Potravinová pyramida nebo talíř?

13.06.2013

Víme, že výživa se velkou měrou podílí na našem zdraví. Často si to ale uvědomíme naplno až ve chvíli, kdy se objeví zdravotní problémy. Odborníci se proto snaží vymýšlet užitečné pomůcky, které nám můžou pomoci zorientovat se ve vyvážené skladbě jídelníčku. Jak tyto pomůcky vypadají dnes a co nám nabízejí?

Známá potravinová pyramida prošla za téměř 50 let své existence vývojem, kdy se přeskupovaly potraviny z jednotlivých pater podle toho, jak se vyvíjely vědecké poznatky o výživě.

Nová pyramida

Současná pyramida (viz obrázek 1) se zamýšlí nejen nad potravinovými kategoriemi jako celky, ale i nad jednotlivými potravinami v rámci dané kategorie (v levé části pyramidy jsou potraviny vhodnější než ty v pravé části). Pyramida se zabývá nejen jedním chodem, ale i důležitostí brát v úvahu celkový jídelníček, přičemž potraviny ze spodních pater mohou být konzumovány několikrát za den, zatímco ty ve vrchních patrech jen výjimečně. 

Občas lze zhřešit

Je nutné myslet i na to, že pokud má být změna ve výživě trvalá, nemůže být dramatická, a proto lze v rozumném množství (a pouze občas) volit i potraviny z vyšších pater. Pro zvídavější jsou uváděny v pyramidě i porce, aby se kromě kvality potravin postihlo i zkonzumované množství. Součástí některých pyramid jsou i nápoje a pohyb. 

Zdravý talíř a jiné talíře anebo Boj proti pyramidám

V jednoduchosti je občas síla. Tím se zřejmě řídí i propagátoři talířů, kteří „vyhlásili boj" pyramidám, jež považují za zastaralé. Principem talíře je jeho rozdělení na sektory/výseče, které naznačují, jak by měla být strava sestavená - čtvrtina zelenina, čtvrtina ovoce, čtvrtina ryby, vejce, luštěniny, čtvrtina pečivo, těstoviny, nejlépe v celozrnné formě. Střed talíře na úkor malých částí ostatních výsečí, je avokádo, ořechy a olivy (viz obrázek 2). Na první pohled tak často není zřejmé, co vlastně čtvrtina talíře představuje. Některé talíře znázorňují buď celodenní jídelníček, nebo jen jeden denní pokrm. V souvislosti s talířem (na obrázku níže) je zřejmě míněn jeden pokrm, pokud pomineme, že asi nebudu v rámci každého chodu konzumovat současně zeleninu i ovoce. Mají snad čtvrtiny talíře znázorňovat podíly na celodenní energii jednoho pokrmu? Nebo byl talíř rozdělený na výseče dle doporučovaného procentuálního zastoupení živin? Nebo že by se čtvrtiny talíře shodovaly v gramáži? Ani jedna z diskutovaných možností nevytvoří v souvislosti se zdravým talířem smysluplné doporučení. Navíc, co potraviny, které na talíři nenajdeme? Znamená to, že jich můžeme konzumovat kolik chceme? Nebo je nesmíme jíst vůbec? Rázem je tentam vlídný přístup k ozdravování životosprávy nenásilným způsobem a v pozvolných krocích...Lze tedy usuzovat, že se jedná zřejmě o hodně zjednodušený model pouze (!!!) vhodných potravin v přibližně správném poměru. 

Talíř se obtížně používá bez návodu

Talíř je možné definovat dle energie (procenta živin nebo porce v rámci jednotlivých potravinových kategorií), anebo dle plochy. Tato dvě kritéria vzhledem k různé energetické náloži potravin však není možné sloučit. Pak je třeba ale jasně definovat, čím mám naplnit část bílkovinnou, sacharidovou a nakonec i zeleninovou (je rozdíl zda bude téměř čtvrtinu talíře tvořit okurka nebo kukuřice či mrkev), aby opravdu zabraly zhruba čtvrtinu talíře. K použití tohoto talíře tedy opět musí být nějaký návod, který už jednoduchý nástroj činí pro běžné potřeby složitějším a hůře použitelným. Tak tomu je ve světě, kde k „My plate" existují manuály. V tomto pojetí tedy může zdravý talíř posloužit maximálně jako hodně zjednodušený model - ale zrovna tak je možné nabídnout jinou pomůcku.

Ztotožnit se tedy se současným názorem propagátorů zdravého talíře, kteří hlásají zastaralost potravinové pyramidy, není možné. Talíř není bez dalších komentářů jednoznačným vodítkem, jak naplnit doporučení odborníků o vhodné stravě pro širokou populaci. 

Je jedno, zda talíř nebo pyramida, pomůcka hlavně nesmí mást

Česká společnost STOB (Stop obezitě)  vyvíjí již 30 let praktické pomůcky, které pomáhají lidem nejen hubnout, ale také „pouze" ozdravit jídelníček. Klade důraz na vědeckost doporučení dle nejnovějších znalostí a už je druhotné, zda k tomu, aby lid přesvědčil, použije pyramidu, různé druhy talířů nebo čtverec. "Respektujme i modely, které už v praxi fungují a nesnažme se být za každou cenu světoví - neohromujme lid něčím novým, při zatracování staršího stejně funkčního, když jde v podstatě stále o jedno - respektujme výdej a příjem energie, přijímejme kvalitní potraviny ve správném poměru a poskytujme užitečné a ne matoucí návody, jak teorii převést do praxe,"  doporučuje PhDr. Iva Málková ze společnosti STOB a dodává: "Smiřme se s tím, že žádnou závratnou novinku v nejbližších letech asi nikdo nevymyslí - jde jen o to, jakými nástroji přimějeme lidi k pozitivní změně životního stylu, když vnější prostředí jde proti této vhodné změně. Zda použijeme pro názornost pyramidy, zdravé talíře či praktické pomůcky STOBu není to nejpodstatnější - podstatné je, aby to obsahem nebyly zavádějící informace a aby svou povahou oslovily vhodně skupinu, kterou chceme ovlivnit."

Nová pyramida

Sdružení odborníků Fórum zdravé výživy (www.fzv.cz) v červnu představilo veřejnosti potravinovou pyramidu v novém kabátě (viz obr. 1). Tato pyramida byla vytvořena tak, aby zohledňovala aktuální odborné poznatky o výživě  a současně byla názorná a jednoduchá k použití. Zda se to autorům podařilo, můžete posoudit sami...

Zdroj: Fórum zdravé výživy

Obr. 1: Pyramida Fóra zdravé výživy


Obr. 2: Zdravý talíř

Použité odborné pojmy