Neškodí vám kombinace vašich léků?

24.11.2019

Ročně je v České republice hospitalizováno až 40 tisíc lidí z důvodu poškození léky. Jednou z nejčastějších příčin bývají takzvané nežádoucí lékové interakce, kdy v důsledku užívání více druhů léků zároveň dochází ke změnám v jejich účinnosti. Účinek léků se tak může buď znásobit, snížit, nebo se dokonce může dostavit nový, zcela neočekávaný účinek. Vzájemným působením dvou léčiv se zvyšuje i riziko vzniku nežádoucích vedlejších účinků.

Potenciální riziko nebezpečných lékových interakcí stoupá s každým novým užívaným lékem. U pomyslné hranice osmi užívaných přípravků je už ovšem taková interakce takřka jistá. „Loni překročilo nebezpečnou hranici osmi současně užívaných léků 113 889 našich pojištěnců,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Nebezpečné interakce léků je však často obtížné ohlídat. „Mezi našimi pojištěnci máme 51 675 pacientů, kteří užívají léky s více než 15 různými účinnými látkami,“ vysvětluje Kadečková. Pro podobné případy, ale i pro pacienty s menším množstvím užívaných přípravků funguje již pátým rokem ve spolupráci s CompuGroup Medical unikátní projekt Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, který dokáže nebezpečnému vzájemnému působení léků zabránit. Jde o počítačové programy PC Doktor, Amicus, Medicus 3 a TurboAsistent SQL pro lékaře, s automatickou kontrolou každého nově předepsaného léku. Lékaři tak mají okamžitě a přímo před sebou ucelený přehled všech léků užívaných pacientem, a mohou tak snadněji odhalit všechny potenciálně škodlivé interakce. Při předepsání nového léku je lékař programem upozorněn na možné interakce s jinými léky, které pacient užívá. Díky tomu pak může lékař volbou jiného, vhodnějšího léku snadno předejít nežádoucím vedlejším účinkům, či dokonce zachránit pacientův život. Doba, kdy se mohou negativní důsledky lékové interakce projevit, je velice rozdílná. Jsou případy, kdy se nežádoucí vliv dostaví prakticky okamžitě, ale někdy to trvá i několik let.

Užíváte-li více léků, rozhodně je nevysazujte. Máte však právo a možnost zeptat se svého lékaře na možné nežádoucí účinky a v rámci dlouhodobé léčby se ujistit, že kombinace vámi užívaných léků je bezpečná. Některé léky nežádoucím způsobem reagují i s některými potravinami. Tyto interakce jsou většinou dobře známy a lékaři na ně pacienty upozorňují. 

 

Použité odborné pojmy