Nově vydané tituly

Řadit podle:

Počtu přečtení ↑ ↓

Data publikace ↑ ↓

Familiární hypercholesterolemie

Familiární hypercholesterolemie je příkladem modelu rozvoje aterosklerózy, který nám poskytla sama příroda. Tato kniha je první publikace po téměř padesáti letech věnovaná tomuto tématu – ukazuje vztah hypercholesterolemie a vzniku kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie hypercholesterolemie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům, ovlivňujícím PCSK9. 

Celý článek
27.02.2015

140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách

Fórum zdravé výživy vydalo novou knihu. Použilo dotazy, na které v průběhu let existence Fóra zdravé výživy dle nejlepšího vědomí a svědomí odpovídali odborníci na telefonních linkách a webových stránkách (www.fzv.cz). Pouze otázky a odpovědi systematicky roztřídili do několika skupin, mírně formálně upravili a opatřili na začátku krátkými úvody a komentáři.

Celý článek
28.02.2013

Stáhněte si brožuru o familiární hypercholesterolémii!

Jedná se o dědičnou poruchu s rodinným výskytem. Způsobuje vysokou hladinu cholesterolu v krvi, především LDL cholesterolu, a zvýšené riziko časného výskytu onemocnění srdce a cév.

Celý článek
30.11.2012

Akutní cévní mozkové příhody – příručka pro osoby ohrožené cévní mozkovou příhodou, jejich rodinné příslušníky a známé

Cílem této publikace je seznámit laickou veřejnost s rizikovými faktory a primární prevencí cévních mozkových příhod, možnostmi léčby a tzv. sekundární prevencí, tj. farmakologickou, případně chirurgickou léčbou, která má snížit riziko jejich opakování. V současné době je cévní mozková příhoda (CMP) druhou nejčastější příčinou úmrtí a na celém světě její výskyt stoupá - a to i v produktivním věku.

Celý článek
18.08.2010

Obezita - prevence a léčba

Cílem publikace je poskytnout vědecky podložené znalosti v oblasti prevence a léčby obezity tak, aby bylo srozumitelné, jaké jsou reálné možnosti a z hlediska zdraví optimální cíle váhové redukce. Autoři, naši přední odborníci na problematiku výživy a metabolismu, zároveň objasňují, jak správně diferencovat léčebné postupy s ohledem na věk, stávající životní styl a přidružené choroby.

Celý článek
18.08.2010

1 2