Doba léková: MacStatin proti srdečním infarktům...a to pro všechny hříšníky

11.11.2010

Velkou pozornost vzbudil článek odborníků z Velké Británie publikovaný nedávno v poměrně známém mezinárodním lékařském časopise. Autoři se zde zabývali otázkou, zda by v řetězcích s rychlým občerstvením (fast foodech) neměl být ke každému nezdravému jídlu přidán kromě hořčice, majonézy, kečupu apod. ještě účinný lék na snížení cholesterolu v krvi.

Tyto léky se zkráceně nazývají statiny a patří mezi jedny z nejúčinnějších v ochraně před infarkty myokardu a mozkovými mrtvicemi u vysoce rizikových pacientů, mezi které jistě podstatná část návštěvníků zmíněných zařízení patří. Ve většině zemí jsou tyto léky vázány na lékařský předpis. Jednou z výjimek je právě Velká Británie, kde je možné některé statiny přímo koupit.

Článek se v zásadě opírá o seriózní matematický výpočet, který dokazuje, že statiny mohou eliminovat nepříznivý účinek diety ve zmíněných podnicích. Velká část jídel zde podávaných má totiž nepříznivé složení tuků - je příliš bohatá na živočišné tuky a tak zvané transmastné kyseliny; zdraví příliš neprospívá ani část nápojů obsahující nadbytek nevhodných cukrů. Tyto složky potravy jsou spojeny s vyšším rizikem vzniku srdečních a cévních onemocnění, především srdečních infarktů, a to zejména tím, že zvyšuji hladinu cholesterolu v krvi.   

Na základě uvedené analýzy se autoři zamýšlejí nad tím, zda by ke každému nezdravému jídlu nebylo vhodné přidat letáček s informací, že se jedná o stravu, která může mít nepříznivý účinek na naše zdraví, podobně jako je tomu na krabičkách s cigaretami. Navíc by však letáček upozornil na možnost neutralizovat riziko sáčkem označeným „MacStatin", který by obsahoval práškovou formu statinu. Ten by si mohl hřešící zákazník nasypat na nezdravou stravu či do nezdravého nápoje jako určitou formu odpustku. Je nutné dodat, že v upozornění by první věta byla, že žádná tableta není schopna zcela odstranit riziko nezdravého životního stylu a následoval by výčet zdravých návyků. Je také důležité zmínit, že autoři v článku podporují zdravou výživu a v žádném případě nepodporují nezdravé stravování. Tvrdí však, že i ti z nás, kteří nevěří radám zdravotníků, či věří, ale nechtějí se jimi řídit, mají také právo být chráněni před následky svého rozhodnutí. Srovnávají to s neukázněnými řidiči, kterým by nebylo dovoleno užívat bezpečnostní pásy či airbagy. Většina zdravotníků zabývající se touto problematikou reagovala pobaveně či rozhořčeně.   

Závěrem lze říci, že by zdraví naší rychle se stravující populace více prospělo, pokud by na tácek s majonézou byl přidán namísto tablety či prášku krokoměr podporující tělesnou aktivitu, jak zmínil jeden z diskutujících. Navíc, ačkoliv jsou statiny velice bezpečné léky, nejsou známy jejich možné nežádoucí účinky například u těhotných žen, u pacientů s onemocněním svalů, nervů a jater. Účinek jejich jednorázového podání také není ověřen, neboť tyto léky by měly být brány pravidelně a u většiny pacientů trvale. Proto lze tento článek považovat spíše za provokativní, nežli inspirující.

Zdroj: Ferenczi EA, Asaria P, Hughes AD, et al. Can a statin neutralize the cardiovascular risk of unhealthy dietary choices? Am J Cardiol 2010; 106:587-592.

Použité odborné pojmy