Menopauza a kardiovaskulární riziko: více otázek než odpovědí

28.04.2011

Velká americká studie si vzala na mušku často nepříjemně vnímaný příznak ženské menopauzy, návaly horka, a snažila se zjistit, jak tento příznak souvisí s rizikem vzniku infarktu myokardu, mozkové mrtvice a s rizikem smrti z jakýchkoli příčin.

Menopauza je ztráta menstruace po tzv. přechodu (klimakteriu). Je to přirozený stav v životě ženy, kdy dochází k útlumu funkce vaječníků a zastavuje se menstruační cyklus. Menopauza nastupuje zhruba mezi 45. až 50. rokem věku ženy, existují však i výrazné odchylky oběma směry. Velká část žen pociťuje v menopauze tzv. vazomotorické příznaky: návaly horka spojené s červenáním tváře, krku nebo také rukou, se závratěmi, bušením srdce a pocením. Frekvence a intenzita návalů je velmi individuální. Nejčastěji se návaly objevují kolem 51. roku věku a u většiny žen trvají přibližně 4 roky (rozmezí 1-5 let).

Časné návaly horka známkou zdravých cév?
Ženy, které trpí návaly horka (anglicky hot flashes) v časném období menopauzy, mají podle nové americké studie WHI nižší riziko vzniku kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu a mozkové mrtvice). Naopak výskyt těchto příznaků v pozdějším období od skončení poslední menstruace je spojován s vyšším rizikem onemocnění srdce. Studii WHI vedla dr. Emily Szmuilowicz (Northwestern University, Chicago), která se před odbornou veřejností netajila jistým překvapením z výsledků vlastní práce, neboť předchozí vědecké studie svědčily spíše pro to, že menopauzální návaly horka jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních příhod.

Studie WHI byla rozsáhlá, zahrnovala 60 027 žen v menopauze a svým charakterem se řadí ke studiím observačním, což znamená, že populace žen byla pozorována při svém přirozeném vývoji, vědci ženám nepodávali léky ani jinak nezasahovali do jejich života.

Výsledky studie WHI tedy ukázaly, jak už bylo řečeno, že ženy s časnými vazomotorickými příznaky - návaly horka (těchto žen bylo nejvíce, 24 753) měly kardiovaskulární riziko nižší ve srovnání s téměř devatenácti tisíci žen bez těchto příznaků. Naopak ženy, u kterých se příznaky projevily až později, v průměru 14 let od menopauzy, měly riziko vzniku kardiovaskulárních příhod vyšší.

Doktorka Szmuilowicz doplňuje, že návaly horka v časném období menopauzy se vyskytují u 50 - 80 % žen a lze je považovat za přirozenou reakci organismu na hormonální změny, spíše tedy za projev zdraví než nemoci.

Výsledky studie jsou především podnětem k dalšímu bádání
Vědci nemají dosud ve všem jasno: například nevědí, zda mezi návaly horka a rizikem kardiovaskulárních příhod stojí kauzální vztah, tedy zda jedno způsobuje druhé. Studie observačního charakteru, jako je WHI, na tuto otázku ani nemůže dát odpověď. U žen s pozdně vzniklými návaly horka bude navíc ještě třeba zjistit, zda jejich návaly vůbec souvisí s menopauzou, nebo zda jde o skryté příznaky onemocnění srdce. Vzorek těchto žen byl ve studii WHI navíc poměrně malý, necelých 1 400 osob.

Jeden z významných serverů pro odbornou veřejnost (theheart.org) požádal o nezávislý komentář dr. Danine Fruge, ředitelku velkého centra ženského zdraví v Miami, který by mohl nejlépe shrnout, oč běží. D. Fruge se domnívá, že návaly horka pravděpodobně nejsou příčinou, ale reakcí a měly by být posuzovány případ od případu, dokud nebude známo více o vztahu mezi příznaky menopauzy a kardiovaskulárním rizikem. Na adresu časných a pozdních návalů horka říká: „Je možné, že návaly horka, které se objeví brzy po přechodu, jsou známkou zdravých cév a ty, které se objeví až mnohem později, signalizují, že cévy mají problémy vypořádat se s probíhajícími hormonálními změnami v organismu. Tyto rozdíly by snad mohly vysvětlit, proč stejný příznak - návaly horka - znamená různé riziko."
Na závěr zdůraznila, že přítomnost nebo nepřítomnost návalů u žen po menopauze jen těžko přebije význam tradičních rizikových faktorů, jejichž souvislost s výskytem onemocnění srdce a cév byla opakovaně prokázána: vysokého cholesterolu, vysoké hladiny cukru v krvi, vysokého krevního tlaku, obezity, kouření a sedavého způsobu života.


Zdroj:
theheart.org

Originální práce: Szmuilowicz ED, Manson JE, Rossouw JE, Howard BV, Margolis KL, Greep NC, Brzyski RG, Stefanick ML, O'Sullivan MJ, Wu C, Allison M, Grobbee DE, Johnson KC, Ockene JK, Rodriguez BL, Sarto GE, Vitolins MZ, Seely EW. Vasomotor symptoms and cardiovascular events in postmenopausal women. Menopause. 2011 Feb 19.

Použité odborné pojmy