Víte, co je cholesterol?

29.07.2010

Cholesterol je látka podobná tuku, která se nachází ve všech buňkách lidského těla. Cholesterol pomáhá tvořit potřebný ochranný obal buňkám, tzv. membránu. Bez cholesterolu by žádná buňka nemohla existovat, má to však svá ale...

Lidské tělo si cholesterol vyrábí buď samo, v játrech, nebo jej přijímá potravou. Při pohledu do mikroskopu má cholesterol podobu krystalů.

Které potraviny jsou bohaté na cholesterol?

Nejvíce cholesterolu obsahují potraviny živočišného původu (vnitřnosti - mozeček, játra, ledviny, dále vaječné žloutky a některé živočišné tuky - máslo, sádlo, lůj). Příjem cholesterolu z potravy by neměl být vyšší než 300 mg za den.

Tabulka: Množství cholesterolu ve 100 g potraviny

Potravina Cholesterol v mg
Mozeček 100 g 1800
Vaječný žloutek 1kus
300
Ledvinky 100 g
330
Játra 100 g
270
Srdce 100 g
160
Červená masa (hovězí, vepřové, skopové) 100 g
60 - 75
Drůbež a ryby 100 g 40 - 85
Máslo 100 g 290
Smetana 33 %tuku 100 g
105
Sýry tučné 100 g 90 a více

Jak se cholesterol pohybuje v našem těle?
V těle je cholesterol přenášen krví. Je nerozpustný ve vodě, proto, aby mohl putovat krví, která je vodním prostředím, musí se navázat na nosič rozpustný ve vodě. V našem těle jako nosič cholesterolu slouží částice bílkovinné povahy, tzv. proteiny. Když se spojí cholesterol s bílkovinou, vznikne nová částice, tzv. lipoprotein (obsahuje současně tuky - lipidy a bílkoviny - proteiny). Lipoprotein vypadá tak, že cholesterol je ukryt uvnitř částice, tuky tvoří obal částice a na povrchu se jako nosič cholesterolu upíná bílkovinná částice.

Dobrý a špatný cholesterol

Rozlišujeme dva druhy cholesterolu, které můžeme zjednodušeně nazvat „dobrý" a „špatný". Tzv. špatný cholesterol je přenášený částicemi typu LDL (malými částicemi o nízké hustotě - Low Density Lipoprotein), tzv. dobrý cholesterol je přenášený částicemi typu HDL (velkými částicemi - High Density Lipoprotein). A proč je LDL cholesterol špatný a HDL dobrý? LDL cholesterol je v krvi přenášen malými nosiči, které díky své velikosti dokážou proniknout téměř všude, tedy jak do buněk, tak do stěny cév. Pokud je LDL nadbytek, ukládá se ve stěnách cév, a tím je poškozuje."Dobrý" HDL cholesterol je naopak přenášen velkými nosiči, které nedokážou díky své velikosti proniknout do cévní stěny a naopak v těle slouží jako uklízeči nadbytečného cholesterolu (vážou na sebe špatný cholesterol a odnesou ho do jater, kde je odbourán).

Jaké jsou normální hodnoty cholesterolu?

Vyšetřením koncentrace (neboli hladiny) cholesterolu v krvi se dokáže zjistit, zda máte v krvi požadované množství cholesterolu nebo jeho nadbytek. Hladina tzv. celkového cholesterolu by neměla být vyšší než 5,0 mmol/l (milimolů na litr krve). Hodnota „špatného" LDL cholesterolu by neměla být vyšší než 3,0 mmol/l. Množství „dobrého" HDL cholesterolu by mělo být vyšší než 1 mmol/l.

Cholesterol a dědičnost

Stejně jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak, může být dědičná i vysoká hladina cholesterolu v krvi. Znamená to, že se přenáší z generace na generaci. U takto postižených osob mohou být vysoké hladiny cholesterolu přítomny už od útlého věku. Nadbytek cholesterolu ukládaný v cévách vede k rozsáhlému poškození těchto cév, což má za následek předčasné projevy srdečně-cévních onemocnění (infarktu, mrtvice), které mohou být i smrtelné (předčasnými projevy rozumíme projevy ve věku 25 - 30 let). Jak postupovat? Při zjištění vysoké hladiny cholesterolu alespoň u dvou příbuzných, by měl být cholesterol vyšetřen také ostatním členům rodiny.

