Co jsou to funkční potraviny?

12.02.2013

Funkční potraviny by měly mít kromě své výživové hodnoty navíc i určitý příznivý účinek podobný léku. Rovněž se musí jednat o dostupné potraviny, které běžně konzumuje většina z nás.

„Pojem funkční potravina je v medicíně i dietologii často zneužíván. Funkční význam je přikládán mnoha potravinám, které žádný přídatný účinek nemají," říká profesor MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta 3. Interní kliniky VFN v Praze, která se specializuje na poruchy metabolismu. Termín funkční potravina se začal používat v Japonsku cca v roce 1990.

Potraviny mohou být funkční přirozeně (jedná se například o ovoce, zeleninu, jogurty). Jiné se mohou stát funkčními tím, že se v nich zvýší koncentrace přirozené složky, nebo přidáním složky, která se v dané potravině běžně nevyskytuje, případně nahrazením složky s negativním vlivem na zdraví složkou s vlivem prokazatelně pozitivním. Typickým příkladem dnešních běžných funkčních potravin je jodizovaná sůl a margaríny s rostlinnými steroly (ty snižují cholesterol prokazatelně asi o 10 %). „Není to zázračně mnoho, ale tento účinek je doložitelný a evidentní,což je podstatné" komentuje profesor. Už méně jistý je přínos potravin obohacených o vlákninu, fenolické látky, kofein, efedrin a další příbuzné látky. Mezi nejspornější příklady funkčních potravin patří podle prof. Svačiny probiotika a prebiotika. Mezi ne úplně typické funkční potraviny využívané v léčbě obezity patří tzv. nízkoenergetické potraviny, jejichž účinek je dán výživovou hodnotou.

V obezitologii, tedy oboru zaměřeném na účinné hubnutí, jsou dnes zkoumány následující látky, které by mohly být součástí funkčních potravin:
- Anorekticky působící složky jídel (s hubnoucím efektem).
- Bobtnavé vlákniny přírodní či umělé.
- Látky zvyšující energetický výdej.
- Látky měnící vyplavování inkretinů (přirozených hormonů trávicícho traktu, které zvyšují pocit sytosti a zpomalují vyprazdňování žaludku a tím se podílejí na hubnutí).
- Látky měnící flóru trávicího traktu.
- Látky blokující střevní enzymy.

Ve všech uvedených oblastech je v současnosti neúspěšný nejen vývoj funkčních potravin, ale také vývoj léků. Funkční potraviny tohoto typu jsou tedy zatím spíše hudbou budoucnosti. Nejnadějnější je dnes vývoj bobtnavých látek, látek stimulujících sekreci inkretinů a anorekticky působící složky jídel.
A za jakých okolností mohou být funkční potraviny užitečné? Funkční potraviny nejsou samozřejmě samospasitelné. K udržení zdraví a psychické pohody mohou pozitivně přispět, pokud budou kombinovány s celkově zdravým životním stylem. Při léčbě obezity je třeba omezit příjem energie, strava by však měla zůstat i nadále nutričně kvalitní. V praxi totiž často mnoha jedincům, snažícím se o redukci hmotnosti, chybějí bílkoviny, tuky, vitaminy, minerální látky a vláknina.

Potraviny pro obézní: proč ne?

Prof. Svačina nevylučuje, že funkční potraviny budou jednou přejmenovány třeba na „potraviny pro obézní". „Do budoucna jde o velmi nadějný princip. Funkční potraviny budou připravovány výrobními modifikacemi i genetickým inženýrstvím. Zatímco pojem diabetická potravina je již ve většině zemí omezován a postupně mizí, pojem funkční potraviny pro obézní je zcela jistě perspektivní."

Příklady dnes dostupných funkčních potravin a jejich účinků:
- Fermentovaná mléka a jogurty s probiotickými kulturami, které zlepšují trávicí funkce.
- Margaríny s přídavkem rostlinných sterolů, které vedou ke snižování koncentrace cholesterolu a rizika srdečních onemocnění.
- Vejce obohacená o omega-3 mastné kyseliny, které snižují riziko KV onemocnění.
- Snídaňové cereálie s přídavkem kyseliny listové - je důležitá pro správný vývoj a růst plodu. Působí preventivně proti karcinomu tlustého střeva.
- Chléb a müsli tyčinky s přídavkem izoflavonů, které vedou ke snížení rizika karcinomu prsu a prostaty, srdečních chorob a osteoporózy.
- Grahamové pečivo nebo celozrnné těstoviny s přídavkem vlákniny, která pomáhá snižovat cholesterol. Působí jako prevence KV onemocnění a některých druhů nádorů.

Zdroj: Kongresové listy, příloha Zdravotnických novin č. 3-4/2013. www.zdravky.cz

 

 

Použité odborné pojmy