Kolik pohybu je třeba k prevenci ischemické choroby srdeční? Možná známe odpověď.

19.08.2011

Většina odborných studií zjistila významné snížení výskytu ischemické choroby srdeční (jejím nejvážnějším příznakem je srdeční infarkt, který může být smrtící) při dostatečné pohybové aktivitě. Sporným bodem však zůstávalo, zda pohybová aktivita má na prevenci tohoto onemocnění pouze prahový efekt, tedy zda se její účinek projeví až od určité intenzity a délky cvičení, či zda riziko významně klesá již od malé úrovně pohybové aktivity.

Určitým průlomem v této oblasti je v současnosti publikovaná práce zaměřená právě na vliv intenzity pohybové aktivity na prevenci ischemické choroby srdeční. Do studie (jedná se o tzv. meta-analýzu) bylo zahrnuto 33 studií. Pohybová aktivita byla hodnocena složitější, ale dokonalou metodou kombinující délku, intenzitu cvičení a také výdej energie. Účastníci sledovaných studií byli dle těchto výpočtů rozděleni do pěti kategorií (do první kategorie byli zařazeni lidé zcela bez pohybové aktivity, do páté kategorie ti s nejvyšší pohybovou aktivitou).

Bylo zjištěno, že riziko srdečních onemocnění výrazně klesá již od poměrně nízké intenzity pohybové aktivity. Největší pokles byl dokonce pozorován mezi první a druhou až třetí kategorií. Převedeno do čísel: pokud sledované osoby cvičily alespoň 150 minut týdně, což zahrnovalo i rychlejší chůzi, jejich riziko klesalo o 14 % proti osobám se zcela sedavým životním stylem. Při usilovnější pohybové aktivitě, která trvala 300 minut týdně, riziko kleslo o 20 %; ty osoby, které byly schopné usilovně cvičit až 750 minut týdně, snížily své riziko o 25 %. Riziko tedy výrazně klesalo již při menší pohybové aktivitě a například již 15minutová rychlá chůze denně měla na jeho redukci významný pozitivní vliv. Výraznější efekt byl navíc pozorován u žen.

Krátký komentář redakce:
Pokud by naše nadváhová a sedavá populace byla schopna jít každý den jednu autobusovou, trolejbusovou, tramvajovou stanici či stanici metra z práce nebo do práce svižně pěšky, mělo by to výrazný pozitivní a masový dopad na náš zdravotní stav. 

Zdroj: www.e-interna.cz

 

Použité odborné pojmy