Centrum nádorové ekologie slaví první rok své aktivity oceněním Česká hlava

28.11.2019

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi. Výzkum nádorů realizovaný v Centru nádorové ekologie (CNE) je proto významným přínosem pro vývoj nových léčebných možností. První rok činnosti nyní CNE oslavilo také národním vědeckým oceněním Česká hlava.

 

CNE sdružuje vědecké týmy z pracovišť 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, BIOCEV, Ústavu molekulární genetiky a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Význam výzkumu v onkologii, se zaměřením na nádorové mikroprostředí, potvrzuje i fakt, že jeden z členů týmu CNE, doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. (na fotce), obdržel cenu Invence – Česká hlava za definování nové kategorie protinádorových léčiv, takzvaných migrastatik.   

Migrastatika jako nová naděje pro onkologické pacienty

Migrastatika představují úplně novou kategorii protinádorových léčiv. Za devadesát procent úmrtí pacientů s pevnými nádory je zodpovědné vycestovávání buněk z nádorů a následná tvorba druhotných ložisek (metastáz). V současné paletě protinádorových terapií však zcela chyběla specifická kategorie léků, cílících právě na šíření nádorových buněk po těle a metastazování. Jan Brábek se svým týmem z laboratoře Invazivity nádorových buněk v BIOCEV definovali migrastatika jako látky bránící všem způsobům invazivity a metastazování nádorových buněk, aby tyto látky odlišili od standardně používaných cytostatik, cílených hlavně na potlačení růstu a dělení buněk.

„Nově navrhovaná migrastatická terapie představuje zcela nový pilíř protinádorové léčby – vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie. Je třeba zdůraznit, že cílem není nahradit cytostatickou terapii, ale doplnit ji. Kombinace migrastatik s cytostatickými léky a dalšími způsoby léčby se jeví jako velmi slibný přístup pro léčbu metastazování,“ říká oceněný docent Brábek s tím, že hlavním přínosem migrastatické léčby bude právě omezení nejnebezpečnější schopnosti nádorových buněk – jejich lokálního vycestování do okolí a metastazování. U většiny zhoubných pevných nádorů by to mohlo znamenat posun od beznadějné prognózy k lokalizovanému chronickému onemocnění. V současné době tým Jana Brábka ve spolupráci s lékařskými chemiky a klinickými onkology testuje látky, které by mohly mít migrastatický účinek.

 

Použité odborné pojmy

Připojené obrázky