Co se děje v těle při zvýšených hladinách cholesterolu?
Problém je v tom, že lidské tělo nedokáže přebytečný cholesterol účinně využít nebo vyloučit z těla ven. Nadbytečný cholesterol se tak postupně ukládá do stěny cév (tento děj se dá přirovnat k ukládání usazenin ve vodovodním potrubí, kdy v důsledku ucpání přestane voda trubkami postupně protékat). Stejně tak krev nemůže nakonec dostatečně proudit zúženou cévou. Pokud takto ucpaná céva zásobuje srdce nebo mozek a dojde k jejímu úplnému uzávěru cholesterolovou hmotou, dochází k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici.

Jaké rizikové faktory přispívají k nadměrnému ukládání cholesterolu?

Rizikové faktory můžeme rozdělit na ty, které dokážeme svým chováním ovlivnit (ovlivnitelné) a na ty, které ovlivnit nedokážeme (neovlivnitelné).
Neovlivnitelné faktory: rodinná anamnéza (v rodině se vyskytlo onemocnění srdce a cév spolu s vysokou hladinou cholesterolu u mužů do 55 let a u žen do 65 let věku), prodělaná onemocnění (ischemická choroba srdeční, infarkt, mrtvice, angina pectoris), věk (u mužů nad 45 let, u žen nad 55 let), pohlaví (ženy jsou až do přechodu chráněny ženskými pohlavními hormony, muži nikoliv), přítomnost cukrovky (diabetes mellitus).
Ovlivnitelné faktory: vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, obezita, nedostatek pohybové aktivity, kouření.

Jak rizikové faktory působí na stěnu cév?

Rizikový faktor   Účinek
Zvýšená hladina celkového a LDL cholesterolu Cholesterol se ukládá do stěny cév
Snížená hladina „dobrého" HDL cholesterolu    Cholesterol není odnášen pryč z cév
Kouření  Nikotin poškozuje stěny cév, cholesterol se tam díky tomu ukládá rychleji                     
Vysoký krevní tlak Podporuje ukládání cholesterolu a současně poškozuje cévní stěnu
Cukrovka Zvyšuje hladiny cholesterolu, poškozuje stěnu cév  atd.

Jak můžete sami ovlivnit hladiny cholesterolu?

„Špatný" LDL cholesterol snižují a „dobrý" HDL cholesterol zvyšují: pohyb, strava bohatá na vlákninu a ryby, optimální tělesná hmotnost.
„Špatný" LDL cholesterol zvyšují a „dobrý" HDL cholesterol snižují: kouření, strava bohatá na cholesterol a živočišné tuky, obezita.

V čem spočívá záludnost cholesterolu?

Záludnost zvýšených hladin cholesterolu spočívá v tom, že nebolí a nejsou vidět. Většina pacientů si tak nebezpečí uvědomí až ve chvíli, kdy prodělá svůj první infarkt nebo mozkovou mrtvici. V tuto chvíli už může být na nápravu pozdě! Sledujte proto včas s e svým lékařem hladiny cholesterolu v krvi a dodržujte pravidla pro předcházení nemocem srdce a cév:
1. Snižte denní příjem živočišných tuků a cholesterolu.
2. Jezte víc ovoce, zeleniny, ryb, vlákniny a luštěnin.
3. Místo živočišných tuků používejte rostlinné oleje.
4. Udržujte optimální tělesnou hmotnost.
5. Buďte víc fyzicky aktivní (nemusí jít o sportovní výkony, stačí chůze: doporučuje se 10 000 kroků denně).
6. Nekuřte.
7. Nechávejte si pravidelně vyšetřovat hladiny celkového, HDL a LDL cholesterolu.

Pokud máte hladiny cholesterolu zvýšené, léčba musí být vždy komplexní a patří do rukou lékaře - odborníka. Léčba vždy zahrnuje úpravu životního stylu (zanechání kouření, zhubnutí v případě obezity, pohyb, změna stravovacích návyků) a předepsání léků na snižování hladin cholesterolu v krvi, které je třeba pečlivě užívat podle doporučení lékaře.

 

 

Použité odborné pojmy