Jaké byste měli mit hodnoty krevního tlaku a cholesterolu a co jsou to fixní kombinace?

29.06.2019

K nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina LDL-cholesterolu a vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze). S hypertenzí se podle odhadů potýká až 43 % dospělé populace, u mužů jde dokonce o každého druhého Čecha. Vysoký krevní tlak je pod kontrolou však pouze asi u poloviny nemocných.  Podle WHO je za optimální hodnotu krevního tlaku považována hodnota systolického tlaku < 120 a diastolického tlaku ≤ 80 mm Hg (120/80 mm Hg). 

 

Doporučená hladina celkového cholesterolu v krvi je do 5,00 mmol/l (milimolů na litr). Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je považována za zvýšenou, hladina nad 6,5 mmol/l je považována za rizikovou.

V případě cholesterolu je důležité znát nejen jeho celkovou hodnotu, ale také hladinu „hodného“ HDL a „zlého“ LDL cholesterolu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l způsobuje usazování nadbytečného cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří aterosklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost a zužuje se prostor pro průtok krve. 

Pacientům s hypertenzí hrozí až dvojnásobně vyšší riziko infarktu myokardu oproti zdravým jedincům. U pacientů s vysokou hladinou cholesterolu riziko stoupá dokonce až na trojnásobek. Důležité je si uvědomit, že i mírné, ale dlouhodobě přetrvávající zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu, může člověka ohrozit na životě. Kromě vysokého krevního tlaku a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také cukrovka, obezita a kouření. 

Nebolí, ale zabíjí! Dodržování doporučení lékaře – tzv. adherence – je klíčová

Pacientů, kteří trpí pouze jedním rizikovým faktorem, je menšina. U většiny nemocných s vysokým krevním tlakem se setkáváme i s vyššími hodnotami LDL cholesterolu. Léčeno je však pouhých 30 % z nich. Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se přitom u těchto nemocných nesčítá, ale dokonce násobí – jedná se o tzv. kumulované riziko.  

Vysoký krevní tlak a cholesterol  nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů pacienti často zapomínají, nebo je neberou v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě.  Léky mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně podle doporučení. Pokud tomu tak není, riskují pacienti své zdraví. 

To, do jaké míry pacient dodržuje doporučení svého lékaře, označujeme jako adherenci. Někdy tímto pojmem bývá označováno také pacientovo chování (především užívání léčiv a dodržování režimových opatření), které je v souladu s radami zdravotníka nebo léčebnými standardy. Stejně důležité je také dodržování režimových opatření doporučených lékařem – ať už se jedná o změny životního stylu nebo úpravy jídelníčku.  

Na adherenci má kromě pohlaví, věku, vzdělání, rodinného zázemí a životního stylu významný vliv také vztah pacienta s lékařem, zájem nemocného a čas, který věnují vzájemnému dialogu.  Důležitou roli zde hraje samotná léčebná terapie – počet užívaných tablet, jejich dávkování atd. 

Moderní řešení léčby – fixní kombinace (léky 2v1 nebo 3v1) - usnadňují pacientům léčbu a zajistí vyšší adherenci

Pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Snadno se proto může stát, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou. I občasné zapomínání je přitom pro zdraví nebezpečné, protože kompenzace jejich onemocnění není v tu chvíli a někdy i dlouhodobě dostatečná.  

Moderní řešení pro řadu pacientů představují tzv. fixní kombinace. Jde o léky obsahující více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Fixní kombinace léčbu zjednodušují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv. 

Tento moderní způsob léčby však není vhodný pro každého pacienta. O možnosti užívání fixních kombinací je nezbytné se poradit s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením. 

Výhodou fixních kombinacíje, že nemocný užívá méně tablet, lépe a snáze se mu tudíž dodržuje léčebný režim a díky tomu dosahujelepších cílových hodnot krevního tlaku i cholesterolu.

 Více: www.srdcevhlave.cz

Použité odborné pojmy