Jak prakticky krotit živočišné tuky?

12.10.2012

Již byla řečena spousta teoretických návodů, jak žít zdravě. Jednou z častých mentorských rad je: „Omezte živočišné tuky a nahraďte je rostlinnými“. Protože nahrazení živočišných tuků rostlinnými může mít velice příznivé účinky na zdraví našich tepen, chceme na následujících dvou příkladech konkrétně ukázat, jak poměrně jednoduchým a v našich končinách jistě zvládnutelným způsobem zdravotně vylepšit náš jídelníček a snížit riziko srdečních a cévních příhod. Jedním z hlavních účinků je zde nahrazení živočišných tuků/nasycených mastných kyselin (SAFA) tuky rostlinnými/nenasycenými mastnými kyselinami (PUFA). Zároveň je brán zřetel i na vyváženost ostatních složek stravy.

První Tabulka ukazuje, co poradit usilovnému jedlíkovi zlých nasycených mastných kyselin, aby nastoupil zdravější životní dráhu. Dvě svačiny byly v krátkém intervalu jedné hodiny, vynechání druhé svačiny proto nevytvořilo nežádoucí prodloužení intervalu mezi jednotlivými jídly.
Druhá Tabulka je zaměřena již na napravujícího se konzumenta a ukazuje, jak dosáhnout ideálního poměru nasycených a nenasycených mastných kyselin ve stravě. Takto by měl jistě vypadat jídelníček pacienta po infarktu myokardu či po mozkové mrtvici.

Tabulka 1:


Tabulka 2: 


 

 

 

 

 

Použité odborné pojmy