Ženy po menopauze a riziko zlomenin

31.12.2019

Velká analýza ukázala, že fyzicky neaktivní ženy po menopauze mají vyšší riziko osteoporózy a tak i celkově vyšší riziko zlomenin než ženy aktivní. 

 

Analýza veliké kohortové studie Women's Health Initiative (WHI) zahrnula více než 77 tisíc žen po menopauze. Průměrný věk žen byl 63 let a všechny byly vstupně zhodnoceny z hlediska fyzické aktivity a sedavého života. Analýza hledala souvislosti mezi pohybem a rizikem zlomeniny kyčle a zlomenin celkově. Ženy byly sledovány 14 let a za tu dobu mělo zlomeninu 33 % z nich. Ukázalo se, že celkové riziko zlomenin bylo významně nižší u žen aktivních ve srovnání a těmi, které neměly fyzickou aktivitu a riziko zlomeniny kyčle bylo u žen vůbec nejaktivnějších nižší o 18 %. Tyto ženy měly ale zas naopak vyšší riziko zlomeniny předloktí a v koleni, což se dá přičíst obecné rizikovosti výrazné fyzické aktivity či sportování. Vyšší výskyt zlomenin předloktí a kolen nemá být však podle odborníků důvodem k inaktivitě, naopak je nutné ženy více poučit o správných technikách cvičení, strečinku a odpočinku a regeneraci po cvičení, aby se riziko úrazů při sportu minimalizovalo.  

Použité odborné pojmy

Připojené obrázky