Fórum zdravé výživy bude odměňovat

14.03.2013

Titulem „Kniha roku“ a pěti tisíci korunami odmění Fórum zdravé výživy (FZV) knihu, která bude dle vyhodnocení komise FZV největším přínosem pro laickou veřejnost v oblasti zdravého životního stylu za rok 2013. Přihlásit se mohou autoři a spoluautoři knih vydaných nebo reeditovaných v období 1. 1. – 31. 12. 2013 a zároveň dostupných na českém trhu. Termín přihlášení je do 31. 1. 2014. Vyhodnocení bude provedeno a vyhlášeno do 31. 3. 2014.

„V rámci naší činnosti se snažíme číst i literaturu, kterou dostává do rukou široká česká veřejnost," uvedl MUDr. Jan Piťha, CSc., předseda Fóra zdravé výživy. Na našich webových stránkách www.fzv.cz již proto několik let recenzujeme knihy, na které se dotazují zájemci o zdravý životní styl. Knihy přihlášené do soutěže musí být zaměřeny na zásady zdravé výživy a/nebo zdravého životního stylu a musí být původní, od českého nebo slovenského autora či kolektivu. „Členové našeho sdružení pečlivě připravovali kritéria hodnocení tak, aby byla co nejvíce objektivní, a nakonec se sjednotili na dvou základních parametrech. Sledovat se bude odborná kvalita, aktuálnost a správnost informací (tento parametr bude tvořit 60 % hodnocení), důraz bude kladen také na srozumitelnost podaných informací (40 % hodnocení)," vysvětlil MUDr. Piťha.


Více informací o Fóru zdravé výživy, termínech vyhodnocení a detailech soutěže na www.fzv.cz.

 

 

 

Použité odborné pojmy