Jsou ženy otráveny kouřením ještě více než muži?

12.09.2011

V posledním čísle jednoho z nejprestižnějších lékařských časopisů vyšel článek zabývající se vlivem kouření na srdeční příhody odděleně u žen a mužů. Hlavní pozornost byla věnována již dlouho diskutované otázce, zda zdraví žen trpí kouřením skutečně více. Tato otázka je velice aktuální, neboť ženských kuřaček v současnosti v některých populacích spíše přibývá, a to především v mladém věku.

Článek je založen na systematickém přehledu studií dlouhodobě sledujících vliv kouření na výskyt ischemické choroby srdeční. Byla hodnocena data více než 3 milionů osob, které potkalo 67 tisíc závažných srdečních příhod. V této studii bylo skutečně zjištěno, že rozdíl mezi kuřačkami a nekuřačkami z hlediska výskytu srdečních příhod je dokonce ještě o 25 procent vyšší, než již tak významný rozdíl mezi mužskými kuřáky a nekuřáky. Nejvýraznější rozdíl byl nalezen u starších věkových skupin (věk 60 - 69 let).

Jedním z vysvětlení těchto rozdílů může být zvýšená schopnost žen vstřebávat toxické produkty tabákového kouře a zároveň jejich snížená schopnost se těchto zplodin zbavit. Dalším možným vysvětlením je ještě rizikovější chování kuřaček než kuřáků, a to například v oblasti nedostatečné pohybové aktivity, nevhodného složení stravy a podobně. 

Tato studie potvrzuje mimo jiné i poměrně nedávný nález, kdy bylo zjištěno, že ženské kuřačky jsou přiváženy se srdečním infarktem na koronární jednotky o 14 let dříve než nekuřačky, zatímco mužští kuřáci navštěvují koronární jednotky „pouze" o 6 let dříve.  Přitom poměrně vysoké procento (jedna třetina až polovina) postižených srdečním infarktem zemře dříve, než se na koronární jednotku vůbec dostane. K dalším zdravotním katastrofám způsobeným kouřením tedy pravděpodobně dochází již před branami koronárních jednotek.

Podobně nepříznivá data pro kouřící ženy jsou známa i u výskytu rakoviny plic. Pozornost v prevenci kouření by proto měla být zaměřena velice intenzivně i na ženskou populaci a to její mladší část.

Zdroje:
Huxley RR, Woodward M. Cigarette smoking as a risk factor for coronary heart disease in women compared with men: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Lancet. 2011 Aug 10.

 Grundtvig M, Hagen TP, German M, Reikvam A. Sex-based differences in premature first myocardial infarction caused by smoking: twice as many years lost by women  as by men. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009;16(2):174-9.

Použité odborné pojmy