Jak zastavit jezdce srdeční apokalypsy?

20.01.2011

S mírnou nadsázkou a parafrázováním Bible lze říci, že naší zemí cválají čtyři jezdci apokalypsy srdečních a cévních příhod: vysoký cholesterol, kouření, vysoký krevní tlak a cukrovka (diabetes mellitus). Bohužel bez nadsázky je zpráva, že tito čtyři jezdci každý rok u nás vyhladí, především srdečními a mozkovými příhodami, jedno 50-60 ti tisícové město. Ale nezoufejme, v současné době existují prostředky, které tyto jezdce zpomalí a často zcela zastaví.

Jak poznáme, že stojíme v cestě čtyřem jezdcům?
Hladina cholesterolu nad 5,0 mmol/l (milimolů na litr) začíná být riziková - jezdec se proti nám rozjíždí a při 8,0 mmol/l a výše se na nás řítí vysokou rychlostí. Kouření již jedné cigarety denně navádí proti nám dalšího jezdce a s přibývajícími cigaretami se jeho útočné tempo výrazně zvyšuje. Krevní tlak nad 140/90 mm Hg k nám láká třetího jezdce a se stoupajícími hodnotami opět jeho rychlost narůstá. Cukrovka je čtvrtým hlavním jezdcem srdeční apokalypsy. Hodnota krevního cukru (glykémie) nalačno nad 7,0 mmol/l může za to, že jezdec už cválá naším směrem. Rozjíždí se však již při hodnotách nad 5,6 mmol/l.

Co je zbytkové (reziduální) riziko?
I když se úspěšně daří zastavit čtyři hlavní jezdce, není ještě vyhráno. Zpoza cholesterolu se totiž v současnosti vynořili další dva jezdci, kteří jsou stejně nebezpeční jako ti předchozí. Objevili se a zesílili v posledních letech s narůstající nadváhou a klesající pohybovou aktivitou v naší populaci. Konkrétně se jedná o vysokou hladinou krevních tuků zvaných triglyceridy (jezdec se rozjíždí, jsou-li nad 2,0 mmol/l) a především nízkou hladinou ochranného HDL cholesterolu (riziková hodnota u mužů je pod 1,1 mmol/l u žen pod 1,2 mmol/l). Tyto dva jezdce nazýváme zbytkovým (reziduálním) rizikem.

Co můžeme dělat sami, bez lékařů?
Především se snažit udržet si ideální hmotnost, přiměřeně se hýbat, 1-2 x týdně nejíst maso (s výjimkou ryb), nekouřit, dát slánku ze stolu, omezit příjem jednoduchých cukrů (sladkostí, bílého pečiva) a jíst dostatek zeleniny.

Co mají dělat lékaři?
Lékaři kromě toho, že nám podrobněji vysvětlí výše zmíněné rady a „ušijí je na míru", mohou těm nejvíce ohroženým z nás pomoci léky, které výrazně snižují cholesterol, omezují chuť kouřit, snižují vysoký krevní tlak a snižují cukr v krvi. Hlavním cílem lékařů je v první řadě snížit LDL cholesterol (nejnebezpečnější součást celkového cholesterolu - „zlý" cholesterol) a následně snížit triglyceridy a zvýšit HDL cholesterol, který má v těle ochrannou funkci.

Jak se chránit před jezdci reziduálního rizika?
Platí všechna již zmíněná doporučení. Zdůraznit je třeba pohybovou aktivitu a snížení příjmu jednoduchých cukrů. Navíc lékaři budou mít nyní k dispozici nový lék, který je schopen zatáhnout za uzdu několika apokalyptickým jezdcům najednou: kromě podstatného snížení hladiny zlého LDL cholesterolu umí snížit i triglyceridy a naopak dokáže zvýšit ochranný HDL cholesterol.

 

 

 

Použité odborné pojmy