Co je to ateroskleróza?

06.08.2010

Vnitřní stěny tepen jsou normálně hladké a pružné. S přibývajícím věkem se vytvářejí usazeniny, tzv. pláty z tuků a jiných látek ve stěnách tepen. Uvedený stav se nazývá kornatění cév - neboli ateroskleróza. Pokud se usazeniny zvětšují, přítok krve některými cévami se zmenšuje, a může dojít až k jejich úplnému uzavření. Nejzávažnějším důsledkem tohoto stavu je srdeční infarkt a mozková mrtvice.

Vnitřní stěny tepen jsou normálně hladké a pružné. S přibývajícím věkem se vytvářejí usazeniny, tzv. pláty z tuků a jiných látek ve stěnách tepen. Uvedený stav se nazývá kornatění cév - neboli ateroskleróza. Pokud se usazeniny zvětšují, přítok krve některými cévami se zmenšuje, a může dojít až k jejich úplnému uzavření. Ateroskleróza je pomalu postupující zánětlivé onemocnění, které může začít už v mládí a postupně může vést k různým onemocněním krevního oběhu, nejzávažnějšími jsou srdeční infarkt a cévní mozková příhoda (mrtvice). Pokud postihne ateroskleróza jednu anebo více věnčitých tepen srdce, hovoří se o ischemické chorobě srdeční.

Věk nemocného: proces začíná v mládí (15 - 30 let) a zhoršuje se s věkem (projevuje se nejčastěji ve věku 50 - 60 let)

Příznaky: jestliže se ateroskleróza nachází na mozkových tepnách, dochází k různým psychickým změnám, aterosklerotické demenci či k náhlé cévní mozkové příhodě (mrtvici), jsou-li postiženy tepny zásobující oko, vzniká neuroretinopatie neboli postižení očního nervu a následná slepota; jsou-li postiženy srdeční (koronární) tepny, dochází ke vniku dvou forem ischemické choroby srdeční, a to k selhávání levého srdce a akutnímu infarktu myokardu; při postižení tepen ledvin se rozvíjí obraz tzv. nefrosklerózy, která končí až selháním ledvin; jsou-li zasaženy tepny na dolních končetinách, projeví se to bolestí končetin, jejich chladem, kulháním a až možným vznikem gangrény (odumření tkáně).

Příčiny: zvýšená koncentrace cholesterolu v krvi může vést k ukládání tukových látek do stěn cév; zvýšená koncentrace cholesterolu je způsobena buď stálou a zvýšenou konzumací zejména živočišných tuků, nebo zvýšenou syntézou (tvorbou) cholesterolu v játrech - tato nadprodukce cholesterolu je často dědičná a může se vyskytnout, i když upřednostňujete rostlinné tuky a zdravou výživu

Rizikové faktory: vysoký krevní tlak, kouření, vysoká koncentrace cholesterolu v krvi, nadváha, stres, inzulínová rezistence, diabetes mellitus (cukrovka), nedostatek pohybu, věk, pohlaví, genetické vlohy, nedostatek estrogenů (předčasná menopauza)

Fáze aterosklerózy:

1. Zvýšená koncentrace cholesterolu vede k vzniku tzv. tukových proužků v cévní stěně. 2. Postupným zvětšováním a spojováním tukových proužků vznikají tzv. ateromy, které už mohou zužovat průsvit tepny. 3. Zvětšené ateromy se spojují se zmnoženými buňkami hladké svalové buňky a vazivem v tzv. fibroateromy - ty již mohou způsobovat ostrou bolest hrudníku, tzv. anginu pectoris. 4. Po určité době může dojít k prasknutí fibroateromu a vytvoření krevní sraženiny, trombu, která cévu uzavře a dojde k ischemii - neprokrvení cílového orgánu, např. srdce - vzniká infarkt myokardu.

Diagnóza: angiografie (ultrazvukové vyšetření), angioskopie (invazivní vyšetření s nutným přístupem do cévy), ultrazvukové vyšetření (dokáže měřit tloušťku stěny cév, průtok krve a velikost zúžení, lze získat také informace o místě, velikosti a kvalitě aterosklerotických plátů), další možností jsou rentgenová vyšetření s vysokou rozlišovací schopností, které dovedou popsat stav onemocnění pacienta.

Léčení: spočívá v prvé řadě ve změně životního stylu (zanechání kouření, racionální strava, omezení příjmu živočišných tuků a snížení nadměrného příjmu energie u obézních, pravidelný pohyb), farmakologická léčba: antihypertenziva (léky proti vysokému tlaku), hypolipidemika (léky na úpravu koncentrací krevních tuků) nebo antidiabetická léčba (perorální-ústní antidibetika ev. inzulín), léčba proti srážení krevních destiček.

Na koho se obrátit: na praktického (obvodního) lékaře, který provede základní vyšetření a stanoví srdečně-cévní (kardiovaskulární) riziko.


 


Použité odborné pojmy