Chladné nohy mohou znamenat ještě chladnější srdce

17.04.2014

Uzávěry tepen dolních končetin, které nazýváme odborně ischemickou chorobou dolních končetin, jsou poměrně časté. Projevují se jako bolesti lýtek či celých dolních končetin při chůzi. Tomuto jevu říkáme učeně klaudikace, čili kulhání. Zajímavější termín pro tyto obtíže mají německy mluvící lékaři, kteří je také nazývají Schaufensterkrankheit, tedy nemoc výkladních skříní. Postižené osoby, aby skryly svůj handicap, zastavují před výkladními skříněmi a předstírají zájem o vystavené zboží, ačkoliv skutečnou příčinou zastavení není zajímavé zboží, ale právě bolesti dolních končetin.

Ischemická choroba dolních končetin postihuje především kuřáky a pacienty trpící cukrovkou. Dalšími faktory, které významně přikládají pod kotel, jsou poruchy látkové výměny tuků, tedy vysoký cholesterol a dále vysoký krevní tlak. Komu se zdají tyto rizikové faktory povědomé, nemýlí se - jedná se o hlavní rizikové faktory aterosklerózy, která je také hlavní příčinou zmíněných obtíží.

Nejdůležitějším krokem jak se tomuto onemocnění vyhnout, případně jak je příznivě ovlivnit, pokud nás již postihlo, je nekouřit či přestat kouřit a zvýšit pohybovou aktivitu. Zvýšení pohybové aktivity jako lék na bolesti nohou při chůzi sice vypadá jako protimluv, ale máme spolehlivá data, že cvičení skutečně pomáhá a to tvorbou náhradních tepen; zřejmě se tímto tréninkem také otužují svaly dolních končetin na nedostatek kyslíku. Některé práce dokonce prokázaly, že k tomu, aby se stav nohou zlepšil, napomáhá i cvičení jiných partií těla - například horních končetin. K tréninku kulhajících nohou se také doporučuje takzvaná průlomová terapie. Spočívá v postupném prolomení, tedy prodloužení klaudikační vzdálenosti, tedy vzdálenosti, kdy začnou lýtka či stehna bolet, případně postiženou osobu zastaví zcela. Pokud se například bolesti dolních končetin objeví po 100 metrech, doporučuje se zastavit po 80 metrech a pak vyrazit znovu. Tento interval je vhodné po týdnu prodlužovat o 5-10 metrů. Tímto způsobem se často výrazně prodlouží chůze bez obtíží.

Nicméně režimová opatření u řady pacientů nezabírají, bolesti mohou některé pacienty obtěžovat tak, že mají výrazně zhoršenou kvalitu života a navíc nemáme příliš účinné léky k tomu, abychom tyto bolesti eliminovali. Pak je namístě razantnější řešení - uzavřené tepny se buď „obejdou" chirurgickým zákrokem - bypassem, kdy se do oblasti postižených dolních končetin našije náhradní tepna, která obejde uzavřené úseky, případně se zúžená, či uzavřená tepna zprůchodní katétrem s nafukovacím balónkem - tento postup se nazývá angioplastika. Zmíněné chirurgické a intervenční metody se také používají při akutních obtížích, jako je náhlý uzávěr tepny či objeví-li se poškození končetin nedokrevností: noha změní barvu, objeví se na ní vředy, či trpí-li postižení bolestmi v klidu. Někdy je hlavní příčinou uzávěru krevní sraženina uzavírající tepnu, kterou je možné odstranit/rozpustit specifickými látkami ředícími krev - tento postup se nazývá trombolýza. Všechny tyto metody mají poměrně dobré výsledky, zvláště pokud jsou k nim pacienti posíláni včas a jsou-li prováděny zkušenými odborníky.

Co je však nejdůležitější - uzávěry tepen dolních končetin především avizují uzávěry či významné zúženiny tepen v dalších řečištích a to především v oblasti srdečních tepen. Důvod byl zmíněn na začátku - ischemická choroba dolních končetin je v naprosté většině případů způsobena aterosklerózou, která se zakusuje i do většiny ostatních tepen v těle. Většina postižených osob tak neumírá na následky postižení tepen dolních končetin ale na srdeční infarkty, případně na mozkové mrtvice. Proto je zásadní ovlivnit příznivě aterosklerózu v celém těle a ne se pouze zaměřit na jednotlivé postižené tepny. Proto je právě u pacientů s ichemickou chorobou zásadní dostat pod kontrolu všechny ovlivnitelné rizikové faktory a to především režimovými opatřeními; v případě vysokého cholesterolu, cukrovky a vysokého krevního tlaku pak i pomocí léků. Optimální hodnoty postižených pacientů jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Nekouřit

Cvičit nejméně 3 x 30 minut týdně – jakékoli cvičení

Obvod pasu u žen méně než 80 cm

Obvod pasu u mužů méně než 94 cm

Krevní tlak v rozmezí 130-140/80-90 mm Hg

U starších osob (nad 75 let), případně u osob s těžkým postižením/četnými uzávěry tepen stačí systolický krevní tlak 140-150 mm Hg

Škodlivý LDL cholesterol méně než 1,8 mmol/l  a toho dosáhnout i za pomoci léků

Triglycerridy méně než 1,7 mmol/l, dosáhnout především režimovými opatřeními méně jednoduchých cukrů (sladkostí, bílého pečiva, více zeleniny než ovoce).

Ochranný HDL cholesterol více než 1,1 mmol/l u mužů a více než 1,3 mmol/l u žen, docílit těchto hladin lze především režimovými opatřeními, tedy nekouřit, a mít dostatek pohybové aktivity.

Co nejlepší kompenzace cukrovky


Závěr:
K léčbě uzávěrů tepen dolních končetin je v současnosti dostupná celá řada vysoce účinných léčebných postupů, nicméně skutečná záchrana života tkví především v ovlivnění několika zásadních rizikových faktorů aterosklerózy. Zlepšení stavu tepen zásobujících dolní končetiny je spíše příjemný bonus navíc. Pro další osud pacientů s tímto postižením je tedy zásadní nekouřit, mít v pořádku krevní cukr, krevní lipidy a krevní tlak.

 

Použité odborné pojmy