Akutní cévní mozkové příhody – příručka pro osoby ohrožené cévní mozkovou příhodou, jejich rodinné příslušníky a známé

18.08.2010

Cílem této publikace je seznámit laickou veřejnost s rizikovými faktory a primární prevencí cévních mozkových příhod, možnostmi léčby a tzv. sekundární prevencí, tj. farmakologickou, případně chirurgickou léčbou, která má snížit riziko jejich opakování. V současné době je cévní mozková příhoda (CMP) druhou nejčastější příčinou úmrtí a na celém světě její výskyt stoupá - a to i v produktivním věku.

V České republice je stav o to horší, že výskyt je až 3x vyšší než ve státech západní, jižní a severní Evropy a rovněž úmrtnost na toto onemocnění je dvojnásobná. Hlavní příčinou vzniku CMP je nedostatečně léčený vysoký krevní tlak (hypertenze), špatně kompenzovaný diabetes mellitus a další rizikové faktory, ke kterým mimo jiné patří nadváha, kouření a nedostatek fyzické aktivity. Akutní mozková ischemie je však nyní již úspěšně léčitelná a preventivně ovlivnitelná. Starý a stále používaný termín pro CMP – mozková mrtvice – není tedy na místě. Základní podmínkou úspěšnosti je včasnost zahájení léčby, proto by se cévně rizikoví nemocní (a jejich rodiny) měli seznámit s příznaky, které mohou signalizovat počátek této příhody. V případě jejich objevení by měl být pacient neodkladně odvezen do nemocnice, jež se na léčbu tohoto onemocnění specializuje. 

Edice Lékař a pacient
Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.

formát B 6, 110 × 165 mm, barevně, vazba šitá, Mladá fronta
Cena: cca 41 Kč 

Použité odborné pojmy