Kolik let je vašim cévám?

12.12.2019

Náš „biologický věk“ je dán tím, jak jsou během našeho života zatěžovány tkáně a orgány. Lze ho urychlit působením řady rizikových faktorů, ale správnou životosprávou i zpomalit. Svůj biologický věk mají i naše cévy - takzvaný cévní věk si zvyšujeme neléčeným vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem v krvi, špatně léčeným diabetem a samozřejmě kouřením

 

Rychlost stárnutí tepen závisí na době, po kterou jsou tepny výše uvedeným rizikovým faktorům vystaveny a na intenzitě jejich působení. Platí, že když je rizikových faktorů více, jejich škodlivý vliv na cévy se nesčítá, ale násobí. Stárnutí tepen je do určité míry dáno geneticky, ale nemalý vliv má životní styl a přidružená onemocnění (např. vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita atd.).

Co se děje s cévami poškozovanými vysokým tlakem krve nebo cholesterolem a kouřením? Z původně pružných cév se začnou stávat tuhé „trubky“, v nichž se usazuje cholesterol a postupně i vápník. Takto poškozené cévy jsou náchylné k poškození (vznik krevních sraženin) nebo se mohou ucpat. Důsledkem je srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo špatné prokrvování nohou, které způsobuje bolesti, otoky a potíže s chůzí.

Evolučně a geneticky je člověk naprogramován tak, aby ve zdraví završil reprodukční období a dokončil výchovu potomků. Chráněné prostředí moderní civilizace však dává lidem možnost výrazně prodloužit svůj život nad dobu, kterou naplánovala evoluce. Tento čas „navíc“ už je ale spojen s biologickým stárnutím organismu a nemusí být vždy prožit ve zdraví. Hodnocení cévního věku je velice dobrou ukázkou, jak na tom naše cévy biologicky jsou ve vztahu ke kalendářnímu věku (datu narození).

 

Hodnocení cévního věku ale není jen nástrojem pro „strašení“ nedisciplinovaných pacientů - může se na něm dobře ukázat, že „návrat v čase“ je možný - že vhodnou léčbou a změnou životního stylu lze cévy ozdravit a zpomalit jejich stárnutí. 

Lékaři mají na hodnocení cévního věku několik postupů, ale nejpraktičtější jsou tabulky (viz níže), kde je cévní věk přímo vypočítán podle věku, pohlaví a rizikových faktorů jako je cholesterol, krevní tlak a kuřáctví. Tabulka může například odhalit, že čtyřicetiletý muž, který kouří, má vysoký cholesterol a krevní tlak může mít  cévní věk 60, tedy o 20 let vyšší, než věk kalendářní. A to je už nepříjemné zjištění...Dobrou zprávou je, že pokud se tento čtyřicátník začne svědomitě léčit a přestane kouřit, může si svůj cévní věk významně snížit.

Je potvrzeno, že léky na vysoký tlak (tzv. inhibitory ACE) a léky na cholesterol (statiny) mají schopnost cévní věk snížit a snížit riziko, že pacient dostane cévní příhodu jako je infarkt nebo mrtvice. Důležité však je léčbu zbytečně neodkládat, začít se léčit co nejdříve od diagnózy vysokého tlaku nebo vysokého cholesterolu a léčbu poctivě a dlouhodobě užívat. 

Tabulka cévního věku:

Vysvětlivky: non-smoker women - ženy nekuřačky, smoker women - ženy kuřačky, non-smoker men - muži neuřáci, smoker men - muži kuřáci, SBP - systolický krevní tlak (v mm Hg), years - věk v letech, cholesterol - hodnoty celkového cholesterolu (v mmol/l). Čísla v tabulce - cévní věk.

 

 

 

 

Použité odborné pojmy