Dost bylo doplňků stravy s vitaminy a minerály: přinejmenším neúčinkují

07.02.2014

Stále víc se potvrzuje, že vitaminy a minerály užívané formou doplňků stravy nesnižují výskyt předčasné smrti, srdečních infarktů, mozkových mrtvic a zhoubných nádorů.

V prestižním lékařském časopise Annals of Internal Medicine vyšel článek s titulkem, který lze volně přeložit jako "Už dost: Přestaňme utrácet peníze za doplňky s vitaminy a minerály". Hned se vyhoupl na první místo žebříčku nejčtenějších článků na webu časopisu.
Tento článek reagoval na výsledky tří nových vědeckých studií, které zkoumaly účinnost doplňků stravy u různých skupin osob.

První studie zkoumala roli vitaminových a minerálových doplňků v prevenci výskytu nebo zhoršování chronických onemocnění. Autoři rozebrali výsledky u více než 400 000 osob a neobjevili žádný jasný důkaz o tom, že by užívání doplňků stravy jako jsou multivitaminy a vitaminy nebo minerály bránilo výskytu infarktu, mozkové mrtvice, zhoubných nádorů nebo předčasné smrti z různých zdravotních příčin.

Druhá studie zase chtěla přijít na to, zda denní užívání mutlivitaminů může zpomalit zhoršování paměti a dalších duševních schopností u starších mužů (ve věku 65 let a více). Studie sledovala 6000 mužů po dobu 12 let a zjistila, že muži, kteří užívali multivitaminy na tom byli nakonec stejně jako muži, kteří užívali neúčinnou pilulku (placebo). K podobným závěrům došly už předchozí studie, které hodnotily přínos doplňků stravy, jako jsou multivitaminy, vitaminy skupiny B, vitaminy C a E a omega-3 mastné kyseliny u osob s mírným poklesem duševních schopností (paměť a myšlení) nebo s mírnou až středně pokročilou demencí. Žádný z doplňků stravy duševní funkce sledovaných osob nezlepšil.

Konečně třetí studie hodnotila potenciální přínos vysokých dávek doplňku s 28 vitaminy u skoro 2000 osob po prodělaném srdečním infarktu. Výzkumníky zajímalo, zda vitaminový doplněk zabrání opakování srdeční příhody v následujících téměř pěti letech a zda budou výsledky lepší než u pacientů, kteří opět užívali jen neúčinnou pilulku (placebo). Ukázalo se, že užívání doplňku doslova napěchovaného vitaminy pacienty nijak významně nezvýhodnilo oproti těm, kteří jej neužívali.

Doplňky stravy jsou velký byznys

Mezi širokou veřejností jsou doplňky stravy a multivitaminy hojně užívány a údaje z USA ukazují, že mezi tamními dospělými má jejich užívání rostoucí tendenci. Roste především konzumace multivitaminů (tedy "vše v jednom") a klesá užívání doplňků obsahujících jen jednu složku, jako např. beta karoten nebo vitamin E. S těmito látkami v doplňcích stravy byly totiž spojeny zprávy o zvýšeném riziku vzniku zhoubného nádoru plic (beta karoten) a celkové úmrtnosti (vitamin E). Studie s multivitaminy zatím takové přitěžující výsledky nepřinesly, mnoho se na veřejnosti neví ani o studiích ukazujících na jejich neutrální efekt. Trh s multivitaminy je tak nejen v USA, ale i v Evropě včetně Velké Británie lukrativním zdrojem příjmů (v roce 2010 činily prodeje v USA 28 miliard dolarů a v Evropě jde o velmi podobná čísla).

Lidé s normální stravou nepotřebují doplňky stravy, stačí kvalitní jídelníček

Autoři zmíněného článku v časopise Annals of Internal Medicine se domnívají, že v současnosti existuje dostatek důkazů pro to, aby se doplňky stravy v podobě různých vitaminů a minerálů nestaly běžnou součástí výživy. Poselství je podle nich jednoduché: většina doplňků nepředchází chronickým onemocněním ani smrti, jejich užívání není opodstatněné a měli bychom se jim spíše vyhýbat. Platí to především pro obecnou populaci, která prokazatelně netrpí podvýživou nebo nedostatkem důležitých vitaminů a minerálů, což je většina horlivých uživatelů doplňků stravy ve vyspělých zemích.

Poznámky:
Lék versus potravinový doplněk

V lékárně se můžeme setkat s nepřeberným množstvím potravinových doplňků, které nelze zaměňovat za léky. Léky, přesněji řečeno léčivé přípravky jsou medikamenty, které prošly přísným a mnohaletým výzkumem a mají doloženu účinnost a bezpečnost. Potravinové doplňky nesplňují nároky kladené na léky. Zjednodušeně řečeno se jedná o potravinové doplňky s vysokým obsahem vitamínů, minerálů a dalších látek zpravidla příznivě ovlivňujících náš zdravotní stav. Nároky kladené na přípravky, které jsou označeny jako potravinový doplněk, jsou tedy nesrovnatelně nižší než u léků. U těchto přípravků nemusí být doložena účinnost, stačí doložit zdravotní nezávadnost, což je podstatný rozdíl (nikdo tedy třeba nekontroluje, zda je v tabletce potravinového doplňku skutečně obsaženo výrobcem deklarované množství účinné látky). Jak poznáme, zda v lékárně kupujeme lék nebo potravinový doplněk? Všimněme si obalu: každý potravinový doplněk musí být na obalu ze zákona označen slovy „doplněk stravy" a u každého léku musí být zase na obalu uvedeno jeho registrační číslo (např. Ibalgin 400 má registrační číslo 29/154/88-C). 

 

Použité odborné pojmy