Všechny dobré léky, co chrání naše cévy

02.11.2011

Vzhledem k tomu, že polovina našich obyvatel je vystavena riziku úmrtí či invalidizace srdečně cévními příhodami (především srdečními infarkty a mozkovými mrtvicemi), je veliká pozornost věnována možnosti těmto katastrofám zabránit. Většina těchto onemocnění je způsobena aterosklerotickým procesem.

První krok k ateroskleróze je následující: jíme příliš nezdravých tučných jídel, jíme příliš nezdravých sladkých jídel, příliš solíme, příliš sedíme a často kouříme. Pokud se nepokusíme s tím něco udělat zavčas sami, přichází na scénu lékaři, kteří nám změří vysoký krevní tlak na paži a v krvi vysoké hladiny nebezpečných tuků včetně cholesterolu a také vysoký krevní cukr.  Pokud zjistí přítomnost těchto rizikových faktorů, dají nám nálepku rizikových osob a radí nám, abychom výše uvedené zlozvyky odstranili.

Pokud je neposlechneme, vysoký krevní tlak, vysoké krevní tuky, cukry a kouření začnou poškozovat naše tepny a následně mohou způsobit jejich uzávěr (viz článek  jezdci apokalypsy).  Máme-li to štěstí, že první známky uzavírání tepen se projeví mírnějšími příznaky než smrtí nebo trvalým poškozením našeho těla, začneme být odkázání na doživotní užívání léků. V řadě případů náš stav vyděsí lékaře natolik, že nám doporučí užívání léků ještě v době, kdy se cítíme zcela zdrávi.

Léky, které chrání naše cévy lze rozdělit do čtyř skupin:

1.       Léky, které snižují cholesterol: jsou velice účinné, prakticky nemají závažné vedlejší účinky a bylo prokázáno, že jsou schopny aterosklerózu zpomalit, v některých případech až zastavit. Tyto léky se dělí do několika skupin podle toho, jaké krevní tuky především ovlivňují. Hlavní údernou silou této skupiny jsou léky zvané statiny, které výrazně - u některých pacientů až o 60 procent, snižují zlý (LDL) cholesterol.

2.       Léky, které snižují krevní tlak mají za sebou již také řadu vítězných tažení a to především proti mozkovým mrtvicím a selhání srdce. Lékaři mají v současnosti k dispozici také několik skupin léků účinně snižujících vysoký krevní tlak a také s velice řídkými a méně závažnými nežádoucími účinky. Zde je k dispozici dokonce pět základních úderných skupin, které je možné i kombinovat a pomoci tak i pacientům, jejichž vysoký krevní tlak vzdoruje jednomu či dvěma lékům. Tyto léky mají v zásadě tři hlavní účinky - snižují tepovou frekvenci, zbavují organismus přebytečné soli a rozšiřují periferní/odporové tepny. 

3.       Další zásadní skupinou jsou léky, které snižují krevní srážlivost a zabraňují tak sražení krve v našich aterosklerotických tepnách a jejich rychlému uzávěru s těžkými následky při nedokrvení důležitých tkání jakými jsou srdce nebo mozek. Jejich hlavním představitelem je již více než sto let známý aspirin, ale v současnosti má také již několik významných spolujezdců, které působí podobně a některé mají méně nežádoucích účinků. V zásadě mají tyto léky podobný účinek - zabraňují nadměrnému shlukování krevních destiček.

4.       Tyto tři základní skupiny doplňují léky, které pomáhají kuřákům přestat. Tyto léky působí na nervovou soustavu a jsou vzdáleně příbuzné lékům používaným proti depresím.

U vysoce rizikových osob, kterým v těle řádí všechny uvedené nepříznivé rizikové faktory, je někdy nutné, aby užívaly všechny uvedené skupiny léků.  Nálepka rizikové osoby a nutnost polykání pilulek sice snižuje kvalitu života, ale zabraňuje horším katastrofám. Je lepší být živý a zdravý nežli mrtvý a/nebo nemocný.

Řada z nás však i přesto nad léky ohrnuje nos a spíše má sklon se jim vyhýbat. Důvodem mohou být nežádoucí účinky, které jsou však poměrně řídké, a také doplatky na některé novější a nákladnější léky. Někteří z nás však mají i méně racionální přístup - prostě nemají důvěru v „ tuhle chemii".   Je proto dobré vědět, jak vlastně nové léky vznikají - čtěte článek Jak vznikají léky?

Použité odborné pojmy