Co možná nevíte o kouření

12.08.2014

Jak souvisí kouření s hmotností? Škodí elektronické cigarety? Co je to kouření z třetí ruky? Na tyto a mnohé další otázky přinášíme odpovědi.

Kuřáctví si neseme z mládí
Mezi 15-18 lety věku u nás kouří 40-50 % mladých. To je alarmující číslo, protože tito lidé se své závislosti budou těžko zbavovat. "Naprostá většina kuřáků se naučila kouřit v době, kdy neměla dost znalostí a schopností ke kvalifikovanému rozhodnutí, ve věku kolem 10-12 let. Asi 70 procent dospělých kuřáků by raději nekouřilo, kdyby mohli znovu volit," říká docentka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Osob nad 18 let kouří v Česku cca 26 %. Je to méně než v zemích jako je třeba Austrálie, Kanada, USA, Británie nebo Nový Zéland. Kouření je rozšířeno i mezi českými zdravotníky: v ČR kouří asi 40 % sester a asi 16 % lékařů, v USA je to 7 % sester a kolem 2 % lékařů.

Tabák zabíjí víc než alkohol nebo nelegální drogy
Nelegální drogy: řádově 40 000 problémových uživatelů, řádově stovky úmrtí ročně
Alkohol: řádově 4 % uživatelů je závislých, řádově kolem 4-6 000 úmrtí ročně.
Tabák: řádově 80 % uživatelů je závislých, kolem 16 000 úmrtí ročně. Na rozdíl od alkoholu neexistuje bezpečná dávka.

Kouření a psychické zdraví
Mnoho kuřáků je psychiatricky nemocných a mnoho psychiatrických pacientů kouří: kouří kolem 60 % pacientů s „depresí" (bipolární afektivní poruchou) a kolem 80 % pacientů se schizofrenií.
Pacienti s psychiatrickou diagnózou umírají nejčastěji právě na nemoci způsobené kouřením. Kouření jim zkracuje život až o 20 let.
Odložení cigaret zlepšuje psychiatrická onemocnění - není tedy pravda, že by tito pacienti neměli přestávat kouřit. Mělo by to ovšem být ve stabilizované době jejich onemocnění, s dlouhodobou a intenzivní podporou, s pokrytím abstinenčních příznaků vhodnými léky.

Jak souvisí kouření s hmotností?
Po zanechání kouření se často objevuje váhový přírůstek (cca do 5 kg během prvního roku), který je způsoben několika faktory: nahrazování cigaret jídlem, zlepšením čichu a chuti, nedostatkem pohybu a v neposlední řadě samotným nikotinem. Nikotin totiž v mozku snižuje chuť k jídlu a zpomaluje pohyby žaludku, takže potrava v žaludku kuřáka setrvá delší dobu ve srovnání s nekuřákem (proto mají kuřáci po zanechání kouření najednou častější hlad), a naopak nikotin urychluje pohyby střev (proto může být mezi abstinenčními příznaky zácpa).

Je závislost na tabáku nemoc?
Ano, v Mezinárodní klasifikaci nemocí má číslo diagnózy F 17 - poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku.

Abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu a jejich trvání
Objevují se po několika hodinách abstinence a mohou zahrnovat následující: zlost, podrážděnost, nespokojenost, úzkost, nervozita, špatná nálada, smutek, touha kouřit, obtížné soustředění, zvýšená chuť k jídlu, hlad, zvyšování hmotnosti, nespavost, obtížné usínání, buzení v noci, neschopnost odpočívat, netrpělivost, zácpa, závratě, kašel, neobvyklé sny, noční můry, nevolnost, bolení v krku.
Abstinenční příznaky většinou trvají 4 týdny, pouze zvyšování hmotnosti nebo hlad a touha kouřit mohou trvat déle.  

