Životní styl

Řadit podle:

Počtu přečtení ↑ ↓

Data publikace ↑ ↓

Pasivní kouření je hra s ohněm

Kouření je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy, zhoubných nádorů a dalších závažných onemocnění plic (karcinomu a chronické obstrukční plicní nemoci). Údaje o kouření jsou nedílnou součástí každé lékařské dokumentace, přesto je vliv kouření v řadě případů lékaři přehlížen. Nejde totiž jen o aktivní kuřáctví, ale o tzv. kouření pasivní. To znamená, že nekuřák je vystavován působení kouře, který vypouští kuřák v jeho blízkosti – doma, v restauraci, v kanceláři a jinde. Zejména děti jsou vůči domácímu pasivnímu kouření bezbranné, ale následky na jejich organismus jsou vážné.

Celý článek
19.04.2011

Je vyvrácena teorie o typu postavy?

Do českých médií vtrhla informace o tom, že vědci právě vyvrátili „teorii o typu postavy“, která dělí obézní osoby podle způsobu uložení tuku na „jablka“ a „hrušky“. Mělo by tak z pohledu srdečně-cévního rizika být jedno, zda máte tuk na břiše nebo bocích.

Celý článek
25.03.2011

Zhubnutím a pravidelným pohybem můžete předejít nepohyblivosti ve starším věku

Omezená pohyblivost je běžná mezi staršími lidmi s onemocněním srdce a cév. Problém je v tom, že má velký vliv na zdraví a kvalitu života. S tím, jak ve vyspělých zemích stále narůstá počet seniorů v populaci, přicházejí v různých zemích s návrhy, jak tuto situaci řešit. Např. ve Spojených státech je tým vědce W. J. Rajeskiho přesvědčen o potřebnosti účinných a objektivně měřitelných přístupů k veřejnému zdraví. Jinými slovy by měl být nalezen postup snižující nepohyblivost starších spoluobčanů, který by prokázal účinnost v lékařské studii. Rajeskiho tým si vytkl za cíl zhodnotit účinnost tří strategií během osmnácti měsíců, a to u skupiny starších osob s nadváhou nebo obezitou, kteří mají navíc nějaký problém se srdcem nebo cévami. Studie probíhala v komunitním zázemí speciálních center (Cooperative Extension Centers).

Celý článek
03.03.2011

Průzkum STEM/MARK: Jak jsou na tom Češi s obezitou?

Agentura STEM/MARK na konci loňského roku provedla v rámci edukační kampaně Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) s názvem Žij zdravě průzkum, mapující výskyt nadváhy a obezity v české populaci a s nimi související trendy stravování a pohybové aktivity.

Celý článek
15.02.2011

Nahradíme váhu krejčovským metrem?

V současné době čelí naše populace jako celek vzestupu váhy a následně zvýšenému výskytu poruch látkové výměny, zejména diabetes mellitus (cukrovky). Tato situace může nepříznivě zvrátit dosavadní trend klesající úmrtnosti na srdečně-cévní onemocnění.

Celý článek
14.12.2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25