Metabolický syndrom je hrozba

16.08.2010

K dnešnímu dni bylo popsáno více jak 10 chorob, které jsou do tzv. metabolického syndromu zařazeny. Proč je důležité se metabolickým syndromem zabývat? Protože jej má stále více lidí ve vyspělých zemích a je nebezpečný tím, že vede k rozvoji aterosklerózy, neboli kornatění tepen. Komplikací aterosklerózy pak může být např. infarkt myokardu či mozková mrtvice, které i dnes, navzdory medicínskému pokroku, mohou končit smrtí.

Syndromem obecně rozumíme skupinu příznaků, které jsou typické pro danou nemoc. V případě metabolického syndromu se jedná o soubor poruch v metabolismu krevních tuků (patří sem snížená hladina „hodného" neboli HDL cholesterolu a zároveň vysoká hladina tzv. triglyceridů -  tuků, které se zvyšují při vysokém příjmu alkoholu nebo u vysokého příjmu tuků potravou). Dalším příznakem metabolického syndromu je porucha metabolismu cukrů a s tím následně související rozvoj cukrovky 2. typu. Mezi další choroby, které jsou řazeny do metabolického syndromu (MS), patří např. i vysoký krevní tlak.

Věk nemocného: výskyt MS stoupá s narůstajícím věkem a hmotností, u obou pohlaví. MS má 25 - 30 % osob v populaci.

Příznaky: zpočátku se metabolický syndrom projevuje „pouze" laboratorně (zvýšenými hodnotami krevních tuků a cukru), vysokým krevním tlakem nebo abdominální obezitou (obezitou v oblasti břicha). Později v případě rozvoje komplikací metabolického syndromu to mohou být např. bolest na hrudi v důsledku rozvoje aterosklerózy věnčitých tepen srdce, nebo nadměrný příjem tekutin a nadměrné močení v důsledku rozvoje cukrovky.

Příčiny: kouření, nedostatek pohybu, nezdravá strava, obezita.

Diagnóza: diagnózu metabolického syndromu znamená splnění alespoň tří z následujících kritérií:
• Krevní tlak vyšší než 130/85 mmHg
• Koncentrace triglyceridů v krvi nad 1,7 mmol/l
• Snížení HDL („hodného") cholesterolu u mužů pod 1 mmol/l a u žen pod 1,3 mmol/l
• Zvýšení ranní glykémie (krevního cukru) nad 7 mmol/l - diagnóza cukrovky, nebo ranní glykémie mezi 5,6-6,9 mmol/l - tzv. vyšší ranní glykémie, nebo glykémie během dne vyšší než 7,8 mmol/l ale nižší než 11,1 mmol/l - tzv. porucha glukózové tolerance
• Obvod pasu u mužů nad 94 cm, u žen nad 80 cm

Léčení: spočívá v prvé řadě ve změně životního stylu (zanechání kouření, zdravá strava a snížení nadměrného příjmu energie u obézních, pravidelný pohyb). Pokud tato opatření nebudou stačit, nastupuje farmakologická léčba: antihypertenziva (léky proti vysokému tlaku), hypolipidemika (léky na úpravu koncentrací krevních tuků) nebo antidiabetická léčba (perorální-ústní antidibetika ev. inzulín)

Na koho se obrátit: na praktického (obvodního) lékaře, který provede základní vyšetření krve, změří vám obvod pasu a stanoví vaše srdečně-cévní (kardiovaskulární) riziko.

Jste obézní? Rozhodující pro tuto odpověď budou vaše výška a hmotnost (body mass index, BMI) a obvod pasu.

Pro zjednodušení klasifikace zvýšené tělesné hmotnosti byl vytvořen parametr BMI: BMI (body mass index) = hmotnost (kg)/ výška2 (uvedená v m)
Příklad: vážím 80 kg a měřím 175 cm = 1,75 m: 80/1,75 x 1,75, 80/3,06 = 26,14 BMI
Za obézního je podle této definice považován každý člověk s BMI nad 30.

Obvod pasu se projevil jako velmi důležitý parametr, který ukazuje stupeň ohrožení člověka nadváhou či obezitou. Tento parametr zohledňuje skutečnost, že škodlivější je především tuk uložený v dutině břišní.

Riziko metabolického syndromu dle obvodu pasu:
Obvod pasu                     Zvýšené riziko                 Vysoké riziko
Ženy                               nad 80 cm                       nad 88 cm
Muži                               nad 94 cm                       nad 102 cm

Obrázek: Jak správně měřit pas? (zdroj: http://institut.metabolickysyndrom-klub.cz)

Další zdroje informací o MS:
www.metabolickysyndrom-klub.cz
www.obezita.cz
www.diacentrum.cz

 

 

Použité odborné pojmy