Vzpurní diabetici, aneb proč jim nepomáhá intervence životního stylu?

04.11.2013

Má změna životního stylu opravdu takovou moc a zabrání vzniku infarktu nebo cukrovky? Co je podle vědeckých poznatků opravdu důležité, pro vás shrnul MUDr. Jan Piťha z IKEM v Praze.

Diabetes mellitus neboli cukrovka patří k jedné z nejaktuálnějších a nejmasovějších hrozeb současné civilizace a lze ji bez přehánění přirovnat k morové epidemii. Mezi nejobávanější a nejčastější komplikace této epidemie patří srdeční infarkty, srdeční selhání, nedokrevnost dolních končetin, slepota a selhání ledvin. Jenom v České republice čeká na tyto komplikace bezmála milion postižených. Protože se jedná o doslova masovou záležitost, jsou veškeré výdobytky moderní medicíny stále pouhou kapkou proti záplavě problémů, s nimiž se postižení a jejich lékaři setkávají.

Nejúčinnější, nejlevnější a nejbezpečnější léčbou je pomoci si sám. Medicína nám pomůže, pokud si sami pomůžeme, tedy budeme-li se chovat vzorně - nekouřit, cvičit alespoň 3 dny v týdnu 30 minut, nepřejídat se a jíst méně živočišných tuků a jednoduchých cukrů a tyto nahradit tuky rostlinnými.

Zda léčebná metoda skutečně funguje, lze ověřit vědeckými daty, konkrétně studiemi, ve kterých polovina pacientů něco užívá doopravdy, polovina něco užívá jenom "jako" - to nazýváme placebo. U podávání tablet a pilulek, které lze naplnit čímkoliv, tento přístup funguje. U ovlivňování životního stylu je to složitější, protože zde hrozí nákaza kontrolní skupiny tím, jak se šíří sláva projektu. Pacienti v kontrolní skupině se dozvídají o této intervenci a sami od sebe začínají se sebou něco dělat. Na druhou stranu lze obtížně kontrolovat, zda pacienti či osoby vybraní pro aktivní úpravu životního stylu tuto skutečně provádějí. 

I přes zmíněná úskalí je však skvělé mít dobrá vědecká data o prospěšnosti cíleného ovlivňování životního stylu. Dobrou zprávou byl například výsledek studie PREDIMED, která ukázala, že středomořská dieta obohacená ořechy a panenským olivovým olejem významně snížila počet závažných srdečních a cévních příhod. O této studii jsme už psali dříve (ZDE). Nicméně data o vlivu změny životního stylu na masy diabetiků zmíněné v úvodu jsme dosud neměli. To bylo zřejmě důvodem k provedení studie Look AHEAD (česky: Hleď vpřed).
Do této studie bylo zařazeno více než pět tisíc diabetiků, z toho více než polovina žen. U poloviny ze zúčastněných byla provedena intenzivní intervence zaměřená na redukci váhy snížením kalorického příjmu a zvýšením pohybové aktivity; druhé, kontrolní skupině byly pouze podány standardní informace o vhodných režimových opatřeních. Studie byla ukončena po necelých deseti letech pro nepřítomnost významného rozdílu ve výskytu srdečně cévních onemocnění (jinak řečeno, obě skupiny na tom byly podobně). Nicméně v intervenované skupině došlo k výraznému poklesu hmotnosti i k lepší kompenzaci cukrovky. Podíváme-li se na výsledky zpětně, je několik možných důvodů, proč tento přístup selhal. Pacienti s cukrovkou 2. typu patří k těm méně ukázněným - už samotný vznik cukrovky 2. typu je totiž silně ovlivněn nezdravým životním stylem. Také nelze vyloučit již zmíněné důvody technických problémů při studiu intervence životního stylu: ani ve studii Look AHEAD nelze vyloučit, že ta část pacientů co se neměla činit, se činila a ta část co se činit měla, se nečinila. Dalším důležitým faktorem je také doba, po kterou jsou pacienti působení daného rizikového faktoru vystaveni. Podíváme-li se na data z uvedené studie, trvala cukrovka u většiny pacientů od 2 do 10 let. Zda doba trvání ovlivnila výsledky, však v uveřejněné studii analyzováno nebylo. 

Podle mého názoru byla zřejmě jedním z hlavních důvodů neúspěchu studie nepřítomnost důrazu na složení stravy; na rozdíl od poklesu váhy a úpravy kompenzace cukrovky byl pozorován pouze minimální rozdíl mezi oběma skupinami v hlavním „aterosklerotickém zabijákovi ", LDL cholesterolu.
Souhrnem lze říci, že i přes nerozhodné výsledky studie Look AHEAD považuje většina odborníků zdravý životní styl stále za nejlepší prevenci srdečně cévních onemocnění i u pacientů s cukrovkou. Ze studie Look AHEAD lze konstatovat, že kde nepomůže síla kalorického omezení a fyzického cvičení, pomůže ještě větší síla v podobě vhodné skladby stravy.

Originální práce: Look AHEAD Research Group, Wing RR, Bolin P, Brancati FL, Bray GA, Clark JM, Coday M, Crow RS, Curtis JM, Egan CM, Espeland MA, Evans M, Foreyt JP, Ghazarian S, Gregg EW, Harrison B, Hazuda HP, Hill JO, Horton ES, Hubbard VS, Jakicic JM, Jeffery RW, Johnson KC, Kahn SE, Kitabchi AE, Knowler WC, Lewis CE, Maschak-Carey BJ, Montez MG, Murillo A, Nathan DM, Patricio J, Peters A, Pi-Sunyer X, Pownall H, Reboussin D, Regensteiner JG, Rickman AD, Ryan DH, Safford M, Wadden TA, Wagenknecht LE, West DS, Williamson DF, Yanovski SZ. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013;369(2):145-54.

 

Použité odborné pojmy