Jak je to s léčbou závislosti na tabáku?
Pravděpodobnost, že přestanete kouřit, se významně zvyšuje, pokud vám s tím pomohou odborníci.
Na www.slzt.cz jsou k dispozici konakty na Centra pro závislé na tabáku, na Linku pro odvykání kouření nebo na vyškolené lékaře. Léčba v centrech pro závislé na tabáku, kterých je po ČR asi 40, je hrazena ze zdravotního pojištění. Vždy má dvě složky: intervenci (jak změnit životní styl) a případně léky na potlačení abstinenčních příznaků.

Léky proti závislosti na tabáku
Nyní jsou na trhu tři léky první linie, další jsou teprve ve fázi klinických studií.
náhradní léčba nikotinem: náplast (Nicorette, Niquitin), žvýkačka (Nicorette), ústní sprej (Nicorette) a pastilka (Nicorette, Niquitin). Všechny formy jsou volně prodejné v lékárně. Zdvojnásobují úspěšnost v závislosti na míře intervence (změně životního stylu).
vareniklin (Champix) - ztrojnásobuje úspěšnost v závislosti na míře intervence. Je vázaný na recept, ale může je předepsat každý lékař.
bupropion (Wellbutrin, Elontril) - antidpresivum, s příspěvkem zdravotní pojišťovny píše jen psychiatr, neurolog anebo sexuolog. Pokud lék hradí pacient v plné výši, může jej napsat každý lékař. Zdvojnásobují úspěšnost v závislosti na míře intervence.
Všechny léky by se měly užívat nejméně 3 měsíce, raději až 6 a více měsíců. NEJSOU ovšem proti kouření - jsou proti abstinenčním příznakům. Nesáhnout po cigaretě - to musí každý sám. Proto je třeba pokud možno intenzivní intervence. Samotné léky nejsou účinné.

Co je to intervence v léčbě závislosti na tabáku?
Lékař s pacientem nejprve rozebere jeho kuřáckou historii (např. počet vykouřených cigaret za život, počet potažení za život, zkušenosti s minulými pokusy, důvody návratu ke kouření), vysvětlí mu princip závislosti obraz abstinenčních příznaků a společně proberou, jak moc je pacient rozhodnutý nebo připravený přestat kouřit. Důležité je zabývat se také motivací konkrétního pacienta a podchycením situací, v nichž hrozí u pacienta riziko, že si znovu zapálí (pití kávy, alkoholu, pobyt v kuřáckém prostředí, stres, pohoda/odpočinek, čekání v autě, v restauraci apod.). Lékař s pacientem hledají příklady náhradních řešení (je důležité, aby se na ně pacient těšil) a toho, jak se odměňovat za drobné úspěchy. Lékař pacienta informuje, jak se bude měřit oxid uhelnatý v dechu (kontrola, zda pacient kouří nebo ne) a poradí mu, jak se chovat, aby během nekouření nepřibýval na hmotnosti, nebo jak relaxovat. Hledají se možné překážky v cestě za abstinencí (sociální nebo pracovní prostředí), pacient se dozví, jak nejlépe odmítnout nabízenou cigaretu, je informován o vhodných možnostech léčby léky a jejích případných vedlejších účincích. Tato intervence, během níž má pacient možnost se ptát na to, co ho zajímá, trvá asi dvě hodiny. Další návštěva u lékaře následuje nejčastěji za další dva týdny. Podrobnosti k intervenci viz
http://www.slzt.cz/struktura-intervence

