Průzkum STEM/MARK: Jak jsou na tom Češi s obezitou?

15.02.2011

Agentura STEM/MARK na konci loňského roku provedla v rámci edukační kampaně Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) s názvem Žij zdravě průzkum, mapující výskyt nadváhy a obezity v české populaci a s nimi související trendy stravování a pohybové aktivity.

Počet lidí s nadváhou a obezitou se v České republice v posledních letech ustálil. Nadváhu má 34 % a obezitu 21 % Čechů. Obezita je nejčastější na vesnicích, kde postihuje až 26 % obyvatel. Nadváhu mají zejména obyvatelé menších měst (do dvou tisíc obyvatel), ve velkých městech je naopak nejvíce lidí s podváhou, především u mladých do 19 let.

Obézní jsou hlavně senioři

Průzkum jednoznačně prokázal, že s přibývajícím věkem lidé tloustnou, pozitivní však je to, že tomu dokážou zabránit sportovní aktivity a správné stravovací návyky. Nejvíce obézních je mezi staršími lidmi ve věku 60 - 80 let (34 %). Nejméně osob s nadváhou je mezi adolescenty ve věku 18 - 19 let (3 %). V této věkové skupině vzrůstá spíše podíl osob s podváhou (6 %), což také představuje problém.

Obezita vede k pocitu horší kvality života

Prof. Štěpán Svačina, přednosta 3. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a jeden z odborných garantů průzkumu potvrdil, že respondentům k udržení ideální hmotnosti pomáhá především zdravý životní styl, sport a upřednostňování ovoce a zeleniny před tučnými jídly. Výsledky také ukázaly, že nadváha a obezita je ve velké míře spojena se zvýšeným rizikem diabetu a hypertenze a současně s nižší spokojeností s kvalitou života (58 % obézních považuje svou kvalitu života za nízkou nebo velmi nízkou).

Poměr lidí s obezitou je u obou pohlaví srovnatelný, nadváha je však o něco výraznější u mužů (o 12 % více), ačkoli se intenzivnímu pohybu věnují častěji a intenzivněji než ženy. Nadpoloviční většina žen (a 40 % mužů) se nepohybuje vůbec, nicméně ženy vnímají svou nadváhu nebo obezitu jako problematičtější než muži a také se častěji snaží zhubnout. Polovina žen a více než tři čtvrtina mužů však nadváhu nepociťují jako problém.

Ukázalo se i to, že čím vyšší je body mass index (BMI), tím méně hodin týdně stráví dotyčný jedinec pohybovou aktivitou. Obézní dokonce ani nechodí, což bohužel potvrzuje smutný trend posledních dvaceti let.

Rodiče ovlivňují své děti na celé generace

Velkým fenoménem je i obezita v rodině. Pokud jsou oba rodiče obézní, je velice pravděpodobné, že se budou s obezitou nebo nadváhou potýkat i jejich děti. Až 45 % respondentů s obezitou a 43 % respondentů s nadváhou má obézní oba rodiče. Průzkum potvrdil, že životní styl rodiny se jednoznačně odráží na zvycích jejích členů a přenáší se i do dalších generací. Děti mající nadváhu se s ní potýkají daleko více i v dospělosti.

Obezita a přidružené choroby

Lidé obézní, ale i lidé s podváhou prožívají častěji deprese a pocity beznaděje a úzkosti. Obézní lidé měli v průzkumu častěji diabetes a hypertenzi (hypertenzí trpí skoro polovina obézních a diabetem 14 procent).

Projekt Žij zdravě

Jedná se o celostátní vzdělávací kampaň financovanou z fondu prevence VZP. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o obezitě jako vážném celospolečenském problému, přispět ke změně chování českého obyvatelstva a napomoci k dodržování tzv. Rovnice zdravého života, která říká: lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít. Projekt vznikl v roce 2007, více na www.zijzdrave.cz.

Zdroj: Akcent, Informační kanál VZP, únor 2011, www.vzp.cz

Pozn: podobnými jevy se zabýval výzkum R. Cífkové a kol. Tento výzkum probíhal v letech 1985 - 2007/8 u mnoha tisíc respondentů. Viz Cífková R, Skodová Z, Bruthans J, Adámková V, Jozífová M, Galovcová M,Wohlfahrt P, Krajcoviechová A, Poledne R, Stávek P, Lánská V. Longitudinal trends in major cardiovascular risk factors in the Czech population between 1985 and 2007/8. Czech MONICA and Czech post-MONICA. Atherosclerosis. 2010 Aug;211(2):676-81.

 

 

Použité odborné pojmy