Máslo nebo margarín?

05.01.2012

Jaké jsou vlastnosti másla a rostlinných margarínů a jaký je jejich vliv na naše zdraví? Másla se nemusíme vzdát, je ale dobré vědět, kolik a kdy si dopřát. Než tuky ve stravě pouze omezit, je lepší vybrat si ty správné.

Strava jako součást životního stylu ovlivňuje lidské zdraví velmi podstatně, a to i v případě řady závažných dědičných, tedy zdánlivě neovlivnitelných onemocnění. K nejzávažnějším onemocněním dobře ovlivnitelným správnou životosprávou patří i srdečně cévní onemocnění způsobená aterosklerózou. Tato onemocnění jsou také v naší zemi viníkem většiny úmrtí. Hlavní příčinou jejich vzniku jsou poruchy látkové výměny tuků, projevující se jejich nevhodným množstvím a skladbou v krvi. Příčinou vysoké krevní hladiny cholesterolu, případně dalších nebezpečných krevních tuků jsou dědičné poruchy a nesprávná životospráva; většinou se jedná o kombinaci obou faktorů. 

Než tuky jen omezit, je lepší vybrat si ty správné

Původně příznivý trend úbytku kardiovaskulárních onemocnění, pozorovaný v posledních letech, se dle údajů z roku 2010 pozastavil. Jedním z důvodů může být paradoxně zjednodušený důraz kladený na celkové omezení tuků v potravě. Je však důležitější si vybrat správné složení tuků nežli tuky pouze omezovat. Zvýšený příjem živočišných tuků vede ke zvyšování hladiny tzv. LDL-cholesterolu, který je hlavní příčinou aterosklerózy. Výjimkou jsou rybí tuky, které mají výrazně příznivé účinky na srdečně-cévní systém.
Kromě LDL částic však mohou škodit i jiné krevní lipidové faktory. Jejich význam narůstá v posledních letech, a to s narůstající nadváhou, klesající pohybovou aktivitou a zřejmě i vyšším příjmem nevhodných sacharidů. Konkrétně se jedná o vysokou hladinu krevních tuků zvaných triglyceridy a nízkou hladinu ochranného HDL cholesterolu.

Jaké konkrétní hodnoty krevních tuků jsou bezpečné?

Doporučená koncentrace cholesterolu v LDL částicích krvi je obecně méně než 3,5 milimolu na litr. Při přítomnosti aterosklerotického postižení cév je však doporučeno dosáhnout koncentrace menší než 2,5 milimolu na litr. Doporučená hladina dalších krevní tuků je v případně triglyceridů pod 1,7 milimolu na litr a ochranného HDL cholesterolu nad 1,1 milimolu na litru u mužů; nad 1,3 milimolu na litr u žen.

Máslo

Máslo je tradiční potravina, v naší zemi oblíbená a velmi hojně používaná. Patří mezi tuky živočišného původu, které obsahují velké množství nasycených mastných kyselin (SAFA). Tyto mastné kyseliny jsou v nadměrném množství pro naše zdraví škodlivé. Obsahuje také větší množství rizikových trans mastných kyselin.

Margarín

Margarín jako tuk rostlinného původu představuje ideální alternativu k máslu u lidí, kteří konzumují velké množství živočišných tuků, případně mají vrozené predispozice ke vzniku obezity, cukrovky 2. typu a především srdečně cévních onemocnění způsobených aterosklerózou. Naprostá většina kvalitních margarínů také neobsahuje významné množství trans mastných kyselin, které jsou pro zdraví jednoznačně škodlivá. To je další ze zdravotních výhod margarínu oproti máslu, které trans mastných kyselin obsahuje standardně kolem 3 %.

Jak kontrolovat konzumaci tuků, abychom prospívali

Ze zdravotního hlediska je tedy velmi žádoucí živočišné tuky nejen omezovat, ale především je vhodně nahradit jinou složkou potravin - nejlépe tuky rostlinnými, či bílkovinami, nikoliv jednoduchými sacharidy. Ideální příjem všech tuků je do 30 % a omezení příjmu živočišných tuků na 7 - 10 % celkového energetického příjmu. Zjednodušeně řečeno by poměr živočišných a rostlinných tuků měl být 1 : 2. Udržet tento poměr není snadné, proto je třeba tuky pečlivě vybírat. Je třeba si také uvědomit, že velké množství těchto tuků přijmeme v tzv. skryté formě, tedy v potravinách jako jsou maso, mléko, uzeniny, sýry apod. Konzumací těchto potravin už často překročíme doporučené denní množství. Pro vědomou konzumaci tuků (vaření, mazání na pečivo, příprava pomazánek atd.) je tedy velmi žádoucí volit tuky rostlinného původu.

Závěr

Na závěr je nutné zmínit, že prevence většiny zmiňovaných onemocnění je komplexní proces - na prvním místě je udržení/dosažení ideální váhy vyvážením kalorického příjmu a dostatečné pohybové aktivity. Jedním z důležitých faktorů pro celou populaci a zásadním faktorem pro ty nejrizikovější z nás je však i vhodná skladba živin - bílkovin, cukrů a tuků v potravě. Z hlediska zdravotního přínosu doporučuji ve zjevné formě upřednostňovat rostlinné tuky před živočišnými.

 

Použité odborné pojmy