Očkování proti chřipce začíná letos později, podle odborníků to však nevadí

04.10.2019

S nástupem chladnějšího podzimního počasí nabývá na aktuálnosti problematika respiračních nákaz a prevence chřipky u čím dál větší části populace. V ordinacích praktických lékařů nebo v očkovacích centrech však zatím chřipková vakcína nemusí být dostupná. Ze dvou druhů u nás běžně používaných vakcín proti chřipce je v České republice k dispozici zatím jen jedna.

„Distribuce očkovacích látek proti chřipce již byla zahájena, štěpené vakcíny pro velkou část rizikových pacientů však zatím ze zahraničí nebyly dodány. Očekáváme, že se tak stane v polovině října,“ říká Jáchym Janošek, výkonný ředitel Distribuce Avenier. 

Chřipková očkovací kampaň tak zatím ještě naplno nezačala. „V loňském roce u nás poprvé dominovaly čtyřvalentní vakcíny chránící proti čtyřem typům (po dvou A i B) chřipkových virů jedním vpichem. Předtím se po desítky let používaly trojvakcíny obsahující o jeden kmen chřipky B méně. Preferované čtyřvakcíny mají vyšší pravděpodobnost pokrytí kmenů virů aktuálně cirkulujících v dané chřipkové sezóně, a tím i předpoklad vyšší úspěšnosti,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier. 

„Četné studie a analýzy z posledních let ukazují, že účinnost očkování proti chřipce může u části očkovaných s nižší výkonností imunity klesat už za 3-4 měsíce od aplikace vakcíny, takže ještě v průběhu stejné chřipkové sezóny. Týká se to zejména ochrany proti chřipkovým kmenům A (H3N2) a B, především u rizikové skupiny seniorů nad 65 let věku,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, předseda Lékařské rady center Očkování a cestovní medicíny Avenier. „K nim je možné zařadit i děti preadolescentního věku a osoby s oslabenou imunitou bez ohledu na věk, naopak jiné skupiny populace mohou protilátky po očkování chránit i několik následujících sezón, což má však omezené praktické využití kvůli častým antigenním driftům (změnám) chřipkových virů,“ doplňuje docent Maďar.  

Nadále platí, že nejlepší ochranou před potenciálně nebezpečnou chřipkou je včasné očkování. I ve skupinách s nižší protilátkovou odezvou je totiž zřejmý jeho významný efekt na pokles výskytu těžkých infekcí, počtu hospitalizací i úmrtí. V rámci chřipkové sezóny 2018/2019 probíhala epidemie chřipky mezi 4. a 9. kalendářním týdnem letošního roku, tedy od druhé poloviny ledna a především v únoru. 

„Z uvedeného vyplývá, že vzhledem k tradičním epidemiologickým charakteristikám chřipkových epidemií na našem území je nejvhodnější preventivní strategií aplikace vakcíny v období konec října – listopad. Rozhodně však platí, že i pozdější očkování je lepší než žádné, vyžaduje to však poučení pacienta o nástupu ochrany nejdříve 2 týdny od podání vakcíny,“ konstatuje docent Maďar.

Aby bylo možné zvládnout očkování co největší části populace v tomto relativně krátkém časovém intervalu, bude nezbytné intenzivní zapojení všech relevantních složek poskytujících preventivní zdravotní péči, zejména lékařů primární péče. 

„Neměli bychom zaměňovat chřipku, která může ohrožovat život pacienta, o čem se u nás v rámci předchozí sezóny přesvědčilo více než 600 pacientů s těžkou formou nemoci, s jinými virózami zimní sezóny, které obvykle nejsou tak závažné. Pokud někdo vloni onemocněl virózou podobnou chřipce od října do prosince, o skutečný chřipkový virus velmi pravděpodobně nešlo, v tomto období totiž dominovaly nákazy způsobené jinými původci, zejména rhinoviry, RS viry, koronaviry, adenoviry a viry parainfluenzy. Touto záměnou potom vznikají mýty o nefungujícím očkování. To chrání specificky jen proti chřipce, která je však nejvážnější z nich,“ uzavírá docent Rastislav Maďar.

Použité odborné pojmy