Pohybová aktivita v době pandemie COVID-19: stále důležitá!

30.03.2020

Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejen základem prevence řady onemocnění, ale také podporuje správnou funkci imunitního systému, a snižuje tak pravděpodobnost onemocnění infekční chorobou. Naopak nedostatek pohybu, ke kterému současná situace přispívá, imunitní funkce zhoršuje.

 

Pandemie viru SARS-CoV2, známá jako COVID-19, si vynutila rozsáhlá opatření, jejichž účelem je zabránit jeho nekontrolovatelnému šíření. Omezení pohybu na veřejných místech s minimalizací fyzického kontaktu jsou důležitými opatřeními, která ale bohužel mohou vést i k poklesu pohybové aktivity. 

I v době pandemie platí doporučení WHO (Světová zdravotnická organizace) vykonávat 150 minut pohybových aktivit o střední intenzitě (poznáte tak, že jste schopni říci krátkou větu na jedno nadechnutí) týdně.

Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejen základem prevence řady onemocnění, ale také podporuje správnou funkci imunitního systému, a snižuje tak pravděpodobnost onemocnění infekční chorobou. Naopak nedostatek pohybu, ke kterému současná situace přispívá, imunitní funkce zhoršuje.

V neposlední řadě pohyb zpravidla pomáhá odplavit úzkost, a tím zvládat lépe stresové situace. Tvoří tak nedílnou součást psychické hygieny, která je v náročných podmínkách karantény zásadní.

Pohybová aktivita je v současné situaci nezbytná a bezpečná, jsou-li zároveň s karanténními opatřeními dodržována následující pravidla:

 • Vyhněte se pohybovým aktivitám o velmi vysoké intenzitě, nejde o trénink na Olympiádu. 
 • Při známkách začínající virózy (kašel, zvýšená teplota, zimnice) necvičte.
 • Po odeznění virózy zahajujte pohybovou aktivitu pozvolna. 
  • Intenzitu a náročnost pohybové aktivity přizpůsobte předchozímu stupni tréninku.
  • Je nutné respektovat omezení vyplývající z vašich onemocnění, ať už interních či onemocnění pohybového aparátu, případně se předem poradit se svým lékařem.
  • Pokud se při konkrétní pohybové aktivitě nebo cviku objeví bolest, nesnažte se ji překonat.
  • Nezapomeňte na pravidelný pitný režim, racionální stravu a dostatek spánku.
  • I po uvolnění karantény se raději vyhýbejte uzavřeným tělocvičnám a místům s vyšší koncentrací osob, zejména máte-li nějaké chronické onemocnění a/nebo jste-li staršího věku.
  • Buďte pozitivně naladěni. Nezapomeňte, že "veselá mysl je půl zdraví"

 

Vypracovali: MUDr. Veronika Pudilová, doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

 

Použité odborné pojmy