Kdy jsem "čistý"?
V medicíně se považuje za abstinenci nejméně 6, raději 12 měsíců od poslední cigarety, navíc biochemicky ověřeno - nejčastěji se měří CO (oxid uhelnatý) ve výdechu, může to být i metabolit nikotinu kotinin v krvi, moči nebo slinách. "Při hodnocení úspěšnosti se za 100 procent berou všichni, kteří vstoupili do daného programu, například přišli do našeho centra pro závislé na tabáku. Jen ti, kteří po šesti či dvanácti měsících osobně přijdou, nekouří a mají negativní hodnoty CO, jsou považováni za úspěšné, všichni ostatní za kuřáky, i když nekouří, ale například se odstěhovali, nechtěli už přijít či podobně. Takto počítáno je úspěšnost našeho pracoviště přibližně 34 procent z 5000 pacientů. Jinými slovy, rok nekouří 34 % z 5000 pacientů," vysvětluje doc. Králíková.
Jde o vysoké číslo, které tvoří špičku i na mezinárodní úrovni. Současně lékařka varuje před různými "zázračnými" metodami odvykání kouření, které slibují třeba 90% úspěšnost: "Pokud někdo hlásá úspěšnost až 90 procent a řekne, že se zakládá na dojmu, že většina lidí se k nám po jednom sezení už nevrátí, není snad třeba komentář."

Biorezonanční metoda odvykání kouření
Jedná se o alternativní metodu, jejíž princip je popisován nesrozumitelnými větami bez skutečného významu. Tato komerční služba nemá odborné opodstatnění, jedná se o vědecky nepodloženou metodu, její účinnost není prokázána. Metoda není hrazena ze zdravotního pojištění.

Jak přestat kouřit a nepřibrat?
Hlavní je vybrat si „zlatou střední cestu" - výrazné dietování není vhodné, protože hlad vyvolává chuť kouřit. Zároveň je důležité nenahrazovat každou cigaretu jídlem, zejména ne vysokokalorickým. Většinou pomůže třeba jen vypití sklenice vody, podrobné zapisování všeho, co sníte a vypijete, mimo neslazených tekutin (kolik gramů), večer si můžete v energetických tabulkách spočítat svůj denní příjem energie a vidět, kde byla chyba. Nejúčinnější je zvýšit pohybovou aktivitu, která působí nejen jako prevence přírůstku hmotnosti, ale zároveň potlačuje abstinenční příznaky (pohyb vyplavuje „hormony štěstí"). I kdyby se mírný váhový přírůstek objevil, ze zdravotního hlediska je odložení cigaret to nejlepší, co jste mohli udělat!

Co je to "harm reduction" v závislosti na tabáku?
Podobně jako u jiných závislostí, také v případě nikotinu je třeba řešit otázku, jak snížit riziko užívání u těch, kdo nemohou nebo nechtějí přestat kouřit. Nikotin není látkou, která zabíjí kuřáky: kouří se kvůli nikotinu, ale umírá se kvůli dehtům - tedy především látkám, které vznikají při hoření. Nikotin je silně návykovou drogou. Podstatné je tedy vyloučení spalování: bezdýmný tabák sice zvyšuje riziko některých nádorů (např. slinivky) i dalších nemocí, ale významně méně než kouření. Bez spalování jsou i elektronické cigarety.

Elektronická cigareta
Je zařízení, v němž se při potažení díky baterii zahřeje tekutina (většinou glycerin) na teplotu kolem 100 stupňů celsia, vytvoří se viditelná pára, která se po vdechnutí a vydechnutí rozplyne (vdechování výparů - vaping). Většinou obsahuje nikotin. V několika vzorcích byly nalezeny toxické látky - ale vždy ve významně menší míře než v cigaretovém kouři. Trh s elektronickými cigaretami se navíc rychle mění, tedy některé dřívější analýzy nemusejí být aktuální. Momentálně je na trhu téměř 500 značek s více než 7000 příchutěmi. Náplně jsou buď jednorázové nebo doplnitelné. V současnosti se u nás nesmějí užívat tam, kde se nesmí kouřit - zdravotní riziko sice bude pro okolí blízké nule, ale asi nechceme normalizovat kouření tam, kam dávno nepatří. Elektronické cigarety pravděpodobně mohou kuřákům pomoci přestat kouřit.

