a zlých sudiček, které nám předpovídají dlouhý a zdravý život, či věci opačné. Jmenují se geny.

Dle Wikipedie je sudička mytická postava slovanské mytologie. Jde o starou ženu, která přistupuje ke kolébce s právě narozeným dítětem a věští mu osud. V pohádkách obvykle chodí sudičky ve třech. Dítě se pak svému osudu obvykle nevyhne.

Ve skutečnosti máme v našich buňkách desetitisíce hodných a zlých sudiček, které nám předpovídají dlouhý a zdravý život, či věci opačné. Jmenují se geny. Téměř všechny již známe, neboť celý genotyp člověka byl popsán v roce 2000. I v oblasti srdečních a cévních onemocnění proto máme popsány a probádány desítky až stovky genů, které mohou příznivě či nepříznivě ovlivnit zdraví našich tepen. Věc však komplikuje fakt, že jejich dobrá přání či kletby se téměř vždy navzájem umocňují či naopak ruší a my zatím nevíme přesně jak. Jedno však víme jistě: i při veliké přesile zlých sudiček máme v případě srdečně cévních onemocnění velkou šanci vyváznout a to většinou především vlastním úsilím.

Známe případy sousedů a známých, kteří jedí denně bůček, sportují pouze pohledem na televizní obrazovku z gauče, kouří 40 cigaret denně, váží více, než měří a v dobrém zdraví se dožijí devadesátky. Je to tím, že mají v sobě převahu dobrých genů - za jejich gaučem prostě stojí davy přejících sudiček. Známe však i případy, kdy štíhlí sportovci, nekuřáci umírají na srdeční infarkt ve čtyřiceti letech, protože jim prostě štěstí nepřálo ty správné sudičky/geny. V tomto ohledu není příroda příliš spravedlivá a spíše se jedná o určitý druh loterie. Oba uvedené příklady jsou však dosti extrémní a poměrně vzácné. Většina z nás se pohybuje v šedé zóně mezi těmito dvěma póly a podobně jako v těch optimističtějších pohádkách může úspěšně vyzrát i na ty nejnepříznivější věštby z nitra našich buněk. V tom nám příroda dává jistou šanci.

Jak zjistíme přítomnost zlých sudiček?
K odhalení zlých sudiček se stačí zapátrat ve vlastní rodině. Srdeční či mozkové příhody či jiná cévní onemocnění u mužských příbuzných před 60. rokem věku a ženských příbuzných před 65. rokem věku jsou vážným varováním. Navíc, čím blíže jsou nám postižení příbuzní, tím více může jít do tuhého. Nejblíže hřmí, pokud se tato onemocnění objevují u rodičů a sourozenců. Ale i příhody u vzdálenějších příbuzných by měly být varováním. I když se tyto nepříznivé události v našich rodinách staly , není to zdaleka důvod k panice. Jak bylo řečeno, jedná se o určitou loterii přírody a vůbec není jasné, zda jsme si z genů/sudiček namíchaných našimi předky skutečně vytáhli Černého Petra. Měli bychom se proto stopy těchto sudiček u nás samých pokusit co nejdříve odhalit a pokud jsou přítomny, omezit jejich vliv na minimum. Již jsme se o nich v minulosti zmiňovali (Jezdci srdeční apokalypsy). Jedná se o čtyři hlavní rizikové faktory - kouření, vysoké hodnoty krevního tlaku, vysoké hodnoty cholesterolu a vysoké hodnoty cukru v krvi, jako pátý faktor se uvádí nadváha, především pokud je provázená větším obvodem pasu. Na zjištění kouření či nadváhy lékaře nepotřebujeme. Jejich pomoc ale potřebujeme k vyloučení vysokého krevního tlaku, zvýšených krevních tuků a vyššího krevního cukru. Ideální stav a naopak vysoce rizikové hodnoty jsou uvedeny v následující Tabulce.

Kalkulačka BMI

Pokud dosahujete hodnot kdy „jde do tuhého" a máte navíc blízkého příbuzného, kterého postihla srdečně-cévní příhoda, je nejvyšší čas se sebou něco dělat. Pokud patříte do prvního sloupce, je pravděpodobnost, že držíte Černého Petra, velice malá. Jak je z Tabulky patrné, mezi oběma skupinami hodnot je opět šedá zóna, ve které se pohybuje většina z nás.

Lékařům zabývajícím se prevencí srdečně-cévních příhod pomáhají k určení rizika jiné tabulky, ze kterých jsou schopni předpovědět riziko srdečně-cévní příhody u dané osoby. Pokud vám spočítají riziko úmrtí na srdečně-cévní příhodu větší než 5 % pro následujících 10 let, je načase se začít o své zdraví skutečně hluboce zajímat a něco s tím dělat; často se zvažují i léky na vysoký cholesterol či vyšší krevní tlak. Příklad této tabulky je uveden dole. Již na první pohled lze z tabulek odhadnout vaše riziko: čím více se červenáte, tím je vaše riziko vyšší.

Jak oklamat sudičky:
1. Alespoň 15 minut denně choďte pěšky, co nejméně používejte výtah, ideálně 4 x 30-45 minut aktivně sportujte.
2. Udělejte si pravidelně 1-2 dny v týdnu dietní - vegetariánské, případně si v tyto dva dny dejte rybu, ideálně mořskou
3. Jezte co nejméně sladkosti a bílého pečiva, případně je z vašeho jídelníčku zcela vylučte. Můžete i bílé pečivo nahradit celozrnným. Snězte denně 3-4 porce zeleniny a 1-2 porce ovoce.
Někdy ani intenzivní režimová opatření nestačí a je nutná pomoc lékaře a předpis léků. Podrobněji viz (Jak na aterosklerózu bez lékaře a Všechny dobré léky, které chrání naše cévy).

Závěr:
Je téměř jisté, že každý z nás nese nějakou zlou sudičku - vrozenou dispozici k určité chorobě, srdečně-cévní onemocnění nevyjímaje. Ve většině případů je ale možné tyto sudičky rozpoznat dříve než se naplní jejich kletby a svůj životní režim přizpůsobit tak, abychom i těm nejhorším věštbám odolávali již od kolébky. Nejčastěji si vystačíme s vlastními silami, občas je nutná pomoc lékařů. Z hlediska současného poznání budeme zřejmě zlých sudiček/ rizikových genů poznávat stále více, ale budeme i stále chytřejší v tom, jak rušit jejich kletby.

 

 

Použité odborné pojmy