Jak dopadl boj proti ateroskleróze v roce 2013?

15.01.2014

My, co se chlubíme, že žijeme v rozvinutých zemích, jsme stále nejvíce pronásledováni hrozbou srdečně cévní onemocnění způsobených aterosklerózou. Hlavní boj proti tomuto onemocnění je veden režimovými opatřeními, především vhodnou skladbou stravy a pohybovou aktivitou. Dalším masivně používaným ochranným nástrojem jsou léky snižující krevní tlak a vhodně upravující hladiny tuků v krvi. V minulém roce byly uveřejněny výsledky několika studií, které ukázaly, jak jsou či nejsou tato opatření úspěšná.

Doslova masivní účinek na výskyt aterosklerózy a jejích komplikací mají příznivé změny životního stylu na úrovni celé populace. Proto bylo zajímavé, jak dopadnou dvě studie, zaměřené na životní styl, které byly zveřejněny během minulého roku. Vítězným gladiátorem proti ateroskleróze byla v této aréně středomořská dieta obohacená o ořechy a olivový olej, která výskyt srdečně cévních příhod významně snížila (studie PREDIMED). Naopak, pomyslným poraženým válečníkem zde byla dietní a pohybová intervence u pacientů s cukrovkou (studie Look AHEAD), kdy se sice podařilo výrazně snížit váhu i kontrolu cukrovky, ale nebyl zjištěn výrazný vliv na výskyt srdečně cévních příhod. Oběma studiemi jsme se již podrobněji zabývali v minulém roce, proto pouze shrnujeme, že výrazný účinek na aterosklerotické příhody má zřejmě především nahrazení živočišných tuků rostlinnými a nikoliv pouhé snížení tělesné váhy.

Dalším významným soupeřem aterosklerózy jsou léky snižující nebezpečné tuky v krvi - LDL cholesterol a zvyšující ty ochranné - HDL cholesterol. Zde byly určitým zklamáním dvě studie s lékem niaciem/kyselinou nikotinovou, které neprokázaly, že zvýšení ochranného HDL cholesterolu snižuje i výskyt kardiovaskulárních onemocnění. I když naplánování těchto studií bylo pro kyselinu nikotinovou poměrně kruté - léčili se pacienti s již vynikajícími hodnotami lipidů - bude zřejmě dále hlavní nápor namířen proti LDL cholesterolu, cholesterolu obsaženému v nebezpečných LDL částicích. Na tomto poli tedy zůstávají hlavními bojovníky a již doslova veterány léky zvané statiny. Ty, jako zatím jediné, jsou schopny aterosklerózu samostatně a účinně zkrotit, zřejmě právě přes snížení zmíněného LDL cholesterolu. Nicméně, jeden jejich nadějný spojenec přechází i do roku 2014. Jsou to léky se složitým názvem: inhibitory PCSK9 (proprotein konvertáza subtilisin/kexin typ 9). Tyto léky jsou schopny zvýšit odbourávání nebezpečného LDL cholesterolu jaterní buňkou. Všechny dosavadní výsledky s touto skupinou léků vypadají velice slibně z hlediska snížení LDL cholesterolu a v příštích letech bychom měli znát i odpověď na otázku, zda jsou schopny snížit výskyt srdečně cévních onemocnění. Byly by jistě vhodným doplňkem ke statinům a případně i jejich alternativou u pacientů, kteří statiny netolerují. Podávají se ve formě podkožních injekcí jednou za 2-4 týdny. Poněkud nepříjemný styl podávání může být tedy vyvážen delším intervalem mezi jednotlivými dávkami. 

Sílu dalšího spojence statinů, látky zvané ezetimib, bychom měli znát v tomto roce. Jedná se o lék, který zabraňuje vstřebávání cholesterolu ze střeva a třebaže je jeho samostatný účinek poměrně mírný, ve spojení se statiny dokáže výrazně snížit právě nebezpečný LDL cholesterol. Jedna nadějná studie již proběhla, kdy tento lék v kombinaci se statiny byl schopen významně snížit výskyt srdečně cévních příhod u pacientů se selháním ledvin. V tomto roce by měly být známy výsledky studie s tímto lékem u pacientů, kteří prodělali akutní srdeční příhodu způsobenou uzávěrem srdečních tepen aterosklerotickým procesem.

Z hlediska prevence srdečně cévních příhod v každé rodině by bylo skvělé začít tento rok středomořskou dietou obohacenou ořechy a olivovým olejem; pohybová aktivita by jistě neměla být omezována, ať už některé studie dopadají jakkoli. Hlavním protivníkem v boji proti ateroskleróze zůstává i v roce 2014 LDL cholesterol. Nad zvyšováním hodného a ochranného HDL cholesterolu specifickým léky stále visí otazník. Z dostupných léků proto ponesou dále hlavní tíhu bojů proti ateroskleróze již osvědčení veteráni - statiny. Je ale možné, že jim v tomto roce přibudou dva významní a studiemi ověření spojenci - ezetimib a inhibitory PCSK 9.

Použité odborné pojmy