Vydělá stát na kouření nebo na nekouření?
Na kouření jednoznačně ne. Z tabákových daní se vybere ročně kolem 60 miliard korun, ale náklady jsou přibližně dvojnásobné, tedy kolem 120 miliard korun ročně. Tyto náklady zahrnují nejen zdravotní náklady (léčba nemocí spojených s kouřením), ale i sociální oblast, prokouřenou pracovní dobu, snížení výkonnosti, předčasná úmrtí před odchodem do důchodu i další náklady - např. požáry.
Navíc daně se jako klad vůbec brát nemají: kuřák, který by přestal kouřit, peníze nezahodí, ale koupí si něco jiného, peníze se z trhu neztratí. Většinou se investují do služeb, což oživí ekonomiku, protože na rozdíl od výroby cigaret zaměstná více lidí.
Necelá polovina kuřáků je rezistentní, kouření jim život nezkrátí. Ale těch 16 000 lidí, co u nás ročně umírají na nemoci způsobené kouřením, ztrácí v průměru 15 let života, většina z nich ovšem až 22 let. Kouření nás tedy buď nezabije vůbec, nebo velmi brzo. A 22 let života - to je doba, která zasáhne do ekonomicky aktivního období. Jinými slovy, nekuřáci si na svou zdravotní péči vydělají, kuřáci nikoli.

Jak vypadá účinná prevence závislosti na tabáku?
Na úrovni státu je to dobrá legislativa. Hlavními body jsou:
Vysoká cena cigaret daná daní (aby byly cigarety stejně dostupné jako před 20 lety vzhledem k průměrnému platu, musela by nyní krabička stát kolem 150 korun). Navíc: za méně prodaných cigaret s vyšší daní by stát vybral více peněz do státního rozpočtu.
Nekuřácké veřejné prostory (kromě toho, že zapálit si venku nic nestojí, by se snížily výdaje na zdravotnictví - ročně by u nás mohlo být o nějakých 5000 infarktů méně, totiž v zemích, kde se nekouří, klesl počet infarktů).
Naprostý zákaz reklamy a sponzorování, včetně vystavování v místě prodeje. Místa prodeje jen samostatná trafika s licencí, tam jen v neprůhledné skříni. Takové prodejny mají v řadě zemí (např. Norsko, Austrálie, Nový Zéland).
Jednotné balení s obrázkovým varováním (stát nic nestojí, tiskne je výrobce), bez možnosti používat logo značky.
Dostupná a hrazená léčba závislosti na tabáku.
Informační kampaně.

Co je to jednotné balení cigaret?
Jednotné balení je stejný vzhled všech krabiček, název značky stejným písmem, velikostí i barvou, krabičkám dominuje rotující obrázkové varování. Od roku 2012 mají jednotné balení v Austrálii, nyní i v Irsku a další země je připravují. Z reakcí tabákového průmyslu je zřejmé, že se jedná o „trefu do černého" - za všechno mluví fakt, že na jaře 2014 oznámil Philip Morris, že zavírá svou australskou továrnu.

Konec hry - Endgame
Některé země mají plán „endgame", tedy „konec hry" - jsou to podrobné kroky, které se každoročně kontrolují, upravují. Např. Finsko chce být bez tabáku do roku 2040, Nový Zéland chce mít méně nž 5 % kuřáků do roku 2025.

Kouř z třetí ruky
Za „Third hand smoke" se označují látky, které zůstávají na povrchu v místnostech, na oděvu, vlasech či pokožce, a to i po vyvětrání tabákového kouře či poté, co vyjdeme ze zakouřené místnosti, s postupem času se jejich nebezpečnost dokonce zvyšuje, neboť probíhají dále chemické reakce. V průběhu cca 10 min po vyfouknutí tabákového kouře do místnosti se na okolních předmětech začnou usazovat tzv. RSP (Respirable Suspenden Particles) obsahujících toxiny z tabákového kouře. Dle studie Dr. Matta ze San Diega z r. 2004 bylo prokázáno, že v rodinách s pasivním kouřením se RSP nacházejí na 53 % povrchu, v rodinách s aktivním kouřením pak na 88 % povrchu.

 

Použité odborné pojmy