Zhubnutím a pravidelným pohybem můžete předejít nepohyblivosti ve starším věku

03.03.2011

Omezená pohyblivost je běžná mezi staršími lidmi s onemocněním srdce a cév. Problém je v tom, že má velký vliv na zdraví a kvalitu života. S tím, jak ve vyspělých zemích stále narůstá počet seniorů v populaci, přicházejí v různých zemích s návrhy, jak tuto situaci řešit. Např. ve Spojených státech je tým vědce W. J. Rajeskiho přesvědčen o potřebnosti účinných a objektivně měřitelných přístupů k veřejnému zdraví. Jinými slovy by měl být nalezen postup snižující nepohyblivost starších spoluobčanů, který by prokázal účinnost v lékařské studii. Rajeskiho tým si vytkl za cíl zhodnotit účinnost tří strategií během osmnácti měsíců, a to u skupiny starších osob s nadváhou nebo obezitou, kteří mají navíc nějaký problém se srdcem nebo cévami. Studie probíhala v komunitním zázemí speciálních center (Cooperative Extension Centers).

První strategie v boji proti nepohyblivosti v důsledku obezity a nemocí srdce byla fyzická aktivita, druhou strategií byla kombinace pohybové aktivity a snižování hmotnosti a třetí bylo vzdělávání v tom, jak „úspěšně stárnout". Vzorek dobrovolníků byl náhodným způsobem rozdělen do tří skupin, každá skupina se podrobila jedné léčebné strategii. Vědci po léčbě sledovali, za jak dlouho pacienti v jednotlivých skupinách ujdou 400 metrů. Své výsledky publikovali v lednu v lékařském časopise Archives of Internal Medicine.
Ukázalo se, že statisticky významně lepších výsledků dosáhla skupina pacientů, kteří absolvovali léčbu kombinací pohybové aktivity a redukce hmotnosti oproti dvěma zbývajícím skupinám. Dalším zajímavým zjištěním bylo, že po absolvované léčbě se nejvíce zlepšili ti, kteří na tom byli na začátku s pohyblivostí hůře než ostatní. Výzkumníci svou studii uzavřeli tak, že léčebné intervence realizované v komunitním zázemí, jako v této studii, mohou být účinné v ovlivňování životního stylu u stárnoucích lidí, kteří jsou ohroženi nepohyblivostí díky nadváze, obezitě a srdečním chorobám. Důraz je kladen na fyzickou aktivitu a zhubnutí.
Na závěr je dlužno říci, že velkou cenu při ochraně proti onemocněním srdce a cév a omezené pohyblivosti v budoucnu má prevence: tedy udržovat si během života normální hmotnost a dobrou fyzickou kondici. Opatření nemusí být nijak drastická: postačí i pravidelná a dostatečně dlouhá chůze, jež představuje pro člověka nejpřirozenější druh pohybu. Je zjištěno, že i při průměrné a individuálně přiměřené zátěži při chůzi lze vydat relativně velké množství energie a tedy zhubnout. Současná doporučení nabádají k provozování alespoň 30 minutové fyzické aktivity mírné intenzity po většinu dní v týdnu, optimálně denně. Těchto 30 minut pohybu lze rozdělit do dvou či tří 10 -15 minutových intervalů během jednoho dne, což dokáže zařadit do nabitého programu každý z nás. Velmi přínosné jsou i zdánlivě banální, ale z hlediska dlouhodobého energetického výdeje významné změny v „běžném životě": místo výtahu či eskalátoru používat schody, při cestě do práce vystoupit o zastávku dříve, apod.

Čtěte také článek o Nordic Walking, ZDE.

 

Použité odborné pojmy