Čtyři kávy denně 24 let a nekuřte!

20.09.2012

Již před čtyřmi lety bylo ve studii 83 000 zdravotních sester zjištěno, že původně obávaná káva může mít i ochranný účinek na mozkové cévy.

Tato studie trvala téměř čtvrt století (1980-2004) a sledovala výskyt mozkových cévních příhod (mrtvic). V této studii nejlépe dopadly ženy, které pravidelně pily více než 4 kávy denně; v této skupině bylo po dobu sledování zaznamenáno o 20 % cévních mozkových příhod méně než u žen, které kávu nepily. Navíc, pokud ženy nekouřily, byl tento pokles dokonce přes 40 %. 

Je zajímavé, že tento efekt nebyl závislý na kofeinu - na jedné straně totiž byl zřejmý i u žen, které pily kávu bez kofeinu, ale nebyl pozorován v případě ostatních nápojů s kofeinem jako čaje, či další nápoje obsahující tuto látku. Popsaný příznivý účinek kávy také nebyl, kromě zmíněného kouření, ovlivněn ani přítomností ostatních srdečně-cévních rizikových faktorů: diabetu, vysokého krevního tlaku a vysoké koncentrace cholesterolu. Hypotetické vysvětlení autorek/autorů je v možném ochranném vlivu některých látek (například určitých sloučenin fenolů), které by mohly mít antioxidační a protizánětlivý účinek.

Další hypotetické vysvětlení autora tohoto komentáře, které nebylo v článku diskutováno, je, že více kávy mohly pít i ženy s nízkým krevním tlakem, který sice dělá některým potíže (nutící je pít více kávy); na druhé straně je však nízký tlak může ochránit právě před vznikem mozkové příhody. Pití většího množství kávy by v tomto případně nemělo k mozkovým příhodám příčinný vztah, ale bylo pouze ukazatelem sníženého rizika.

Zdroj: Lopez-Garcia E, Rodriguez-Artalejo F, Rexrode KM, Logroscino G, Hu FB, van Dam RM. Coffee consumption and risk of stroke in women. Circulation. 2009 3;119(8):1116-23.

 

Použité odborné pojmy