Současný pohled na „hodný“ HDL cholesterol

31.01.2020

Lipoprotein s vysokou hustotou, tzv. HDL cholesterol, někdy zjednodušeně nazývaný jako „hodný“,  je jednou z pěti hlavních tukových a proteinových částic známých jako lipoproteiny, jejichž úlohou je přenášet tuky, jako je cholesterol a triglyceridy, v krvi. Přízvisko „hodný“ získal kvůli své roli -  odstraňovat přebytečný škodlivý cholesterol z krve a chránit tak stěny cév před „zlým“ LDL cholesterolem.

Které hodnoty HDL cholesterolu jsou normální?

Ženy mají obvykle vyšší hladiny HDL cholesterolu a měly by usilovat o hodnotu asi 1,2 mmol/l nebo vyšší. Muži obvykle mají hladiny kolem 1,0 mmol/l nebo vyšší. V posledních letech se mělo za to, že v případě HDL cholesterolu platí, že čím vyšší jsou jeho koncentrace v krvi, tím lépe pro zdraví člověka. Nové poznatky ale ukazují, že to není tak jednoduché. Podle posledních výzkumů se zdá, že ochranný účinek HDL cholesterolu dosahuje svého maxima, když jsou hladiny kolem 1,5 mmol/l. Hladiny vyšší než je tato nemusí poskytovat další ochranu, naopak - chovají se spíše jako „zlý“ LDl cholesterol, který zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév (srdeční infarkty a mozkové mrtvice). Stále není zcela jasné, při jaké koncentraci HDL je ochranná funkce ztracena, navíc se předpokládá, že to možná závisí nejen na množství, ale i na vlastnostech částic HDL, které je obtížné měřit.

Praktický závěr

Pokud se u někoho zjistí při vyšetření krve vysoké koncentrace HDL cholesterolu v krvi, lékaři by měli nejprve zvážit, co by mohlo být příčinou. Spolu s dietami s vysokým obsahem nasycených tuků (tuků, které vedou k poškozování cév, především živočišných) může HDL cholesterol zvyšovat fyzická aktivita, nadměrné požívání alkoholu, některé léky, genetické dispozice, zdravotní stavy (např. menopauza) nebo onemocnění (např. revmatoidní artritida nebo jiné dlouhodobé zánětlivé stavy).

Důležitým opatřením je ve spolupráci s lékařem zkontrolovat a případně přehodnotit životní styl a zaměřit se na další tukové částice v krvi jako je již zmíněný LDL cholesterol nebo takzvaný non-HDL. Zvláště důležité je to u žen před menopauzou a po ní. Pokud má někdo v rodině časné srdeční onemocnění a jeho HDL cholesterol je vyšší než 3 mmol/l bez zjevné příčiny, měl by být v ideálním případě doporučen k dalšímu posouzení specialistovi na metabolické klinice.

Pokud je takzvaný celkový cholesterol i HDL cholesterol vysoký (celkový nad 7,5 mmol/l a HDl cholesterol nad 2,5 mmol/), mělo by se rozhodnutí o dalším léčebném postupu opírat o hodnoty LDL a non-HDL cholesterolu.

 

Použité odborné pojmy