Další hanebný pancharti v našich tepnách - remnantní lipoproteiny

02.01.2015

| Autor: redakce

Srdečně cévní onemocnění způsobená aterosklerózou zřejmě zůstanou i v roce 2015 hlavním protivníkem většiny pacientů a lékařů, žijících na severní polokouli. Zásadním viníkem při vzniku těchto onemocnění, kterého budou lékaři hledat v naší krvi, je LDL cholesterol...

...tedy cholesterol v menších kulovitých částicích obíhajících v naších tepnách, které dodávají do našich orgánů cholesterol. Jsou tedy v zásadě velice užitečné. Pokud se jich však tvoří větší množství, zůstávají nevyužity ve stěně naších tepen, a působením radikálů se mění z lékařů Jekyllů na zločince Hydy a začínají stěnu tepny poškozovat. Při této přeměně jim výrazně sekundují kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka a poruchy funkce ledvin. I když máme velice účinné léky, statiny, které výrazně počet těchto částic v krvi snižují, dokážou tyto léky ochránit pouze třetinu pacientů.

Jedním z důvodů je, že LDL částice stále nedokážeme snížit dostatečně. Dalším důvodem je, že pacienti dále kouří, nezdravě jedí, mají vysoký krevní tlak a nedostatečně kompenzovanou cukrovku; s tímto stavem pak zřejmě souvisí nověji odhalený důvod srdečních infarktů: tukové částice, které jsme doposud nedokázali jednoduše najít a které skrytě obíhaly v naší krvi a škodily v našich tepnách. Na rozdíl od LDL částic jsou to už všechno rovnou Hydové, škodí tepnám přímo, aniž by musely být nějak zásadně měněny a žádné radikály k tomu nepotřebují. Jmenují se remnantní, tedy zbytkové, tukové částice a jsou to zřejmě určité mezistupně/nedodělky vznikající při tvorbě hlavních/standardních tukových částic. Dříve se složitě měřily poměrně náročnými a hůře dostupnými metodami, nebo jsme nejistě odhadovali jejich přítomnost, pokud hladina dalších tuků v naší krvi, zvaných triglyceridy, překročila hranici 2,0 mmol/l. Nyní už je umíme najít poměrně jednoduše - matematickým výpočtem na úrovni nižších stupňů základní školy. Tento výpočet spočívá v jednoduchém odečtení cholesterolu v LDL a v HDL částicích od celkového cholesterolu. Všechny tři parametry měříme běžně a jednoduše v krvi již nyní.

V rozsáhlé dánské studii více než 70 000 obyvatel sledovaných řadu let bylo zjištěno, že takto stanovený cholesterol ve zbytkových částicích významně předpovídá budoucí závažné srdečně cévní příhody a to výrazněji než uvedené LDL částice, zvláště pokud jsou měření prováděna po najezení a nikoliv nalačno, jak jsme dosud zvyklí většinou lipidové složky zjišťovat. Zatím není jisté, jaká je přesně jejich riziková koncentrace, jejich koncentrace se pohybují řádově v desetinách milimolů a již malé změny koncentrace mohou mít velký význam pro náš osud. Nicméně hodně jisté je, že jsou výrazně citlivé na příznivé změny životního stylu.

Pokud se vyhýbáte přemíře živočišných tuků a jednoduchých cukrů a máme dostatek pohybu, je téměř jisté, že zbytkové částice se ve vašem oběhu vyskytují minimálně a to i potom, co se zdravě najíte. Nepřímo můžeme jejich výrazné snížení očekávat, pokud již nyní běžně měřené triglyceridy v krvi klesnou po 1,7 mmol/l.

V akční filmové fantazii Quentina Tarantina byli hanebný pancharti židovští vojáci, vysazení za druhé světové války na nacisty okupovaná území, kteří nemilosrdně trestali nacistické vojáky za jejich zločiny. Hanebnými pancharty by mohly být i zbytkové tukové částice, které také skrytě trestají naše tepny za naše zločiny proti zdravému životními stylu. Na rozdíl od nacistů jsme však schopni je poměrně účinně odhalit a zdravým životním stylem neutralizovat.

Zdroj: Varbo A, Nordestgaard BG. Remnant cholesterol and ischemic heart disease. Curr Opin Lipidol. 2014;25(4):266-73.

 

Použité odborné pojmy