Chcete si být jistí, zda se vaše léky navzájem neovlivňují?

07.11.2014

Bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) na svých webových stránkách otevřela internetovou poradnu v rámci projektu „Znám své léky". Poradna je určena pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více léků a obávají se rizika jejich kombinace. Tazatel anonymně vypíše všechny léky, které užívá (léky na recept i ty, které si zakoupil v lékárně) a během dvou dnů dostane odpověď, zda byly v obecné rovině identifikovány určité problémy či nikoliv. Vyhledávány jsou lékové interakce a duplicity léků. 

Pacient je poučen, že je-li určitý problém (v obecném smyslu) identifikován, podrobné informace mu poskytne ošetřující lékař, který léky předepsal a že (v případě volně prodejných léků) může získat informace i u svého lékárníka.

Pokud oba léky předepsal týž lékař, lze očekávat, že se jedná o takové kombinace léků,
které nelze nahradit a kde prospěch z jejich podávání převažuje nad riziky takové kombinace. V každém případě by měl pacient prostudovat příbalové letáčky svých léků. Cílem projektu je ujištění pacienta, že své léky užívá správně a že dodržuje všechna opatření cílená k tomu, aby byla léková rizika minimalizována a aby byl prospěch z léčby co nejvyšší.

On-line poradna AIFP ZDE

Použité odborné pojmy