Obhajoba přirozených vitaminů

18.02.2014

Syntetické vitaminy obohacují především jejich výrobce a naši moč a nikoliv náš organismus. Nicméně vitaminy jako takové, v přirozené podobě nabízené matkou přírodou, jsou skutečně nezbytné k dobrému fungování našich těl. Přestaňme tedy utrácet za tablety plné vitamínů a minerálů, ale dále vesele utrácejme za zeleninu, ovoce a další potraviny bohaté na vitaminy.
Před několika dny jsme publikovali článek Dost bylo doplňků stravy s vitaminy a minerály: přinejmenším neúčinkují. Protože vyvolal ohlas, máme pro vás rozšíření problematiky se zaměřením na přirozeněn se vyskytující vitaminy a jejich přínos pro lidské zdraví.

předchozím článku na Tlukotu srdce byly zmíněny nepříliš povzbudivé údaje o chybějícím efektu podávání přípravků obsahujících vitaminy a minerály. Všechna zmíněná a poměrně oprávněná skepse se však týká syntetických přípravků. V tomto článku bychom chtěli obhájit vitaminy jako takové, protože je k přežití skutečně potřebujeme. Všechny zmíněné kritiky směřují na „synteticky" připravené vitaminy - tedy ty, které si za někdy nemalé peníze kupujeme v lékárnách. Netýkají se ale vůbec těch, které dostáváme do těla z přirozených zdrojů jako je například zelenina a ovoce. I když vitaminy v pilulkách skutečně příliš nefungují, je důležité si uvědomit, že kromě lékáren nám příroda již celé věky nabízí vitaminy prostřednictvím jejích plodů - bramborami počínaje a exotickými citrusovými plody konče.

Vitaminy v kostce

Vitaminy jsou organické neenergetické látky nezbytné pro život. Organismus je nedokáže sám syntetizovat (určitou výjimkou je vitamin D a K). Některé působí jako důležité antioxidanty (A,C,E), tedy látky, které neutralizují účinek volných radikálů a přispívají tím k ochraně buněk před poškozením, a to včetně buněk v cévní stěně a buněk imunitního systému. Vitaminy dělíme na rozpustné ve vodě a rozpustné v tucích. Rozpustné ve vodě jsou: B1/thiamin , B2/riboflavin, B6/pyridoxin, B12/kobalamin, niacin, vitamin PP, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová a vitamin C/kyselina askorbová. Rozpustné v tucích (lipofilní) jsou vitaminy A, D, E, a K.
Vitaminy jsou syntetizované v rostlinách, potravinách rostlinného původu, v mléku, mase, vnitřnostech, vejcích. Nejsou v organismu ukládány a musí být plynule doplňovány. Jsou součástmi důležitých enzymů, jsou obecně důležité pro látkovou výměnu v našem těle. Strava s dostatečným množstvím zeleniny a ovoce, kvalitní oleje, celozrnné potraviny, kvalitní maso jsou zárukou dostatečného přívodu všech vitaminů. Nadbytek vitaminů může však být i rizikový. Například dlouhodobé předávkování vitaminem C může způsobit vznik ledvinových kamenů, předávkování vitaminem D vyplavování vápníku z kostí. Tyto komplikace jsou však vzácné a většina z nás se spíše potýká s nedostatkem těchto vitaminů.

Původní myšlenka o příznivém vlivu vitaminů pochází z prací, které skutečně prokázaly, že osoby, které mají dostatečný přísun zeleniny a ovoce, mají mnohem menší výskyt srdečně cévních onemocnění a některých nádorovitých onemocnění. Tedy přesněji řečeno osoby, které měly dostatečný příjem zeleniny a ovoce, měly méně obtíží. Jednalo se totiž o dotazníkové akce, kdy byli účastníci dodatečně tázáni na příjem zeleniny a ovoce a z dotazníků bylo vypočítán obsah všech diskutovaných vitaminů. Nicméně tyto zpětně zjišťované údaje mají řadu nevýhod - často se jedná o selektovanou skupinu osob, která se obecně chová ke svému zdraví lépe a je také více ochotna vyplňovat výzkumníkům dotazníky, zatímco zarytí kuřáci či odpůrci ovoce a zeleniny se většinou výzkumům vyhýbají a jejich data se do vědeckých prací často nedostanou. Kromě takzvaných epidemiologických studií je proto dobré znát i přírodní procesy, tedy procesy vstřebávání vitaminů do našich těl. Ukazuje se, konkrétně například u vitaminu E, že pokud ho strávíme v běžné potravě (ve slunečnicovém oleji, pšenici, kukuřici, světlicovém oleji), zabuduje se automaticky do určitých tukových částic a brání tak jejich oxidaci, která může způsobit poškození tepen. Když ho ale požíváme ve formě tablet (a bylo dokonce zkoušeno jeho podávání přímo do krve infúzemi), může se vitamin E projevit za určitých okolností dokonce zcela opačně - jako silný oxidační činitel, tvůrce radikálů a v důsledku tak může v našem těle škodit.

Lze tedy souhlasit s předchozím článkem, že syntetické (uměle vyráběné) vitaminy skutečně obohacují především jejich výrobce a naši moč a nikoliv organismus. Nicméně vitaminy jako takové, nabízené matkou přírodou, jsou skutečně nezbytné k dobrému fungování našich těl. Přestaňme tedy utrácet za tablety plné vitaminů a minerálů, ale dále vesele utrácejme za zeleninu, ovoce a další potraviny bohaté na vitaminy.

Zdroj:
Piťha Jan, Poledne Rudolf a kolektiv: Zdravá výživa pro každý den. Fórum zdravé výživy, Grada, 2009.

 

Použité odborné pojmy