Jak jsem mohl dostat cukrovku, když vůbec nejím sladké?

16.08.2010

Začněme tím, jak to v našem těle vypadá za normálního stavu. Kromě mozkových buněk, které umí spalovat neboli metabolizovat zejména sacharidy (cukry), většina ostatních buněk umí metabolizovat i jiné látky, jako např. tuky, resp. volné mastné kyseliny. Ty se tvoří jednak v tukové tkáni, kterou máme v těle, a dále je přijímáme potravou (z majonéz, smažených jídel aj). Za normálních okolností je poměr zpracování cukrů a tuků v buňce v rovnováze - nedochází ke kumulaci ani tuků, ani cukrů jak v buňkách, tak i kolem nich. 
V situaci, kdy dlouhodobě (měsíce, roky) konzumujeme nadbytek tuků a cukrů (např. v máslových dortech, smetanových zmrzlinách či hranolkách), začne v našem těle probíhat „smrtící závod" mezi cukry (glukózou) a tuky (volnými mastnými kyselinami). A vítězem jsou skoro vždy tuky, jež snáze pronikají do buňky, následkem čehož je buňky zpracovávají přednostně. Tuky se pak mohou hromadit přímo v buňce, nebo se také mohou uvolňovat do krevního oběhu. V důsledku nadbytku tuků nezbývá příliš mnoho prostoru pro metabolismus cukrů, neboť proces zpracovávání tuků buňkou vede ke snížení aktivity některých jiných faktorů, které napomáhají prostupu a metabolizaci právě cukrů buňkou. K čemu to vede? Buňka zpracovává méně cukrů a ty se hromadí „před" buňkami, tedy např. v krvi, což zákonitě vede ke zvyšování jejich hladiny v krvi. 

Použité odborné pojmy