Ateroskleróza je sice všudybyl, ale...

27.05.2015

...poměrně zajímavým nálezem je, že se různé rizikové faktory do různých tepen zakusují s různou intenzitou.  

Ateroskleróza je skutečně onemocnění typu všudybyla. Postihuje tepny v celém těle, více v oblastech, kde se krev víří a lépe se tam usazují částice přenášející krevní tuky, které následně tepny poškozují, až ucpávají.

Pokud lékaři objeví tepnu významně zúženou aterosklerotickým procesem, například na dolní končetině, je velká pravděpodobnost, že se k podobným neplechám schyluje i v oblasti srdečních tepen či tepen zásobujících mozek.

Proto je pro osud těchto pacientů kromě mediálně vděčného prošťuchování zúženin postižených tepen sofistikovanými přístroji naprosto zásadní i krotit všechny dosažitelné rizikové faktory. K těm hlavním patří kouření, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak a příliš vysoký škodlivý (LDL) či příliš nízký ochranný (HDL) cholesterol.

Poměrně zajímavým nálezem však je, že se různé rizikové faktory do různých tepen zakusují s různou intenzitou.  

Zplodiny kouření řádí jako černá ruka ve všech tepnách, ale nejraději mají tepny dolních končetin a srdeční tepny; rády také výrazně rozšíří břišní tepnu/aortu, a to až na hranu prasknutí. 

Cukrovka se podobá kouření, škodí téměř všude, nejraději má tepny dolních končetin a vyznačuje se navíc dvěma specifiky. Jedním špatným a druhým dobrým. To špatné je, že miluje drobné tepny, které s oblibou ucpává právě v nohách k zoufalství intervenujících lékařů, kterým se pak takovéto malé tepny složitě a ne vždy úspěšně opravují. Tím lepším zjištěním je fakt, že se cukrovka vyhýbá zmíněné největší břišní tepně, srdečnici (aortě); proč, není jasné. Jinými slovy, zatímco pacienti s cukrovkou mají ucpané či přiucpané tepny téměř všude, pouze vzácně u nich najdete výduť, výrazné rozšíření břišní aorty, hrozící prasknutím, na rozdíl například od kouření. Cukrovka je tedy hlavním záškodníkem v oblasti malých tepen, těm větším škodí o něco méně. 

Vysoký krevní tlak je specialista na poškozování tepen zásobujících mozek, krkavic, a má na svědomí většinu mozkových mrtvic. Srdeční tepny zřejmě poškozuje spíše nepřímo, přes zatížení a zbytnění srdečního svalu; ten pak vyžaduje více živin a kyslíku na což koronární tepny nestačí. 

Hlavním faktorem aterosklerotického procesu je však nevhodná skladba krevních tuků, které obíhají v naší krvi. Jsou zcela univerzální škodiči a téměř vždy provázejí například cukrovku, částečně i kouření. Před těmito škůdci by se měly mít na pozoru především srdeční tepny. Nicméně škodlivé tuky v krvi jsou ohromná armáda složená z řady podjednotek a specialistů na různá řečiště - zatímco hlavní tuky působící aterosklerózu, LDL částice, skutečně ucpávají především srdeční tepny, jejich příbuzní nazývané remnantní/zbytkové částice zase nejvíce škodí v oblasti tepen dolních končetin. Na druhou stranu mozkové tepny poruchy rizikové tučné částice zřejmě mírně šetří. 

Všechny zmíněné faktory se svými neblahými účinky na naše tepny výrazně překrývají, často provázejí jeden druhý a tak účinně „spolupracují“ na vzniku aterosklerotických změn.

Proto by měla být odpověď na ně také univerzální a měla by zahrnovat: naprostou abstinenci kouření (chráníme především srdce a nohy), štíhlost a dostatečnou pohybovou aktivitu zabraňující cukrovce (chráníme drobné tepny, které nám sebešikovnější lékař dlouhodobě neopraví), menší příjem soli a alkoholu zabraňující vysokému krevnímu tlaku (chráníme mozek), a opět štíhlost, pohybovou aktivitu a větší příjem rostlinných a menší příjem živočišných tuků a přidaných/jednoduchých cukrů korigující krevní tuky (chráníme především srdce). Kombinace těchto opatření by měla vyhánět aterosklerózu ze všech tepen. Navíc se ukazuje, že uvedené rizikové faktory mohou škodit i v oblasti žil, nejenom tepen, takže plošným nálety na všechny rizikové faktory určitě nic nezkazíme.         

 

Použité odborné pojmy