Méně soli nad zlato

16.05.2011

Příjem soli u dnešních lidí převyšuje její potřebu v organismu. Češi přijímají 3x více soli než doporučuje Světová zdravotnická organizace: podle ní by měli dospělí zkonzumovat jen 5 g denně. Nové studie přesvědčivě prokazují, že zvýšený příjem soli způsobuje vzestup krevního tlaku se všemi důsledky (zvýšená úmrtnost na mozkové mrtvice, srdeční selhání nebo infarkt myokardu). Snížení soli má přesně opačný účinek (snížení TK a úmrtnosti na uvedené choroby). Až 80 % denního příjmu soli pochází z potravin bohatých na sůl, řešením je tedy snížení jejich příjmu. Protože citlivost na sůl je do velké míry návyková, mělo by se návyku na sůl bránit už od raného dětství.

Sůl nad zlato
Stará česká pohádka má pravdu, že bez soli to nejde. A nejen v kuchyni. Sodík obsažený v soli (v 5 g kuchyňské soli je 2,3 g sodíku) je pro tělo důležitý - je nutný především k přenosu nervových vzruchů, pro svalovou činnost a další důležité funkce našich buněk, včetně udržení dostatečného množství tekutin v našem těle. Zvýšený příjem sodíku však vede k zadržování tekutin v těle a zvyšování krevního tlaku a srdečního zatížení. I zde tedy platí, že všeho moc škodí.

Potřeba versus spotřeba soli
Jak už bylo řečeno, Světová zdravotnická organizace a odborné společnosti doporučují 5 g soli denně pro dospělé a u dětí maximálně 3 g (v USA jsou pro osoby s vysokým tlakem, obyvatele staršího a středního věku a Afroameričany doporučeny také jen 3 g/den). A jaká je realita? Studie INTERSALT (1988), která proběhla ve 30ti zemích (kromě ČR) ukázala, že muži přijímají průměrně 8,6 - 14 g soli denně a ženy 6,9 - 9,8 g. V Česku je situace ještě horší: v roce 2006 spotřeboval průměrný Čech 16,7 g denně.

Proč jíme tolik soli?
Důvody jsou zhruba dva: jedním je návykovost soli a to, že nám sůl zkrátka chutná a druhým je nárůst soli v potravinách kvůli konzervování a technologii výroby potravin. Vědec Geleijnse a kolektiv v roce 1997 rozdělil novorozence a kojence do prvního půlroku života na ty, kterým byla podávána sůl bez omezení a na ty, kteří měli její příjem snížený. Po 15 letech zjistili, že děti, kterým byl po narození příjem soli omezen, měly nižší krevní tlak. V poslední době se také ukazuje, že dlouhodobý vyšší příjem soli ovlivňuje určitá centra v mozku stejně jako čokoláda, cukr nebo tuky.

Jak se bránit?
Z výše uvedeného plyne, že již od narození by měl být příjem soli omezen a dále, obsah sodíku v potravinách by měl být jedním z kriterií jejich nákupu
. Průzkum nadace Mayo Foundation for Medical Education and Research v letech 1998 - 2010 totiž prokázal, že 77 % soli pochází z koupených potravin, 12 % z přirozených zdrojů, 6 % přidáme při vaření a 5 % přidáme při dosolování na stole. Obsah sodíku v některých potravinách viz Tab.

Spotřeba sodíku a krevní tlak
Již zmíněná studie INTERSALT ukázala, že zvýšení spotřeby soli o 6 g vede během 30ti let k nárůstu systolického tlaku o 9 mmHg (a naopak, že snížení příjmu vede ke snížení tlaku a k dramatickému snížení výskytu mozkových mrtvic!)

Studie ukázaly i další zajímavost:
ne všichni v populaci jsou k nadměrnému příjmu soli stejně citliví. Nejcitlivější jsou kromě Afroameričanů staří lidé, obézní, diabetici, osoby s vysokým tlakem nebo ti, u nichž je citlivost na sůl dědičná. Část populace naopak na zvýšený příjem soli zvýšením tlaku nereaguje.

Co by mohli udělat lékaři?
K tomu, aby ve velkých městech USA snížili producenti množství soli v potravinách, přispěla počítačová simulace, která ukázala, že snížení příjmu soli o 3 g denně by mohlo vést k snížení počtu nově vzniklých onemocnění srdce a cév o 60 - 120 000 případů ročně a roční pokles celkové úmrtnosti by byl nižší o 44 - 92 000 osob. Odborníci by také měli apelovat na výrobce potravin, aby u všech uváděli, kolik soli obsahují (stejně jako už dnes běžně uvádějí zastoupení jiných složek), a na to, aby se při výrobě potravin zbytečně nepřidávala sůl. Lékaři by také měli pacienty poučit o tom, aby se při nákupech zaměřili na obsah soli v potravinách a svůj denní příjem soli sledovali (a to už od kojeneckého věku, neboť podle údajů z roku 2007 překračuje doporučenou denní dávku soli 100 % dětí od tří let!). Na problematiku zvýšené konzumace soli už zareagovali například výrobci dětských příkrmů: třeba 250 g masozeleninového příkrmu Hami (od výrobce Nutricia) obsahuje jen 0,03 g sodíku.

Zdroj: Urbanová Z, Šamánek M. Význam soli v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Cor Vasa 2011;53(4-5).

Vysvětlivky: mmHg - milimetr rtuťového sloupce; jednotka, v níž se udávají hodnoty krevního tlaku, např. 120/70 mmHg (první hodnota udává tzv. systolický tlak a druhá tzv. diastolický tlak).

Tabulka: Obsah sodíku v některých potravinách

Potravina

Množství sodíku

Snídaňové cereálie

0,75 g/porce

Rohlík

0,55 g/kus

Chléb

0,95 g/krajíc

Balkánský sýr

3,25 g/100 g

Tavený sýr

2,25 g/100 g

Šunka

1,88 g/100 g

Dietní párky

6,20 g/100 g

Kečup

2,75 g/100 g

 

 

Použité odborné pojmy