Jaká je úloha rizikových faktorů při vzniku infarktu?

08.02.2012

Ohromná studie loni ukázala, že čím více rizikových faktorů ICHS máme, tím menší máme riziko, že zemřeme na první infarkt myokardu. Jak to?

Koncem loňského roku vyšla v renomovaném časopise ohromná studie ukazující, že s nárůstem počtu tradičních rizikových faktorů ICHS (ischemické choroby srdeční) klesá u jedinců riziko úmrtí na první infarkt myokardu. Jejím hlavním nálezem je, že pouze přibližně 14 % pacientů nemělo ani jeden rizikový faktor. Zajímavým nálezem byla také nejvíce rozebíraná skutečnost, že naproti očekávání klesala celková úmrtnost s rostoucím počtem rizikových faktorů. Tento nález, jak sami autoři zdůrazňují, však naprosto nevyvrací úlohu rizikových faktorů při vzniku kardiovaskulárních příhod jako takových.

Je nutné zdůraznit dva důležité aspekty této studie:

1. Studie se zabývala pacienty, kteří přežili první minuty/hodiny ataky ischemické choroby srdeční - infarktu a dostali se tak do péče lékařů. Přitom přibližně třetina až polovina pacientů při první manifestaci kardiovaskulárních onemocnění zemře ještě před přijetím do zdravotnického zařízení. V této skupině mohou vypadat rizikové faktory zcela odlišně.
2. Jak ukázala řada předchozích studií, mírně či středně zvýšená hodnota jednoho rizikového faktoru (cholesterolu, krevního tlaku) působící desítky let může zdevastovat naše tepny daleko více než výrazně zvýšená hodnota rizikového faktoru působící několik měsíců, zde je navíc daleko větší pravděpodobnost okamžité dietní a lékové intervence ze stran postižených osob a lékařů. Pro účinnost dlouhodobé terapie dyslipidémií například svědčí i nyní publikovaná studie s názvem HPS.

Závěrečné posleství studie pro lékaře zní: věnujme u našich pacientů pozornost i zdánlivě mírně zvýšeným hodnotám rizikových faktorů od samého počátku a zdůrazňujme i při hraničních hodnotách nutnost režimových opatření.

Studie: Canto JG, Kiefe CI, Rogers WJ, et al. Number of coronary heart disease risk factors and mortality in patients with first myocardial infarction. JAMA 2011; 306:2120-2127.

 

Použité odborné pojmy