Bojujte proti civilizačním chorobám – třeba i v nákupním centru

17.05.2012

Onemocnění srdce a cév mají na svědomí téměř 60 % všech úmrtí v České republice. Tento typ onemocnění patří do skupiny chorob, která jsou známa pod označením civilizační choroby. Typické je pro ně to, že v ranných fázích probíhají bez výraznějších příznaků a člověk jim proto nevěnuje velkou pozornost.

rávě na plíživé riziko civilizačních chorob upozorňuje preventivní projekt, který startuje v pátek 18. května v pěti krajských městech České republiky. „Z velké části je vznik civilizačních chorob ovlivněn životním stylem pacienta," říká koordinátorka projektu Ing. Irena Wolfschützová. „Našim cílem je upozornit návštěvníky nákupních center na rizika onemocnění, nabídnout rychlou diagnostiku, a tím zvýšit pravděpodobnost včasného záchytu onemocnění, " doplnila Wolfschützová.

Projekt s názvem „Civilizační choroby 2012" bude probíhat na Centrech zdraví, což jsou stálé stánky s odborně vyškoleným personálem, které až do 8. července nabídnou víkendová měření krevního tlaku, hodnoty cholesterolu v krvi, hladinu cukru v krvi nebo BMI. Stánky Center zdraví se nachází v nákupních centrech v Jihlavě, Brně, Ostravě, Plzni a Praze.

Na každém centru bude přítomný lékař a nutriční specialista, kteří naměřené hodnoty vyhodnotí a budou schopni návštěvníkům doporučit vhodnou stravu, nebo úpravu životosprávy. Například k prevenci vzniku ischemické choroby srdeční je vhodný pravidelný aktivní pohyb. Doporučuje se alespoň 3 - 4x týdně po dobu 30 - 40 minut aerobního cvičení.
Mezi další civilizační choroby patří například obezita, diabetes melitus, psychická onemocnění související se stresovou zátěží a deprese. Všechny mají jednotného jmenovatele: zdravý životní styl.

„Je nám jasné, že začít ze dne na den žít zdravěji není jednoduché," vysvětluje Wolfschützová. „Proto jsme pro návštěvníky Center zdraví připravili motivaci ve formě soutěže s názvem „Zhubněte do plavek na Centru zdraví!," která potrvá dva měsíce," doplnila Wolfschützová.

Přihlásit se může kdokoliv. Každý soutěžící dostane při registraci kartičku, do které zapíše pracovnice Centra zdraví jeho aktuální váhu. Po dvou měsících je třeba opět provést na Centru zdraví měření. Soutěžící s největším váhovým úbytkem (počítáno dle BMI) bude odměněn hodnotnými cenami od partnerů projektu.

Bližší informace o projektu Civilizační choroby 2012 a Centrech zdraví naleznete na facebookové stránce www.facebook.com/centrazdravi a specializovaných serverech www.zivotacukrovka.cz a www.tlukotsrdce.cz.

Adresy a otevírací doby jednotlivých Center zdraví:Použité odborné pojmy