IKEM transportoval bijící srdce

27.09.2019

Týmy pražského IKEM použily počátkem října poprvé v Česku novou meto‐ du odběru srdce. Ta umožní transport bijícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v České republice, přinášející větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají.

Metoda rozšíří nabídku možných orgánů k transplantaci a zároveň může pomoci při převozech na větší vzdálenosti. V IKEM transplantují přes 40, v celém Česku pak přes 70 srdcí ročně. Dle zkušeností ze světa lékaři předpokládají, že by se u nás počet transplantací mohl nyní zvýšit až o 20 procent. Větší naději by mohli dostat i nemocní mladší 18 let.

Za posledních 10 let bylo v IKEM transplantováno 6 dětí mladších 18 let a pět dostalo dlouhodobou srdeční podporu. Nový přístroj simuluje fyziologické prostředí člověka, srdce tepe a může se dostat do optimální kondice pro transplantaci. Srdce v přístroji bije pasivně, nemusí čerpat krev a má tak šanci se zotavit. 

Nejčastějším důvodem pro transplanatci srdce je srdeční selhání.

 

Použité odborné pojmy